Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

Praktyka kontroli PIP. Zasady eksploatacji maszyn. Praktyczne warsztaty.

Opanuj sztukę bezawaryjnej eksploatacji maszyn dzięki praktycznym warsztatom, które dostarczą Ci niezbędną wiedzę na temat zasad eksploatacji maszyn oraz umożliwią zdobycie umiejętności niezbędnych na stanowisku pracy. To prawdziwy niezbędnik praktycznej wiedzy, który pomoże Ci utrzymać maszyny w doskonałej kondycji, minimalizując ewentualne problemy. Dołącz do naszych warsztatów już dziś!

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Szkolenie ma na celu przekazanie jego uczestnikom wiedzy wynikającej z przepisów prawa obowiązujących w Polsce w zakresie organizacji stanowisk pracy obsługi maszyn (stacjonarnych i mobilnych) wraz z ich interpretacją określoną przez orzecznictwo Sądów oraz wyjaśnienia Komisji ds. maszyn działającej przy Unii Europejskiej.

Tylko sama praktyka warsztatowa poparta wieloma praktycznymi przykładami. W zakładach pracy tematyka dotycząca prawidłowego sposobu zorganizowania pracownikowi stanowiska pracy prowadzi niejednokrotnie do polemiki pomiędzy samymi pracownikami, a osobami kierującymi pracownikami, służbą bhp i pracodawcami, co prowadzi do wielu nieporozumień.
Powstaje  w tym temacie wiele pytań i kontrowersji, które niejednokrotnie powodują niedomówienia.
Prowadzący szkolenie przybliży słuchaczom zagadnienia dotyczące:
-jak przygotować pracownika do obsługi maszyny, jak zorganizować pracownikowi stanowisko pracy obsługi maszyny; jak prawidłowo eksploatować wyposażenie maszyny, aby nie stwarzało zagrożenia dla obsługującego,
– jak dbać o sprawność i poprawność działania osłon i innych zabezpieczeń w które wyposażona jest maszyna, aby spełniały swoją funkcję,
– kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za właściwą eksploatacje maszyn;
– kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za utrzymanie maszyn we właściwym stanie technicznym;
– czy i kiedy pracownik ma zostać wyposażony na stanowisku pracy w środki ochrony indywidualnej lub w odzież roboczą.

Szkolenie obejmuje rozróżnienie odpowiedzialności pomiędzy pracodawcą, a osobą kierującą pracownikami i samymi pracownikami, kto i za co odpowiada podczas organizowania stanowisk pracy związanych z obsługą maszyn.

Program szkolenia

1. Dopuszczenie pracownika do pracy przy obsłudze maszyn (stacjonarnych i mobilnych):

 • Szkolenia bhp, badania lekarskie – (obowiązujące wymagania prawne oraz orzeczenia Sądu Najwyższego w zakresie odpowiedzialności osób za dopuszczenie pracownika do pracy przy obsłudze maszyn, kto i za co odpowiada).
 • Znaczenie zakładowej instrukcji bhp – (wymagania prawne obowiązujące w Polsce, orzeczenia Sądów, zapisy i informacje podane w instrukcji producenta maszyny w kontekście sporządzania zakładowej instrukcji bhp.
 • Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej – (przepisy prawa krajowego, najnowsze wytyczne rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kiedy i gdzie oraz przy jakich zagrożeniach stosować środki ochrony indywidualnej przy obsłudze maszyn).
 • Ręczne prace transportowe przy obsłudze maszyn – (wymagania prawa krajowego oraz norm typu B i C w zakresie ręcznie podnoszonych, przenoszonych, pchanych ładunków używanych do produkcji produktów przez maszynę, dopuszczalna masa części maszyn podlegających wymianie podczas obsługi maszyny; dopuszczalne normy dźwigania detali przez pracowników).
 • Transport części maszyn oraz detali przy użyciu maszyn służących do podnoszenia i osprzętu do podnoszenia (obowiązujące wymagania prawne oraz normowe, na co zwracać szczególną uwagę przy transporcie detali z użyciem osprzętu do podnoszenia).

2. Zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn.

 • Wymagania eksploatacyjne dla elementów sterowniczych maszyn – (obowiązujące przepisy krajowe oraz normy zharmonizowane typu B dotyczące rodzajów, widoczności i identyfikowalności elementów sterowniczych, zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem, granicznych wartości sił przy obsłudze elementów sterowniczych maszyn).
 • Wymagania eksploatacyjne dla rodzajów urządzeń służących do odłączania maszyn od źródła zasilania – (obowiązujące przepisy krajowe oraz normy zharmonizowane typu B i C).
 • Wymagania eksploatacyjne dla wyłączników awaryjnych – (rodzaje stosowanych wyłączników awaryjnych, interpretacja Komisji ds. maszyn powołanej przy Unii Europejskiej w zakresie wyposażania maszyn w różnego rodzaju wyłączniki awaryjne, obowiązujące przepisy krajowe oraz normy zharmonizowane typu B).
 • Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu – (wymagania wynikające z przepisów krajowych oraz norm zharmonizowanych typu B).
 • Wymagania eksploatacyjne dla osłon – (obowiązujące przepisy krajowe dla eksploatacji osłon).
 • Montaż osłon przez pracodawcę w maszynach we własnym zakresie – (wymagania wynikające z przepisów krajowych oraz unijnych w zakresie montażu przez pracodawcę we własnym zakresie osłon w maszynach (odstępy od źródeł zagrożenia, interpretacja Komitetu ds. Maszyn w zakresie spełniania wymagań zasadniczych przez osłony montowane przez pracodawcę w maszynach we własnym zakresie, kiedy traktujemy zamontowaną osłonę przez pracodawcę we własnym zakresie, jako maszynę podlegającą pod Dyrektywę 2006/42/WE).
 • Wymagania eksploatacyjne dla urządzeń ochronnych – (obowiązujące przepisy prawa krajowego dotyczące eksploatacji oburęcznego sterowania, urządzeń czułych na nacisk, skanerów).
 • Występowanie wad lub uszkodzeń maszyn podczas ich eksploatacji, obsługi, nadzór nad maszynami w ruchu, przeglądy stanu technicznego maszyn, utrzymanie maszyn i innych urządzeń technicznych w stanie sprawności technicznej – (wymagania eksploatacyjne wynikające z przepisów krajowych, czasookres przeglądów, dokumentacja).
 • Wymagania eksploatacyjne dla obsługi maszyn wielostanowiskowych oraz zespołowej obsługi maszyn – (obowiązujące przepisy prawa krajowego, sygnalizacja ostrzegawcza i alarmowa, rodzaje sygnalizacji).
 • Znaki ostrzegawcze i oznakowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników – (rodzaje, wymagania wynikające z przepisów krajowych oraz norm zharmonizowanych, zasady umieszczania ostrzeżeń, język ostrzeżeń).
 • Gorące i zimne powierzchnie maszyn – (zabezpieczenia, wymagania eksploatacyjne wynikające z przepisów krajowych oraz norm zharmonizowanych, środki ochrony indywidualnej).
 • Wymagania eksploatacyjne dla systemów wentylacji stanowiskowej dla maszyn – (obowiązujące przepisy krajowe oraz normy zharmonizowane typu B).
  m) Oddanie pracownikom maszyn do eksploatacji zakupionych, jako nowe maszyny oraz jako maszyny używane z tzw. „z drugiej ręki” – (wymagania wynikające z przepisów krajowych, procedura).
 • Wymagania dla montażu maszyn na stanowiskach pracy – (obowiązujące przepisy krajowe oraz norm zharmonizowanych typu B w zakresie ustawienia maszyny na stanowisku pracy; interpretacja Komitetu ds. Maszyn w zakresie stosowania ogrodzeń osłaniających strefy niebezpieczne pracy maszyny; montaż przez pracodawcę we własnym zakresie ogrodzeń – wymagania do spełnienia; przejścia i dojścia do stanowiska obsługi maszyn, wysokość pomieszczeń pracy, przestrzeń pracy wokół maszyny, zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń pracy).
 • Wymagania eksploatacyjne dla instalacji elektrycznej zasilającej maszynę – (obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz norm zharmonizowanych, czasookresy wykonywania pomiarów).
 • Przeglądy, pomiary instalacji gazowej zasilającej maszynę oraz przewodów kominowych – (wymagania eksploatacyjne wynikające z przepisów krajowych, czasookres wykonywania przeglądów).
 • Wymagania eksploatacyjne dla oświetlenia stanowiska pracy obsługi maszyn – (obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz norm zharmonizowanych typu B, wartości normowe oświetlenia ogólnego i stanowiskowego).
 • Hałas i drgania powodowane przez maszynę – (wymagania prawa krajowego oraz norm zharmonizowanych, normatywy higieniczne dla hałasu i drgań, jak interpretować wartości hałasu oraz drgań podane w instrukcji producenta maszyny z warunkami instalowania maszyny na stanowisku pracy, zasady eliminacji hałasu oraz drgań mechanicznych, stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej).
 • Praca na wysokości związana z obsługą maszyn – (wymagania prawne oraz wymagania wynikające z norm zharmonizowanych typu B w zakresie zabezpieczenia stanowisk pracy związanych z obsługą maszyn na wysokości, stale środki dostępu do maszyn).
 • Przechowywanie na stanowisku pracy surowców, gotowych wyrobów, materiałów i odpadów, materiałów niebezpiecznych – (obowiązujące wymagania prawne, zapisy z kart charakterystyki substancji lub mieszanin stwarzających zagrożenie dla zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy).
 • Obowiązek zapewnienia pracownikom obsługującym maszyny możliwości siedzenia lub odpoczynku w pozycji siedzącej (obowiązujące wymagania prawne).
 • Systematyczne kontrole stanu bhp związane z obsługą maszyn (obowiązujące wymagania prawne).

3. Odpowiedzialność pracodawcy, osób kierujących pracownikami za zorganizowanie pracownikami stanowiska pracy niezgodnego z przepisami bhp – (wymagania prawne wynikające z przepisów krajowych).
4. Odpowiedzialność pracownika za prawidłową eksploatacje maszyn.
5. Przykłady wypadków przy pracy.

Metody szkoleniowe

Metoda prowadzenia zajęć to czytelna prezentacja zagadnień, poparta licznymi przykładami, w tym wypadkami przy pracy przy obsłudze maszyn, uczulenie na możliwe błędy prawne, dyskusja z prowadzącym zajęcia.
Dla każdego bloku szkolenia uwzględniono czas poświęcony na dyskusję z uczestnikami szkolenia.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służb bhp, służb utrzymania ruchu, osób kierujących pracownikami, pracodawców zajmujących się w zakładach pracy problematyką związaną z: organizacją stanowisk pracy obsługi maszyn, bezpieczną ich obsługą, utrzymaniem w należytym stanie technicznym maszyn, w tym przeprowadzających czynności obsługowe maszyny.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie