PLANER

Czas na relaks jest wtedy, kiedy nie masz na niego czasuSydney J. Harris

Menu

WINDYKACJA – aspekty prawne i miękkie. Jak odzyskać należności i nie stracić klienta?

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Poprawa płynności finansowej firmy, a więc podwyższenia poziomu bezpieczeństwa
 • Doskonalenie umiejętności elastycznego stosowania skutecznych technik windykacyjnych
 • Zwiększenie efektywności z prowadzonych rozmów windykacyjnych
 • Utrzymanie pozytywnych lub neutralnych relacji z klientem

 

Metody treningowe:

Trening prowadzony jest metodą aktywną. Główną (80%) część zajęć obejmują ćwiczenia:

 • symulacje specyficznych rozmów windykacyjnych (telefonicznych i bezpośrednich) z klientami firmy
 • analiza materiału video (własnego i nagranych scenek)
 • testy
 • ćwiczenia w małych grupach
 • burza mózgów
 • analiza case study

Szkolenie adresowane do:

Szkolenie polecamy wszystkim osobom zdecydowanym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności,, którym zależy na psychologicznym komforcie swojej trudnej pracy windykatora i przewadze konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów wierzycieli.

Zapraszamy w szczególności pracowników:

 • zajmujących się windykacją telefoniczną,
 • prowadzących windykację w postępowaniach sądowych
 • współpracujących z działami prawnymi lub kancelariami oraz organami ścigania,
 • odpowiedzialnych za organizację biur windykacyjnych i ograniczanie pobocznych kosztów odzyskania należności.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie rekomendowane jest dla pracowników firmy zajmujących się prowadzeniem rozmów windykacyjnych z klientami.

Polecamy wszystkim osobom zdecydowanym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności,, którym zależy na psychologicznym komforcie swojej trudnej pracy windykatora i przewadze konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów wierzycieli.

Zapraszamy w szczególności pracowników:

 • zajmujących się windykacją telefoniczną,
 • prowadzących windykację w postępowaniach sądowych
 • współpracujących z działami prawnymi lub kancelariami oraz organami ścigania,
 • odpowiedzialnych za organizację biur windykacyjnych i ograniczanie pobocznych kosztów odzyskania należności.
Program szczegółowy szkolenia

ASPEKTY PRAWNE WINDYKACJI

I. ZABEZPIECZENIE PRZYSZŁYCH WIERZYTELNOŚCI NA ETAPIE ZAWIERANIA UMOWY

 • Postanowienia umowy w przedmiocie skutecznego zabezpieczenia w umowach pożyczki, kredytu, sprzedaży
 • Sposoby zabezpieczenia – akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, hipoteka, zastaw, weksel
 • Ustrój majątkowy małżeński a zabezpieczenie umowy
 • Metody badania wiarygodności partnerów handlowych
 • Odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania w aspekcie formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

2. WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA

 • Proces negocjacyjny z dłużnikiem
 • Rola przelewu wierzytelności w obrocie gospodarczym
 • Faktoring, forfeiting, indos
 • Instytucja przedawnienia należności głównej oraz przynależnych odsetek
 • Metody przerwania biegu przedawnienia oraz konsekwencje prawne

3. WINDYKACJA SĄDOWA

 • Właściwość miejscowa sądu
 • Właściwość rzeczowa sądu
 • Postępowanie nakazowe a postępowanie upominawcze
 • Rodzaje postępowań w sprawach o zapłatę
 • Postępowanie gospodarcze – odrębności procesowe
 • Czas wydania orzeczenia sądowego a prawidłowe przygotowanie dokumentacji
 • Ochrona wierzyciela przed przewlekłością postępowania sądowego.
 • Rodzaje orzeczeń sądowych
 • Koszty oraz opłaty sądowe
 • Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności

4. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

 • Cel i sposoby zabezpieczenia
 • Procedura postępowania zabezpieczającego
 • Koszty postępowania zabezpieczającego
 • Pozorne wyprowadzenie majątku dłużnika, metody obrony, sposób postępowania wierzyciela

5. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 • Wszczęcie postępowania komorniczego, prawidłowość wniosku oraz wybór właściwego komornika
 • Sposoby poszukiwania majątku dłużnika a wybór odpowiedniego sposobu egzekucji
 • Monitowanie działań komornika
 • Instytucja wyjawienia majątku
 • Koszty postępowania egzekucyjnego

ASPEKTY MIĘKKIE WINDYKACJI

I. WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ WINDYKACJI

1. Podejście do klienta w procesie windykacji

 • Projektowanie procesu windykacji wewnątrz organizacji
 • Kluczowe elementy procesu windykacji: wielkość, wiek, kryteria segmentacyjne (historia płatności, udział firmy w obrotach klienta, rentowność klienta itp.)
 • Narzędzia windykacji: upomnienie pisemne, rozmowa telefoniczna, wezwanie do zapłaty, wstrzymanie sprzedaży, odłączenie klienta itp.
 • Stopień skuteczności podejmowanych działań
 • DNA najlepszych windykatorów
 • Etyka i profesjonalizm postępowania osoby windykującej jako warunek utrzymania dobrego wizerunku firmy na rynku

2. Przygotowanie do rozmowy windykacyjnej

 • Ustalenie priorytetów, planu i harmonogramu rozmowy
 • Wiedza o dłużniku
 • Określenie minimum i maksimum
 • Kiedy i jak działać – warunki optymalnej skuteczności

II. WINDYKACJA PRZEZ TELEFON

1. Procedura prowadzenia windykacyjnej rozmowy telefonicznej

 • Etapy windykacyjnej rozmowy telefonicznej
 • Zasady prowadzenia windykacyjnych rozmów telefonicznych
 • Style prowadzenia telefonicznych rozmów windykacyjnych
 • Taktyki prowadzenia rozmowy z dłużnikiem – indywidualizacja podejścia

III. SCHEMAT I ZASADY PROWADZENIA ROZMOWY WINDYKACYJNEJ

1. Nawiązanie kontaktu

 • Przywitanie
 • Elementy komunikacji niewerbalnej
 • Wprowadzenie do tematu

2. Identyfikacja sytuacji dłużnika

 • Prowadzenie rozmowy – zasady zadawania pytań, rodzaje pytań
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Nawiązanie dialogu i współpracy z dłużnikiem

3. Prezentacja sytuacji dłużnika

 • Analiza postawy klienta
 • Indywidualizacja podejścia do klienta
 • Matryce perswazyjne i teksty motywacyjne dla windykatorów
 • Pozycjonowanie stanowiska firmy – etap sankcji pasywnych i sankcji bezpośrednich

4. Rozpraszanie wymówek i obiekcji

 • Baza wymówek klienta – skuteczne taktyki odpowiedzi i postępowania
 • 20 taktyk radzenia sobie z obiekcjami klienta
 • Ujawnianie postaw – dążenie do neutralizacji emocji
 • Psychologia kłamstwa – czyli jak rozpoznać ewentualne próby manipulacji
 • Błędy w egzekwowaniu należności – czego powinniśmy unikać?

5. Uskutecznienie windykacji

 • 7 skutecznych metod zamykania rozmowy windykacyjnej

IV. TRUDNE SYTUACJE W ROZMOWACH WINDYKACYJNYCH

1. Emocje w relacji dłużnik – osoba windykująca

 • Zachowania agresywne, zachowania pasywne, zachowania wymuszające litość
 • Asertywne podejście do siebie i osoby dłużnika
 • Przyjmowanie krytyki i stawianie granic

2. Stres – jak radzić sobie z napięciem?

 • Zrozumieć stres – etiologia i fizjologia zachowań stresowych
 • Skuteczne i praktyczne metody rozładowywania napięć i stresów w pracy zawodowej

3. Mediacja jako skuteczny środek odzyskiwania wierzytelności i utrzymania klienta

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania