logotyp-prestige-eck

20% wysiłku przynosi aż 80% efektu, ale pozostałe 20% efektów osiąga się kosztem 80% wysiłku

Menu

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM – rozwój umiejętności menedżerskich brygadzistów, mistrzów, kierowników

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny, Produkcja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Postęp techniczny oraz szeroka dostępność nowoczesnych technologii sprawiają, że na dzisiejszym rynku przedsiębiorstwa coraz mocniej konkurują jakością wykonania, niezawodnością, szybkością reakcji na zapotrzebowanie odbiorcy.

Kwalifikacje załogi oraz umiejętność zarządzania jej potencjałem i zaangażowaniem stają się dziś kluczowymi zasobami konkurujących firm.

Brygadzista pełni szczególną, podwójną rolę – jest jednocześnie przedstawicielem kierownictwa i reprezentantem załogi. Skuteczny i szanowany przez pracowników brygadzista odgrywa ważną rolę w procesie produkcji oraz tworzy atmosferę sprzyjającą efektywnej realizacji zadań produkcyjnych, istotnym więc jest kształtowanie i rozwój jego kompetencji menedżerskich.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania i rozwijanie umiejętności związanych z budowaniem efektywnego zespołu.

Korzyści ze szkolenia:

 • dowiesz się, co buduje autorytet przełożonego
 • otrzymasz wskazówki jak praktycznie rozwiązać wiele problemów z zakresu zarzadzania ludźmi
 • nauczysz się skutecznie wydawać polecenia, egzekwować wykonywanie zadań
 • nauczysz się odpowiedniego, efektywnego  komunikowania się z zespołem
 • dowiesz się, jaki jest wpływ komunikacji na osiągane przez zespół wyniki
 • poznasz techniki wpływu psychologicznego wykorzystywane w sytuacji zarządzania ludźmi
 • poznasz psychologiczne mechanizmy motywowania i możliwości ich praktycznego wykorzystania
 • nauczysz się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami
 • dowiesz się,  jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole
Program szczegółowy szkolenia

1. Autorytet przełożonego – dowiesz się dlaczego niektórych szefów pracownicy obdarzają autorytetem, a niektórzy ciągle narzekają na jego brak.

Dynamiczne ćwiczenie grupowe wskaże, jakie zachowania przełożonego budują autorytet, dowiesz się także jak możesz to robić w swoich codziennych działaniach, w kontaktach z pracownikami.

 • quiz menedżerski – weryfikacja prawd i mitów o zarządzaniu
 • niezbędne kompetencje menedżera liniowego
 • kierowanie grupą wcześniejszych kolegów
 • lider, kolega czy szef – case study, dzięki któremu porównasz skuteczność i skutki trzech stylów funkcjonowania wobec dotychczasowych kolegów, dowiesz się co i jak powinno się zmienić w Twoim zachowaniu gdy zmienia się relacja kolega-kolega na relacje podwładny – przełożony
 • budowanie i utrzymanie autorytetu i nowych relacji z zespołem
 • kierowanie osobami starszymi, młodszymi, bardziej doświadczonymi a budowanie autorytetu
 • lider wobec zmian – radzenie sobie z oporem pracowników w sytuacji zmiany

2. Style kierowania – jak w warunkach realizacji codziennych zadań dopasować styl zarządzania do zadania i pracownika

 • podstawowe zadania menedżera zespołu produkcyjnego
 • diagnoza i analiza własnego stylu kierowania – poznasz własne preferencje co do stosowanego stylu kierowania, zrozumiesz skutki takiego wyboru, dowiesz się czy zawsze jest to wybór prawidłowy
 • wpływ stylu kierowania na efektywność zespołu – efektywność zespołu zależy od wielu czynników, ale jednym z istotniejszych jest trafny wybór stylu kierowania
 • uwarunkowania wyboru adekwatnego stylu kierowania – dowiesz się jak wybrać właściwy styl, jakie wskazówki pomogą ci przy tym wyborze

3. Skuteczna komunikacja z podwładnymi – co zrobić, aby pracownik zrozumiał i zapamiętał elementy istotne dla skutecznego wykonywania zadań.

Seria ćwiczeń pozwoli docenić wartość skutecznej komunikacji, w warunkach zabawnej gry zobaczysz jak precyzja komunikatu przekłada się na efekt działania pracownika, a praca na własnym case study pozwolić ci skonstruować komunikat delegujący zadanie, który już następnego dnia będziesz mógł wykorzystać w pracy. Poznasz narzędzia prowadzenia efektywnych spotkań tak, aby stały się one wartościowym narzędziem komunikacji z pracownikami, a nie stratą czasu i źródłem frustracji.

 • komunikacja jako narzędzie budowania autorytetu
 • reguły skutecznej komunikacji
 • warunki poprawnego instruowania i informowania
 • delegowanie zadań – określanie warunków realizacji i kontroli zadania
 • monitorowanie i ocena wykonania zadania
 • prowadzenie efektywnych spotkań

4. Zarządzanie konfliktem w zespole

Dzięki serii ćwiczeń spojrzysz na konflikt jako na zjawisko, które dzięki odpowiedniemu zarządzaniu może przynieść korzyści Twojemu zespołowi i firmie. Dowiesz się jak reagować w zależności od źródła konfliktu, dowiesz się jak je rozpoznać. Przeprowadzona autodiagnoza pozwoli ci rozpoznać własne reakcje w sytuacjach konfliktowych i ocenić czy zawsze są one właściwe i czy pomagają świadomie zarządzać konfliktem, czy może stanowią twoje ograniczenie. Nauczysz się dobierać właściwą strategię do określonych warunków konfliktu – z kim się toczy, o co, w jakich okolicznościach. Dowiesz się również nie tylko jak panować nad emocjami, ale i nad „językiem” – jakie zwroty doleją oliwy do ognia i jak je zmienić na takie komunikaty, które pozwolą odzyskać kontrolę nad sytuacją

 • konflikt jako szansa
 • źródła konfliktów w zespole produkcyjnym i co z tego wynika
 • typowe zachowania ludzi w sytuacjach konfliktowych – przegląd i autodiagnoza
 • jak wybrać i zastosować adekwatną strategię w sytuacji konfliktu w zespole
 • komunikacja w sytuacjach konfliktowych – sformułowania „parzące” i tonujące

5. Udzielanie informacji zwrotnych – to kluczowa umiejętność brygadzisty, a jednocześnie jedna z najtrudniejszych do opanowania.

Zaproponowana gra szkoleniowa pozwoli ci w atrakcyjnej formie poznać pomocny model informacji zwrotnej. Dzięki niemu będziesz potrafił prawidłowo i motywująco reagować na zachowania pracowników. Na szkoleniu będziesz również miał okazję przygotować i przećwiczyć własny komunikat zwrotny, który już od razu będziesz mógł zastosować w rzeczywistości.

 • informacja zwrotna jako element motywujący do działania
 • zasady konstruktywnej krytyki i pochwały
 • udzielanie motywujących informacji zwrotnych
 • rozmowy interwencyjne z pracownikiem

6. Motywowanie pracowników

Ten moduł szkolenia dzięki praktyczny ćwiczeniom i grze szkoleniowej rozszerzy twoją perspektywę na możliwości praktycznego motywowania twoich pracowników. Jako brygadzista masz zapewne ograniczone możliwości premiowania pracowników, ale to nie oznacza, że nie masz jak ich motywować. Dokonamy przeglądu wiedzy na temat mechanizmów motywacji, ale przełożymy ją na praktyczne działania.

 • definicja i teorie motywacji
 • psychologiczne filary motywacji
 • motywacja pozytywna i negatywna
 • motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • czynniki motywujące i demotywujące pracowników
 • motywowanie spersonalizowane
 • praktyczne instrumenty motywacyjne
 • promotywacyjne zachowania menedżera
 • najczęściej popełniane błędy w motywowaniu pracowników
 • Znaczenie przynależności pokoleniowej w motywowaniu pracowników – różnice międzypokoleniowe

7. Wielozadaniowość – to klucz w elastycznym reagowaniu firmy za wyzwania jakie stawia klient i rynek.

Dowiesz się jak w prosty sposób możesz zdiagnozować potencjał i umiejętności swoich pracowników oraz w jaki sposób możesz ich skutecznie wspomagać w rozwoju i szkolić na stanowisku pracy.

 • Jakich operatorów potrzebuję – umiejętności/wiedza/postawy
 • Analiza potencjału pracowniczego
 • Opracowanie planu rozwojowego/harmonogramu szkoleń
 • Wspieranie operatora w rozwoju
 • Prowadzenie szkoleń stanowiskowych – na co jeszcze zwrócić uwagę
 • Przełamywanie oporu u operatora przed nowymi obowiązkami
Metody szkoleniowe
 • praktyczna forma zajęć
 • przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów)
 • duża ilość ćwiczeń indywidualnych i grupowych
 • autorska gra szkoleniowa
 • elementy autodiagnozy
 • moderacja metaplanowa
 • wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z doświadczeń uczestników)
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK
Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  img-13

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!
  Zobacz więcej opinii