PLANER
logotyp-prestige-eck

Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejściaThomas Edison

Menu

Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, I pomoc , BHP

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

SZKOLENIE Z PRESTIGE ECK: ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Z UWGLĘDNIENIEM ZABEZPIECZEŃ WYKORZYSTYWANYCH DO OCHRONY I ZABEZPIECZENIA PRZED COVID-19


 • Zajmujesz się zaopatrzeniem firmy w środki bezpieczeństwa?

 • Spoczywa na Tobie odpowiedzialność za optymalne dopasowanie odpowiednich zabezpieczeń?

 • Szukasz praktycznej wiedzy jak szybko sprawdzić, czy dany produkt zapewnia pracownikowi należytą ochronę przed zagrożeniem, na które jest narażony?

 • Chcesz uniknąć zakupu zabezpieczeń, które nie spełniają standardów (znakowanie CE, instrukcja użytkowania, deklaracja zgodności, certyfikaty, itd.)

 • Zastanawiasz się jakie środki zastosować dla niezbędnego zabezpieczenia pracowników w sytuacji zagrożenia koronawirusem?

 • Maska, czy przyłbica? Czy muszą posiadać deklarację zgodności? Jakiego rodzaje maski i rękawice wybrać dla ochrony przed Covid-19?

 • Jakie najlepsze praktyki stosować w doborze i stosowaniu środków ochrony indywidualnej zarówno w warunkach epidemii jak i po jej ustaniu?

 • Czym się kierować przy wyborze ŚOI, żeby zapewnić pracownikom realne bezpieczeństwo oraz maksymalnie ograniczyć ryzyko wypadków?

 • Jakich dokumentów wymagać od przedstawiciela handlowego, producenta ŚOI, aby posiadać 100% pewności, iż zabezpieczenia spełniają wymagania prawne?

 • Poznaj na przykładach zagrożenia na różnych stanowiskach pracy, gdzie występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne oraz zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron.

 • Bądź świadom konsekwencji dla pracodawców i osób odpowiedzialnych za dobór i kontrolę stosowania ŚOI w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas wizyty Inspektora PIP a unikniesz konsekwencji.

 • Bądź bezpieczny i i zadbaj o właściwy dobór środków ochrony indywidualnej.

 • I zminimalizuj ryzyko wypadków!


  BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM


Cele i korzyści szkolenia

Cele i korzyści szkolenia:

 • Zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy przy doborze i użytkowaniu środków ochrony indywidualnej w zakładzie, w celu uniknięcia wypadków przy pracy oraz konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy.
 • Przedstawiona zostanie strategia doboru środków ochrony indywidualnej i scharakteryzowane będą rodzaje oraz przeznaczenie konkretnych ochron.
 • Omówione zostaną prawne podstawy stosowania i wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej, zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron.
 • Przedstawione zostaną przykłady środków ochrony indywidualnej odpowiednie do stanowisk pracy, na których występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne.

Po wykonanym szkoleniu uczestnik potrafi:

 • Wskazać odpowiednie środki ochrony indywidualnej ze względu na konkretne stanowisko pracy oraz na zagrożenia występujące na tychże stanowiskach.
 • Przedstawić jak stosować konkretne środki ochrony indywidualnej, jaki jest ich cel i czemu mogą zapobiec.
 • Prawidłowo identyfikować elementy znakowania środków ochrony indywidualnej, co ułatwi dobór właściwych ŚOI i zapobiegnie zakupieniu tych nieprzydatnych.
 • Sprawdzić czy dany ŚOI spełnia swoje założenie i zapewnia pracownikowi ochronę przed zagrożeniem, na które może być narażony.
 • Analizować zagrożenia na różnych stanowiskach pracy, w celu ich eliminacji lub maksymalnego ograniczenia ich występowania.
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracodawców
 • Kierowników, liderów i osób kierujących pracownikami
  Służb BHP
 • Osób odpowiedzialnych za zakup i dostarczenie środków ochrony indywidualnej
 • Przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy
 • Producentów, importerów i dystrybutorów ŚOI
Program szczegółowy szkolenia

1. Kodeks pracy:

 • Obowiązki pracodawcy, pracownika oraz osób kierujących pracownikami w zakresie zapewnienia, stosowania i użytkowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp:

 • Środki Ochrony Indywidualnej i Środki Ochrony zbiorowej- definicje.
 • Na jakiej podstawie przydzielane są ŚOI?
 • Zasady wycofania ŚOI jak również ich wymiana i naprawa.
 • Ocena ryzyka zawodowego.

3. Środki ochrony indywidualnej – definicje i podstawy prawne; dyrektywa 89/686/EWG i rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej:

 • Zakres obowiązywania przepisów i dyrektywy
 • Kategorie środków ochrony indywidualnej
 • Ogólne wymagania
 • Deklaracja zgodności
 • Certyfikat oceny typu WE
 • Dokumentacja techniczna i instrukcja użytkowania
 • Oznakowanie CE

4. Omówienie zagadnień z zakresu stosowania środków ochrony indywidualnej wykorzystywanych w celu zabezpieczenia przed COVID-19:

 • Czy dotychczasowe środki ochrony indywidualnej wystarczą aby ochronić pracownika przed COVID-19?
 • Jak połączyć dotychczasowe środki ochrony indywidualnej z ŚOI chroniącymi przed wirusem aby ze sobą nie kolidowały i nie przeszkadzały podczas wykonywania czynności na danym stanowisku pracy?
 • Typy masek i rękawic chroniących przed COVID-19.
 • Czy środki ochrony indywidualnej muszą być znakowane znakiem CE
 • Różnica pomiędzy środkiem ochrony indywidualne, a wyrobem medycznym?
 • Czy ŚOI do walki z COVID-19 muszą spełniać wymagania oceny zgodności i muszą być znakowane znakiem CE? (UCHWAŁA NR 33/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2)
 • Półmaski ochronne stosowane przy COVID-19 – wymagania, oznakowanie, typy i podział.

5. Rola norm zharmonizowanych w systemie oceny zgodności dla środków ochrony indywidualnej:

 • Przykłady norm zharmonizowanych dla wybranych środków ochrony indywidualnej
 • Znakowanie środków ochrony indywidualnej
 • Dobór pod kątem występujących w środowisku pracy zagrożeń
 • Dodatkowe informacje zamieszczane na środkach ochrony indywidualne i w instrukcji użytkowania

6. Przedstawienie przykładów nieprawidłowości podczas stosowania ŚOI:

 • Wypadki przy pracy z powodu nie stosowania ŚOI lub stosowania niewłaściwych na danym stanowisku.

7. Wybrane przykłady środków ochrony indywidualnej nie spełniających wymagań zasadniczych – omówienie niezgodności.

Metody szkoleniowe

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.
Starszy inspektor pracy – specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy .  Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach branży metalowej, automotive oraz przemysłu ciężkiego i maszynowego. Specjalizuje się w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w szczególności przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej, narzędziowej oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej. Należy do zespołu inspektorów pracy zajmujących się nadzorem rynku – koordynator tematów w ww. zakresie. W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe. Brał udział w kilkudziesięciu specjalistycznych szkoleniach potwierdzonych zaświadczeniami, które organizowane były w Ośrodku Szkoleniowym PIP we Wrocławiu m.in. w zakresie: czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, transportu wewnątrzzakładowego, bezpieczeństwa pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne, minimalnych i zasadniczych wymaganiach dla maszyn i urządzeń technicznych oraz urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej oraz bhp przy obróbce skrawaniem, a także w procesach spawalniczych.

Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz prawa pracy publikowanych na łamach: miesięcznika INSPEKTOR PRACY oraz na portalu www.znamibezpiecznie.pl.  Prowadzi szkolenia i warsztaty specjalistyczne w dziedzinie prawa pracy i BHP w PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia.

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii