PLANER

Naszym absolutnie fundamentalnym celem jest zarabianie pieniędzy, poprzez zadowalanie klientówsir John Egan, Jaguar

Menu

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTY DS. VAT

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Przedstawienie i nazwanie podstawowych konstrukcji podatkowych występujących na gruncie Ustawy o VAT
 • Zapoznanie się z problematyką podatku VAT z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2011 r. oraz planowanych od 01.01.2013 r.
 • Przedstawienie uregulowań związanych z podatkiem VAT w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny
 • Założeniem kursu jest poznanie podstawowej wiedzy w zakresie podatku VAT oraz jej następne pogłębianie na zasadzie: „od ogółu do szczegółu”

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania podatku VAT i konstrukcji podatkowych występujących na gruncie Ustawy o VAT
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie podatku VAT z zaznaczeniem obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego oraz możliwej optymalizacji podatkowej
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, orzecznictwa i wyjaśnień MF
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzającego zdobycie określonych umiejętności

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracowników działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu, wdrażanych w zagadnienia rozliczeń podatku VAT
 • Osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy w celu zdania branżowych egzaminów państwowych, np. doradcy podatkowego, biegłego rewidenta
 • Wyższej kadry zarządzającej oraz kierowników odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie podatków
Program szczegółowy szkolenia

1. Dzień I – Podstawowe pojęcia i konstrukcje funkcjonujące na gruncie Ustawy o VAT

 • Pojęcie podatnika podatku VAT, małego podatnika, przedstawiciela podatkowego – zwolnienia podmiotowe
 • Zmiany w zakresie funkcjonowania przedstawiciela podatkowego planowane od 01.01.2013 r. – NOWY ROZDZIAŁ Ustawy o VAT
 • Definicje funkcjonujące na gruncie Ustawy o VAT, w tym: pojęcie samochodu, podatek od wartości dodanej, przedsiębiorstwo, sprzedaż, itp.
 • Obowiązek podatkowy – uregulowania ustawowe i problemy praktyczne
 • PLANOWANE ZMIANY w zakresie rozpoznawania obowiązku podatkowego począwszy od 01.01.2013 r.
 • Konsekwencje praktyczne projektowanych zmian – jak jest a jak będzie
 • Pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług
 • Podatek naliczony i podatek należny – wyjaśnienie pojęć
 • Ewidencje podatkowe – zasady tworzenia i funkcjonowania
 • Stawki podatkowe – podstawowa i obniżone
 • Zmiany w zakresie stawek podatkowych i zwolnień od 01.01.2013 r.
 • Zwolnienia z opodatkowania – zasady stosowania zwolnień i rozliczeń podatkowych
 • Podsumowujące casy

2. Dzień II – Faktura VAT jako podstawowy dokument formalny występujący na gruncie Ustawy o VAT, w tym PLANOWANA NOWELIZACJA OD 01.01.2013 R.

 • Dane na fakturze – obowiązkowe oraz fakultatywne PO ZMIANACH i obecnie
 • Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dokumenty zrównane z fakturami)
 • Terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji
 • Zasady dokumentowania czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej, noty korygujące, anulowanie faktury)
 • Przypadki wystawiania tzw. „pustych” faktur
 • Szczególne problemy związane z fakturami, w tym refakturowanie; Faktury wewnętrzne. Samofakturowanie. Faktura dla Rolnika ryczałtowanego
 • Zasady przeliczania należności w walutach obcych
 • Sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania
 • Faktura elektroniczna
 • Podsumowujące casy

3. Dzień III – Transakcje wewnętrzwspólnotowe: WDT, WNT, importu usług, transakcje trójstronne, eksport i import towarów

 • NOWA DEFINICJA importu towarów na terytorium kraju
 • Rozliczanie importu towarów na terytorium kraju od 01.01.2013 – OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN
 • Pojęcie i zasady rozliczania WDT
 • Warunki niezbędne do stosowania stawki 0% przy WDT
 • Pojęcie i zasady rozliczania WNT
 • Jakie czynności nie stanowią WDT, WNT do i po 01.01.2013 r.
 • Pojęcie świadczenia usług poza granicami kraju i importu usług
 • Znaczenie miejsca świadczenia usługi w celu prawidłowego rozpoznania obowiązku podatkowego
 • ZMIANY miejsca świadczenia usług od 01.01.2013 r.
 • Magazyn konsygnacyjny i zasady jego rozliczania
 • Import i eksport towarów
 • Transakcje trójstronne i ZMIANY PODATKOWE w tym zakresie.
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Faktury wewnętrzne jako forma rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Podsumowujące casy

4. Dzień IV – Rozliczenia podatkowe i deklaracje i zeznania podatkowe

 • Podstawa opodatkowania i podatek należny
 • Rabat a podstawa opodatkowania do i po 01.01.2013 r.
 • Odliczenia od podstawy opodatkowania – zasady ustalania podatku naliczonego
 • Proporcja – zasady tworzenia i funkcjonowania
 • Zasady korygowania podatku po zakończeniu roku
 • Korygowanie podatku a zmiana przepisów podatkowych
 • Rozliczenia miesięczne i kwartalne, zasady ustalania i wpłacania podatku
 • Obowiązujące deklaracje podatkowe – zasady ich wypełniania i korygowania
 • ZMIANY w zakresie deklaracji podatkowych od 01.01.2013 r.
 • Terminy składania zeznań i deklaracji podatkowych
 • Informacje podsumowujące – zasady wystawiania i składania do US
 • INTRASTAT jako szczególny typ zeznania
 • Szczególne procedury stosowane na gruncie Ustawy o VAT: usługi opodatkowane marżą, rolnik ryczałtowany, usługi taksówek
 • Podsumowujące casy

Metodologia kursu:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania