Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

WINDYKACJA – aspekty prawne i miękkie. Jak odzyskać należności i nie stracić klienta?

Szkolenie polecamy wszystkim osobom zdecydowanym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności,, którym zależy na psychologicznym komforcie swojej trudnej pracy windykatora i przewadze konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów wierzycieli. Zapraszamy w szczególności pracowników: zajmujących się windykacją telefoniczną, prowadzących windykację w postępowaniach sądowych współpracujących z działami prawnymi lub kancelariami oraz organami ścigania, odpowiedzialnych za organizację biur windykacyjnych i ograniczanie pobocznych kosztów odzyskania należności.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Poprawa płynności finansowej firmy, a więc podwyższenia poziomu bezpieczeństwa
 • Doskonalenie umiejętności elastycznego stosowania skutecznych technik windykacyjnych
 • Zwiększenie efektywności z prowadzonych rozmów windykacyjnych
 • Utrzymanie pozytywnych lub neutralnych relacji z klientem

 

Metody treningowe:

Trening prowadzony jest metodą aktywną. Główną (80%) część zajęć obejmują ćwiczenia:

 • symulacje specyficznych rozmów windykacyjnych (telefonicznych i bezpośrednich) z klientami firmy
 • analiza materiału video (własnego i nagranych scenek)
 • testy
 • ćwiczenia w małych grupach
 • burza mózgów
 • analiza case study

Szkolenie adresowane do:

Szkolenie polecamy wszystkim osobom zdecydowanym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności,, którym zależy na psychologicznym komforcie swojej trudnej pracy windykatora i przewadze konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów wierzycieli.

Zapraszamy w szczególności pracowników:

 • zajmujących się windykacją telefoniczną,
 • prowadzących windykację w postępowaniach sądowych
 • współpracujących z działami prawnymi lub kancelariami oraz organami ścigania,
 • odpowiedzialnych za organizację biur windykacyjnych i ograniczanie pobocznych kosztów odzyskania należności.

 

Program szkolenia

ASPEKTY PRAWNE WINDYKACJI

I. ZABEZPIECZENIE PRZYSZŁYCH WIERZYTELNOŚCI NA ETAPIE ZAWIERANIA UMOWY

 • Postanowienia umowy w przedmiocie skutecznego zabezpieczenia w umowach pożyczki, kredytu, sprzedaży
 • Sposoby zabezpieczenia – akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, hipoteka, zastaw, weksel
 • Ustrój majątkowy małżeński a zabezpieczenie umowy
 • Metody badania wiarygodności partnerów handlowych
 • Odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania w aspekcie formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

2. WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA

 • Proces negocjacyjny z dłużnikiem
 • Rola przelewu wierzytelności w obrocie gospodarczym
 • Faktoring, forfeiting, indos
 • Instytucja przedawnienia należności głównej oraz przynależnych odsetek
 • Metody przerwania biegu przedawnienia oraz konsekwencje prawne

3. WINDYKACJA SĄDOWA

 • Właściwość miejscowa sądu
 • Właściwość rzeczowa sądu
 • Postępowanie nakazowe a postępowanie upominawcze
 • Rodzaje postępowań w sprawach o zapłatę
 • Postępowanie gospodarcze – odrębności procesowe
 • Czas wydania orzeczenia sądowego a prawidłowe przygotowanie dokumentacji
 • Ochrona wierzyciela przed przewlekłością postępowania sądowego.
 • Rodzaje orzeczeń sądowych
 • Koszty oraz opłaty sądowe
 • Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności

4. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

 • Cel i sposoby zabezpieczenia
 • Procedura postępowania zabezpieczającego
 • Koszty postępowania zabezpieczającego
 • Pozorne wyprowadzenie majątku dłużnika, metody obrony, sposób postępowania wierzyciela

5. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 • Wszczęcie postępowania komorniczego, prawidłowość wniosku oraz wybór właściwego komornika
 • Sposoby poszukiwania majątku dłużnika a wybór odpowiedniego sposobu egzekucji
 • Monitowanie działań komornika
 • Instytucja wyjawienia majątku
 • Koszty postępowania egzekucyjnego

ASPEKTY MIĘKKIE WINDYKACJI

I. WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ WINDYKACJI

1. Podejście do klienta w procesie windykacji

 • Projektowanie procesu windykacji wewnątrz organizacji
 • Kluczowe elementy procesu windykacji: wielkość, wiek, kryteria segmentacyjne (historia płatności, udział firmy w obrotach klienta, rentowność klienta itp.)
 • Narzędzia windykacji: upomnienie pisemne, rozmowa telefoniczna, wezwanie do zapłaty, wstrzymanie sprzedaży, odłączenie klienta itp.
 • Stopień skuteczności podejmowanych działań
 • DNA najlepszych windykatorów
 • Etyka i profesjonalizm postępowania osoby windykującej jako warunek utrzymania dobrego wizerunku firmy na rynku

2. Przygotowanie do rozmowy windykacyjnej

 • Ustalenie priorytetów, planu i harmonogramu rozmowy
 • Wiedza o dłużniku
 • Określenie minimum i maksimum
 • Kiedy i jak działać – warunki optymalnej skuteczności

II. WINDYKACJA PRZEZ TELEFON

1. Procedura prowadzenia windykacyjnej rozmowy telefonicznej

 • Etapy windykacyjnej rozmowy telefonicznej
 • Zasady prowadzenia windykacyjnych rozmów telefonicznych
 • Style prowadzenia telefonicznych rozmów windykacyjnych
 • Taktyki prowadzenia rozmowy z dłużnikiem – indywidualizacja podejścia

III. SCHEMAT I ZASADY PROWADZENIA ROZMOWY WINDYKACYJNEJ

1. Nawiązanie kontaktu

 • Przywitanie
 • Elementy komunikacji niewerbalnej
 • Wprowadzenie do tematu

2. Identyfikacja sytuacji dłużnika

 • Prowadzenie rozmowy – zasady zadawania pytań, rodzaje pytań
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Nawiązanie dialogu i współpracy z dłużnikiem

3. Prezentacja sytuacji dłużnika

 • Analiza postawy klienta
 • Indywidualizacja podejścia do klienta
 • Matryce perswazyjne i teksty motywacyjne dla windykatorów
 • Pozycjonowanie stanowiska firmy – etap sankcji pasywnych i sankcji bezpośrednich

4. Rozpraszanie wymówek i obiekcji

 • Baza wymówek klienta – skuteczne taktyki odpowiedzi i postępowania
 • 20 taktyk radzenia sobie z obiekcjami klienta
 • Ujawnianie postaw – dążenie do neutralizacji emocji
 • Psychologia kłamstwa – czyli jak rozpoznać ewentualne próby manipulacji
 • Błędy w egzekwowaniu należności – czego powinniśmy unikać?

5. Uskutecznienie windykacji

 • 7 skutecznych metod zamykania rozmowy windykacyjnej

IV. TRUDNE SYTUACJE W ROZMOWACH WINDYKACYJNYCH

1. Emocje w relacji dłużnik – osoba windykująca

 • Zachowania agresywne, zachowania pasywne, zachowania wymuszające litość
 • Asertywne podejście do siebie i osoby dłużnika
 • Przyjmowanie krytyki i stawianie granic

2. Stres – jak radzić sobie z napięciem?

 • Zrozumieć stres – etiologia i fizjologia zachowań stresowych
 • Skuteczne i praktyczne metody rozładowywania napięć i stresów w pracy zawodowej

3. Mediacja jako skuteczny środek odzyskiwania wierzytelności i utrzymania klienta

Adresaci

Szkolenie rekomendowane jest dla pracowników firmy zajmujących się prowadzeniem rozmów windykacyjnych z klientami.

Polecamy wszystkim osobom zdecydowanym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności,, którym zależy na psychologicznym komforcie swojej trudnej pracy windykatora i przewadze konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów wierzycieli.

Zapraszamy w szczególności pracowników:

 • zajmujących się windykacją telefoniczną,
 • prowadzących windykację w postępowaniach sądowych
 • współpracujących z działami prawnymi lub kancelariami oraz organami ścigania,
 • odpowiedzialnych za organizację biur windykacyjnych i ograniczanie pobocznych kosztów odzyskania należności.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie