PLANER

Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innegoHerbert Spencer

Menu

KOMPLEKSOWA KONTROLA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH – zagadnienia objęte kontrolą PIP. Praktyczne warsztaty dla służb BHP i Dozoru Technicznego

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Uprawnienia UDT, I pomoc , BHP

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zdobycie umiejętności niezbędnych do przeprowadzania kompleksowej kontroli stanu BHP w firmie oraz do sporządzenia analizy rocznej.

Szkolenie adresowane do:

 • Inspektorów BHP
 • Specjalistów ds. BHP w firmach
 • Pracodawców
Program szczegółowy szkolenia

1. Obiekty budowlane, pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno – sanitarne

 • Przeglądy instalacji eksploatowanych w obiektach
 • Wymagania przepisów dot. pomieszczeń pracy – powierzchnia, kubatura, oświetlenie, wentylacja

2. Procesy pracy

 • Organizacja procesów pracy
 • Oznakowanie stref niebezpiecznych
 • Transport wewnętrzny
  • Transport ręczny i zmechanizowany
  • Obciążenia fizyczne związane z pracą
  • Kwalifikacje osób do eksploatacji środków transportu
 • Składowanie i magazynowanie materiałów
  • Składowanie na regałach, w stosach
  • Składowanie materiałów niebezpiecznych
 • Prace szczególnie niebezpieczne
  • Prace na wysokości
  • Prace z materiałami niebezpiecznymi
 • Instrukcje bhp

3. Maszyny i urządzenia

 • Wymagania zasadnicze
 • Wymagania minimalne
 • Znaki i barwy bezpieczeństwa

4. Badania czynników środowiska pracy

 • Zakres i częstotliwość badań
 • Rejestry czynników szkodliwych
 • Informowanie pracowników

5. Odzież robocza i ochronna, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony indywidualnej

 • Dobór odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej
 • Tabela przydziału
 • Stosowanie przez pracowników

6. Profilaktyczna ochrona zdrowia

 • Badania profilaktyczne
 • Realizacja zaleceń lekarskich
 • Organizacja I pomocy w razie wypadku

7. Szkolenia z zakresu bhp

 • Obowiązujące dla wszystkich pracowników
 • Specjalistyczne – kwalifikacyjne

8. Ryzyko zawodowe

 • Identyfikacja zagrożeń
 • Szacowanie prawdopodobieństwa strat
 • Działania profilaktyczne

9. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

 • Dokumentacja powypadkowa
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Wypadki osób nie będących pracownikami
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania