PLANER

Codzienną pracą twoją możesz wszystko dobre na tym świecie zepsuć i wszystko złe naprawićMaria Dabrowska

Menu

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM – doskonalenie kompetencji menadżerskich

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Doskonalenie umiejętności realizowania celów przez zespół
 • Dobra komunikacja i stosowanie adekwatnego do sytuacji stylu kierowania zespołem
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zespole
Program szczegółowy szkolenia

1. Funkcje, rola i zadania kierownika

 • Funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola
 • Rola szefa – odpowiedzialność za zadania, zespół, rozwój ludzi
 • Cechy osobowości i umiejętności kierownika
 • Praktyczne zadania a umiejętności kierownika zespołu
 • Jak być skutecznym kierownikiem – czynniki osobistego sukcesu w zarządzaniu ludźmi
 • Metody budowania autorytetu kierownika
 • Zasady sprawowania władzy: władza polegająca na porozumieniu, co podważa a co buduje autorytet kierownika
 • Budowanie relacji z podwładnymi w środowisku produkcyjnym
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z podwładnymi

2. Budowanie efektywnego zespołu jako czynnik osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego

 • Pojęcie grupy i zespołu pracowniczego
 • Korzyści i trudności wynikające z pracy zespołowej
 • Dobór ludzi do zespołu. Efektywność zespołu
 • Potrzeby członków zespołu. Relacje w grupie. Role zespołowe
 • Dobór odpowiedniego sposobu zarządzania zespołem w zależności od fazy rozwoju zespołu
 • Doświadczenie dynamiki zespołu i jej konsekwencji dla sprawnego funkcjonowania zespołu
 • Nietypowe postawy i zachowania w zespole: blokowanie pomysłów, dominacja, manipulowanie innymi, izolowanie się, unikanie
 • Łańcuch współpracy – współdziałanie zespołów przedsiębiorstwie

3. Style zarządzania zespołami na przykładzie firmy produkcyjnej

 • Podstawowe style przewodzenia/zarządzania
 • „Wady i zalety” wynikające z różnych stylów zarządzania
 • Dobór stylu do zadania, grupy i sytuacji
 • Twój styl zarządzania – autodiagnoza
 • Określenie własnego, preferowanego stylu zarządzania
 • Jak doskonalić swój styl przewodzenia

4. Skuteczna komunikacja w procesie zarządzania ludźmi

 • Komunikowanie się z podwładnym – nowoczesne podejście
 • Rola kierownika w komunikowaniu się zespołu pracowników
 • Sposoby skutecznej komunikacji interpersonalnej: werbalnej i niewerbalnej
 • Aktywne słuchanie – podstawa dobrej komunikacji
 • Bariery komunikacyjne pomiędzy ludźmi i sposoby na ich omijanie
 • Techniki utrzymania sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych: zespołowych
  i indywidualnych

5. Umiejętność delegowania obowiązków

 • Jak i kiedy delegować zadania pracownikom
 • Przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych
 • Realizacja celu a ustalanie kolejności zadań
 • Co może blokować delegowanie zadań
 • Techniki skutecznej komunikacji w procesie delegowania zadań: informowanie, wydawanie poleceń, delegowanie uprawnień
 • Bieżące monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracownika

6. Motywacja i motywowanie pracowników

 • Motywacja jako podstawowy czynnik warunkujący efektywność człowieka
 • Znaczenie i funkcja motywowania pozafinasowego
 • Skuteczne sposoby okazywania uznania i aprobaty
 • Zasady udzielania motywujących informacji zwrotnych – krytyka i pochwała

7. Metody efektywnego rozwiązywania konfliktów przez kierowników w zespole na przykładzie działu Technicznego

 • Najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w zespołach technicznych i pomiędzy zespołami produkcyjnymi a wspomagającymi
 • Zjawisko eskalacji konfliktu
 • Style rozwiązywania konfliktu
 • Przełamywanie oporu pracowników i indywidualnych barier
 • Wypracowanie wsparcia i zaufania
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania