Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Produkcja

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM – doskonalenie kompetencji menadżerskich

Doskonalenie umiejętności realizowania celów przez zespół Dobra komunikacja i stosowanie adekwatnego do sytuacji stylu kierowania zespołem Umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zespole

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Doskonalenie umiejętności realizowania celów przez zespół
 • Dobra komunikacja i stosowanie adekwatnego do sytuacji stylu kierowania zespołem
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zespole

Program szkolenia

1. Funkcje, rola i zadania kierownika

 • Funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola
 • Rola szefa – odpowiedzialność za zadania, zespół, rozwój ludzi
 • Cechy osobowości i umiejętności kierownika
 • Praktyczne zadania a umiejętności kierownika zespołu
 • Jak być skutecznym kierownikiem – czynniki osobistego sukcesu w zarządzaniu ludźmi
 • Metody budowania autorytetu kierownika
 • Zasady sprawowania władzy: władza polegająca na porozumieniu, co podważa a co buduje autorytet kierownika
 • Budowanie relacji z podwładnymi w środowisku produkcyjnym
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z podwładnymi

2. Budowanie efektywnego zespołu jako czynnik osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego

 • Pojęcie grupy i zespołu pracowniczego
 • Korzyści i trudności wynikające z pracy zespołowej
 • Dobór ludzi do zespołu. Efektywność zespołu
 • Potrzeby członków zespołu. Relacje w grupie. Role zespołowe
 • Dobór odpowiedniego sposobu zarządzania zespołem w zależności od fazy rozwoju zespołu
 • Doświadczenie dynamiki zespołu i jej konsekwencji dla sprawnego funkcjonowania zespołu
 • Nietypowe postawy i zachowania w zespole: blokowanie pomysłów, dominacja, manipulowanie innymi, izolowanie się, unikanie
 • Łańcuch współpracy – współdziałanie zespołów przedsiębiorstwie

3. Style zarządzania zespołami na przykładzie firmy produkcyjnej

 • Podstawowe style przewodzenia/zarządzania
 • „Wady i zalety” wynikające z różnych stylów zarządzania
 • Dobór stylu do zadania, grupy i sytuacji
 • Twój styl zarządzania – autodiagnoza
 • Określenie własnego, preferowanego stylu zarządzania
 • Jak doskonalić swój styl przewodzenia

4. Skuteczna komunikacja w procesie zarządzania ludźmi

 • Komunikowanie się z podwładnym – nowoczesne podejście
 • Rola kierownika w komunikowaniu się zespołu pracowników
 • Sposoby skutecznej komunikacji interpersonalnej: werbalnej i niewerbalnej
 • Aktywne słuchanie – podstawa dobrej komunikacji
 • Bariery komunikacyjne pomiędzy ludźmi i sposoby na ich omijanie
 • Techniki utrzymania sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych: zespołowych
  i indywidualnych

5. Umiejętność delegowania obowiązków

 • Jak i kiedy delegować zadania pracownikom
 • Przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych
 • Realizacja celu a ustalanie kolejności zadań
 • Co może blokować delegowanie zadań
 • Techniki skutecznej komunikacji w procesie delegowania zadań: informowanie, wydawanie poleceń, delegowanie uprawnień
 • Bieżące monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracownika

6. Motywacja i motywowanie pracowników

 • Motywacja jako podstawowy czynnik warunkujący efektywność człowieka
 • Znaczenie i funkcja motywowania pozafinasowego
 • Skuteczne sposoby okazywania uznania i aprobaty
 • Zasady udzielania motywujących informacji zwrotnych – krytyka i pochwała

7. Metody efektywnego rozwiązywania konfliktów przez kierowników w zespole na przykładzie działu Technicznego

 • Najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w zespołach technicznych i pomiędzy zespołami produkcyjnymi a wspomagającymi
 • Zjawisko eskalacji konfliktu
 • Style rozwiązywania konfliktu
 • Przełamywanie oporu pracowników i indywidualnych barier
 • Wypracowanie wsparcia i zaufania

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie