Ludzie nie dostrzegają i nie wykorzystują okazji, ponieważ ta ubrana jest w strój roboczy przypominający ciężką pracęThomas Edison

Menu

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM – doskonalenie kompetencji menadżerskich

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Doskonalenie umiejętności realizowania celów przez zespół
 • Dobra komunikacja i stosowanie adekwatnego do sytuacji stylu kierowania zespołem
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zespole
Program szkolenia

1. Funkcje, rola i zadania kierownika

 • Funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola
 • Rola szefa – odpowiedzialność za zadania, zespół, rozwój ludzi
 • Cechy osobowości i umiejętności kierownika
 • Praktyczne zadania a umiejętności kierownika zespołu
 • Jak być skutecznym kierownikiem – czynniki osobistego sukcesu w zarządzaniu ludźmi
 • Metody budowania autorytetu kierownika
 • Zasady sprawowania władzy: władza polegająca na porozumieniu, co podważa a co buduje autorytet kierownika
 • Budowanie relacji z podwładnymi w środowisku produkcyjnym
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z podwładnymi

2. Budowanie efektywnego zespołu jako czynnik osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego

 • Pojęcie grupy i zespołu pracowniczego
 • Korzyści i trudności wynikające z pracy zespołowej
 • Dobór ludzi do zespołu. Efektywność zespołu
 • Potrzeby członków zespołu. Relacje w grupie. Role zespołowe
 • Dobór odpowiedniego sposobu zarządzania zespołem w zależności od fazy rozwoju zespołu
 • Doświadczenie dynamiki zespołu i jej konsekwencji dla sprawnego funkcjonowania zespołu
 • Nietypowe postawy i zachowania w zespole: blokowanie pomysłów, dominacja, manipulowanie innymi, izolowanie się, unikanie
 • Łańcuch współpracy – współdziałanie zespołów przedsiębiorstwie

3. Style zarządzania zespołami na przykładzie firmy produkcyjnej

 • Podstawowe style przewodzenia/zarządzania
 • „Wady i zalety” wynikające z różnych stylów zarządzania
 • Dobór stylu do zadania, grupy i sytuacji
 • Twój styl zarządzania – autodiagnoza
 • Określenie własnego, preferowanego stylu zarządzania
 • Jak doskonalić swój styl przewodzenia

4. Skuteczna komunikacja w procesie zarządzania ludźmi

 • Komunikowanie się z podwładnym – nowoczesne podejście
 • Rola kierownika w komunikowaniu się zespołu pracowników
 • Sposoby skutecznej komunikacji interpersonalnej: werbalnej i niewerbalnej
 • Aktywne słuchanie – podstawa dobrej komunikacji
 • Bariery komunikacyjne pomiędzy ludźmi i sposoby na ich omijanie
 • Techniki utrzymania sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych: zespołowych
  i indywidualnych

5. Umiejętność delegowania obowiązków

 • Jak i kiedy delegować zadania pracownikom
 • Przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych
 • Realizacja celu a ustalanie kolejności zadań
 • Co może blokować delegowanie zadań
 • Techniki skutecznej komunikacji w procesie delegowania zadań: informowanie, wydawanie poleceń, delegowanie uprawnień
 • Bieżące monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracownika

6. Motywacja i motywowanie pracowników

 • Motywacja jako podstawowy czynnik warunkujący efektywność człowieka
 • Znaczenie i funkcja motywowania pozafinasowego
 • Skuteczne sposoby okazywania uznania i aprobaty
 • Zasady udzielania motywujących informacji zwrotnych – krytyka i pochwała

7. Metody efektywnego rozwiązywania konfliktów przez kierowników w zespole na przykładzie działu Technicznego

 • Najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w zespołach technicznych i pomiędzy zespołami produkcyjnymi a wspomagającymi
 • Zjawisko eskalacji konfliktu
 • Style rozwiązywania konfliktu
 • Przełamywanie oporu pracowników i indywidualnych barier
 • Wypracowanie wsparcia i zaufania
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego. Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania