Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTY DS. VAT

Przedstawienie i nazwanie podstawowych konstrukcji podatkowych występujących na gruncie Ustawy o VAT Zapoznanie się z problematyką podatku VAT z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2011 r. oraz planowanych od 01.01.2013 r. Przedstawienie uregulowań związanych z podatkiem VAT w sposób jasny, przystępny…

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Przedstawienie i nazwanie podstawowych konstrukcji podatkowych występujących na gruncie Ustawy o VAT
 • Zapoznanie się z problematyką podatku VAT z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2011 r. oraz planowanych od 01.01.2013 r.
 • Przedstawienie uregulowań związanych z podatkiem VAT w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny
 • Założeniem kursu jest poznanie podstawowej wiedzy w zakresie podatku VAT oraz jej następne pogłębianie na zasadzie: „od ogółu do szczegółu”

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania podatku VAT i konstrukcji podatkowych występujących na gruncie Ustawy o VAT
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie podatku VAT z zaznaczeniem obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego oraz możliwej optymalizacji podatkowej
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, orzecznictwa i wyjaśnień MF
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzającego zdobycie określonych umiejętności

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracowników działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu, wdrażanych w zagadnienia rozliczeń podatku VAT
 • Osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy w celu zdania branżowych egzaminów państwowych, np. doradcy podatkowego, biegłego rewidenta
 • Wyższej kadry zarządzającej oraz kierowników odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie podatków

Program szkolenia

1. Dzień I – Podstawowe pojęcia i konstrukcje funkcjonujące na gruncie Ustawy o VAT

 • Pojęcie podatnika podatku VAT, małego podatnika, przedstawiciela podatkowego – zwolnienia podmiotowe
 • Zmiany w zakresie funkcjonowania przedstawiciela podatkowego planowane od 01.01.2013 r. – NOWY ROZDZIAŁ Ustawy o VAT
 • Definicje funkcjonujące na gruncie Ustawy o VAT, w tym: pojęcie samochodu, podatek od wartości dodanej, przedsiębiorstwo, sprzedaż, itp.
 • Obowiązek podatkowy – uregulowania ustawowe i problemy praktyczne
 • PLANOWANE ZMIANY w zakresie rozpoznawania obowiązku podatkowego począwszy od 01.01.2013 r.
 • Konsekwencje praktyczne projektowanych zmian – jak jest a jak będzie
 • Pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług
 • Podatek naliczony i podatek należny – wyjaśnienie pojęć
 • Ewidencje podatkowe – zasady tworzenia i funkcjonowania
 • Stawki podatkowe – podstawowa i obniżone
 • Zmiany w zakresie stawek podatkowych i zwolnień od 01.01.2013 r.
 • Zwolnienia z opodatkowania – zasady stosowania zwolnień i rozliczeń podatkowych
 • Podsumowujące casy

2. Dzień II – Faktura VAT jako podstawowy dokument formalny występujący na gruncie Ustawy o VAT, w tym PLANOWANA NOWELIZACJA OD 01.01.2013 R.

 • Dane na fakturze – obowiązkowe oraz fakultatywne PO ZMIANACH i obecnie
 • Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dokumenty zrównane z fakturami)
 • Terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji
 • Zasady dokumentowania czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej, noty korygujące, anulowanie faktury)
 • Przypadki wystawiania tzw. „pustych” faktur
 • Szczególne problemy związane z fakturami, w tym refakturowanie; Faktury wewnętrzne. Samofakturowanie. Faktura dla Rolnika ryczałtowanego
 • Zasady przeliczania należności w walutach obcych
 • Sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania
 • Faktura elektroniczna
 • Podsumowujące casy

3. Dzień III – Transakcje wewnętrzwspólnotowe: WDT, WNT, importu usług, transakcje trójstronne, eksport i import towarów

 • NOWA DEFINICJA importu towarów na terytorium kraju
 • Rozliczanie importu towarów na terytorium kraju od 01.01.2013 – OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN
 • Pojęcie i zasady rozliczania WDT
 • Warunki niezbędne do stosowania stawki 0% przy WDT
 • Pojęcie i zasady rozliczania WNT
 • Jakie czynności nie stanowią WDT, WNT do i po 01.01.2013 r.
 • Pojęcie świadczenia usług poza granicami kraju i importu usług
 • Znaczenie miejsca świadczenia usługi w celu prawidłowego rozpoznania obowiązku podatkowego
 • ZMIANY miejsca świadczenia usług od 01.01.2013 r.
 • Magazyn konsygnacyjny i zasady jego rozliczania
 • Import i eksport towarów
 • Transakcje trójstronne i ZMIANY PODATKOWE w tym zakresie.
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Faktury wewnętrzne jako forma rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Podsumowujące casy

4. Dzień IV – Rozliczenia podatkowe i deklaracje i zeznania podatkowe

 • Podstawa opodatkowania i podatek należny
 • Rabat a podstawa opodatkowania do i po 01.01.2013 r.
 • Odliczenia od podstawy opodatkowania – zasady ustalania podatku naliczonego
 • Proporcja – zasady tworzenia i funkcjonowania
 • Zasady korygowania podatku po zakończeniu roku
 • Korygowanie podatku a zmiana przepisów podatkowych
 • Rozliczenia miesięczne i kwartalne, zasady ustalania i wpłacania podatku
 • Obowiązujące deklaracje podatkowe – zasady ich wypełniania i korygowania
 • ZMIANY w zakresie deklaracji podatkowych od 01.01.2013 r.
 • Terminy składania zeznań i deklaracji podatkowych
 • Informacje podsumowujące – zasady wystawiania i składania do US
 • INTRASTAT jako szczególny typ zeznania
 • Szczególne procedury stosowane na gruncie Ustawy o VAT: usługi opodatkowane marżą, rolnik ryczałtowany, usługi taksówek
 • Podsumowujące casy

Metodologia kursu:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie