Czy można opisać sekret szczęścia jednym słowem? Można. To słowo – to rozwój. Od ciebie zależy jakiego rodzaju będzie to rozwój.Harol Geneen, wieloletni prezes Int. Telephone & Telegraph

Menu

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Brygadzista, mistrz, kierownik – rozwijanie kompetencji menedżerskich

Termin: 25-05-2017 - 26-05-2017

Do rozpoczęcia: 2 dni

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny, Produkcja

Liczba godzin dydaktycznych: 16 (2 dni)

Miasto: Szczyrk

Cena: 1390,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1290,00 zł brutto

Hotel: śląskie,Elbrus*** Spa & Wellness, SZCZYRK

Cele i korzyści szkolenia

Podczas zajęć wskażemy rozwiązania, które uczestnicy: mistrzowie, brygadziści, kierownicy będą mogli wykorzystać w praktyce:

 • Jak optymalnie wykorzystać swoje możliwości i potencjał podwładnych?
 • Jak najskuteczniej zarządzać podległym personelem?
 • Jak efektywnie delegować uprawnienia w oparciu o plan pracy?
 • Jak obiektywnie oceniać pracownika, czym się kierować?
 • Jak wspierać, motywować i budować zespół?
 • Jak analizować przyczyny konfliktów i dobrze na nie reagować?
 • Jak zachowuje się asertywny szef w trudnych sytuacjach?
 • Jak pokonać stres?
 • Jak stworzyć sprzyjający klimat efektywnej pracy i kreatywności?
 • Jak inspirować zespół do wytężonej pracy i dodatkowych działań?
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.

Program szkolenia

Zapraszamy na warsztaty rozwijające umiejętności skutecznego zarządzania zespołem pracowniczym a także rozwijające potencjał twórczy każdego mistrza produkcji.

1. Rola kierownika zespołu – przywództwo

 • Budowanie sylwetki przywódcy
 • Twój styl zarządzania – diagnoza
 • Cechy, umiejętności i zadania lidera zespołu
 • Zasady budowania własnego wizerunku wśród podwładnych – jak budować autorytet?

2. Komunikacja w procesie zarządzania zespołem produkcyjnym

 • Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu
 • Zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Zasady stworzenia standardów komunikacji w zespole produkcyjnym
 • Identyfikacja czynników negatywnie wpływających na proces komunikacji
 • Trudności w procesie komunikacyjnym
 • Techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych

3. Motywowanie pracowników – metody pozafinansowe

 • Jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
 • Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
 • Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
 • Jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
 • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników

4. Umiejętność odpowiedniego delegowania obowiązków w zespole

 • Delegowanie zadań pracownikom
 • Jak i kiedy delegować zadania?
 • Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • Elementy blokujące delegowanie zadań

5. Rozwijanie postawy asertywnej

 • Wzmocnienie samooceny
 • Nie uleganie presji pracowników
 • Przedstawianie swojego stanowiska
 • Mówienie „nie”
 • Przyjmowanie krytyki, sztuka konstruktywnego krytykowania

6. Zarządzanie pokoleniami

 • Ogólna charakterystyka pokoleń X i Y
 • Główne cechy pracowników będących na różnych etapach życia zawodowego, czyli dlaczego warto z nimi współpracować
 • Analiza wzajemnych zachowań odmiennych grup pokoleniowych

7. Wprowadzanie zmian

 • Główne przyczyny oporu przed zmianą
 • Przygotowanie się do wprowadzenia zmiany
 • Metody angażowania pracowników do wprowadzanych zmian

8. „Multi skills” – jak przygotować pracowników do obsługi wielu maszyn

 • Jakich operatorów potrzebuję – umiejętności/wiedza/postawy
 • Analiza potencjału pracowniczego
 • Opracowanie planu rozwojowego/harmonogramu szkoleń
 • Informacja zwrotna a krytyka
 • Wspieranie operatora w rozwoju
 • Przełamywanie oporu u operatora przed nowymi obowiązkami

9. „Multi skills” – prowadzenie szkoleń stanowiskowych

 • Zasady prawidłowej prezentacji
 • Przekazywanie skomplikowanych zagadnień w prosty sposób
 • Metody angażowania uczestników
 • Błędy w prezentacjach – czyli czego TL powinien się wystrzegać
Metody szkoleniowe

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, moderacja metaplanowa, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z doświadczeń uczestników).

Prowadzący

f25Trener, konsultant, doradca w PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia od 2004 r.. Specjalizuje się w  zakresie poprawy efektywności organizacji   produkcyjnych, sprzedażowych oraz rozwoju kompetencji menadżerskich w obszarach takich jak: motywowanie, organizowanie i planowanie, zarządzanie czasem,  selekcja i rekrutacja oraz ocena pracownicza. Najbardziej ceni sobie zrealizowane projekty dotyczące redukcji konfliktów wewnątrz zespołowych i między wydziałowych, przygotowania  zespołów  do wdrażania nowych projektów oraz podniesienia motywacji pracowników na określone kierunki działania firmy.
W jego szkoleniach wzięło udział ponad 2000 managerów, co daje blisko 8000 godz. lekcyjnych szkoleń dla kadry managerskiej z branży produkcyjnej,  filii międzynarodowych koncernów jak i polskich przedsiębiorstw. Otrzymuje bardzo wysokie oceny, dzięki czemu realizuje zazwyczaj wielomiesięczne lub wieloletnie cykle szkoleniowe.

Wieloletni praktyk, związany z firmami produkcyjnymi i sprzedażowymi. Zarządzał sprzedażą w firmach Quercus, Z.F.M., Edpol, BoDoMe, zarządzał produkcją oraz organizacją procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach Coca Cola, Univex, Z.F.M.

W swojej bogatej karierze zawodowej zajmował stanowiska m.in. Dyrektora Zakładu w Zielonogórskich Fabrykach Mebli, Dyrektora Działu Jakości i Kontroli Wewnętrznej w Univex, Dyrektora Centrum Logistycznego w Quercus, Line workera w Coca Cola.

Przeprowadził szkolenia i projekty szkoleniowe m.in. dla firm:
Sokołów SA, Iberia Motor Company, Statoil Lubricants, Robert Bosch, Edpol, Organika SA., Achtel, Adpoint, Antalis, A.T. Zawadzkie, AutoId, AVON, Barry Callebaut Manufacturing Polska, BEL Polska, BoDoMe Group, B/S/H Bosch und Siemens Hausgerate, C.D.Z., Coroplast, Dr. Oetker, EMPIK School, ETOLL, ESSELTE, FERROXCUBE Polska, Habitel Polska, Hammer Med, ICI - Akzo Nobel Coatings, Inergy Automotive Systems Poland Sp. z o.o., Ewa s.a., Excellent, Fer Collection, Ferrero, Groupauto Polska, Grupa Polska Stal, Interprint Polska, JAPAN CARS, POLI – ERG, PTK CENTERTEL, PRECON Polska, Rhenus Logistic, , PETRO – OIL W.C.S., Rodon, Stolbud, Tor-Pal Sp. z o.o., Wix-Filtron (Affinia Group), W.S.K. PZL Mielec, P.W.C Odra, WISI Automotive Polska, Valassis, Z.Ch.Luboń, Z.P.T. Kruszwica, Z.M. Skraw-Mech Sp. z o.o.


Doświadczenie szkoleniowo-doradcze w branży produkcyjnej (projekty z lat 2009-2015):


· Firma produkcyjna (800 osób)
Projekt ukierunkowany na wzrost konkurencyjności Firmy na rynku, ustabilizowanie rotacji kadry, poprawy komunikacji wewnątrz zespołowej oraz większe zaangażowanie kierownictwa średniego szczebla zarządzania w rozwój podległego personelu. Przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu zarządzania personelem, budowanie zespołu oraz technik sprzedaży.

· Firma dystrybucyjna (270 osób)
Projekt ukierunkowany na wzrost konkurencyjności Firmy na rynku, poprawę jakości zarządzania poprzez rozwój kwalifikacji pracowników szeregowych jak również kierownictwa. Przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu zarządzania Firmą, zarządzania personelem, gospodarki magazynowej oraz technik sprzedaży.

· Firma produkcyjna międzynarodowa (800 osób)
Projekt ukierunkowany na wzrost konkurencyjności Firmy na rynku przemysłowym, opracowanie poza finansowych systemów motywowania pracowników oraz wdrożenie systemu ocen pracowniczych. Przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu zarządzania personelem, budowania pozafinansowych metody motywowania pracowników oraz technik sprzedaży.

· Firma produkcyjna międzynarodowa (800 osób)
Projekt ukierunkowany na rozwój kompetencji menadżerskich od poziomu Team Leadera do Kierownika Zakładu w zakresie zarządzania zespołem produkcyjnym, wprowadzania zmian, przeprowadzania ocen pracowniczych oraz narzędzi szczupłego zarządzania (lean management).

· Firma produkcyjna (1200 osób)
Projekt ukierunkowany na przygotowanie kadry kierowniczej do wdrożenia Systemu Ocen Pracowniczych. Projekt zawierał doradztwo dla działu HR oraz szkolenia dla kierownictwa wyższego oraz niższego szczebla.· Firma produkcyjna międzynarodowa (900 osób)
Doradztwo dla Dz. HR w zakresie budowania polityki szkoleniowej oraz ścieżki rozwoju zawodowego.

· Firma produkcyjna międzynarodowa (500 osób)
Przeprowadzenie oceny pracowniczej wyższego i średniego szczebla kierowniczego.

Wspiera organizacje w rozwoju kompetencji u menedżerów w obszarze:
przewodzenie zespołowi, budowanie zespołu, dojrzałość menedżerska, nastawienie na rezultaty, budowania relacji z innymi działami, rozwijanie pracowników, motywowanie pracowników przy pomocy pozafinansowych narzędzi, radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi, kontrola stresu, zachowanie asertywnej postawy menedżera, spójność postaw i szacunek do innych, organizacja pracy własnej i zespołu, efektywne wykorzystanie czasu,  delegowanie,  myślenie poza schematami, wykorzystanie narzędzi 5S, SMED,  wyłanianie i kształtowanie liderów, wykorzystanie oceny pracowniczej do rozwoju i motywowania pracowników.

Miejsce
Hotel Elbrus*** Spa & Wellness, SZCZYRK
ul. Słoneczna 8, 43-370 Szczyrk
www.hotel-elbrus.pl


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do hotelu Spa & Wellness usytuowanego w samym centrum Szczyrku, na niewielkim wzniesieniu co gwarantuje naszym gościom spokój i wspaniałe widoki. Zakwaterowanie w komfortowych pokojach z łazienką, TV, telefonem i bezpłatnym dostępem do Internetu.

Do dyspozycji naszych uczestników basen z jacuzzi, masażami podwodnymi oraz 3 rodzaje saun (sauna fińska, aromatyczna, biosauna). Osobom poszukującym relaksu i wytchnienia od codziennych obowiązków proponujemy zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne w ekskluzywnym centrum SPA.
Podczas szkolenia zapewniamy nocleg w pokojach 2-osobowych, dopłata do jedynki wynosi 100 zł. Liczba miejsc ograniczona.
Koszt dodatkowego noclegu przed szkoleniem wynosi 150 zł w pokoju 2-osobowym, 250 zł w pokoju 1-osobowym.

Będąc w Szczyrku warto zobaczyć:

 • Malinowskie Skały przy czerwonym szlaku, wiodącym ze Skrzycznego
 • Grotę Klimczoka pod szczytem Trzech Kopcy
 • Ruiny "Diabelskiego Młyna" nad Jaworzyną
 • Jaskinię "lodową" w rejonie Beskidu Węgierskiego
 • Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba - 200-letni zabytek z barokową amboną
 • Kościół NMP "na Górce" wraz z uzdrawiającym źródełkiem,
 • Drewniany krzyż misyjny z 1730 roku
 • Zabytkowy Biały Krzyż na Przełęczy Salmopolskiej
 • Zajazd "Pod Białym Krzyżem" w chacie góralskiej z wykutą grotą

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.


Cena i zapisy

1390,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1290,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu
 • pełne wyżywienie
 • koszt noclegu w pokoju 2-osobowym
 • atrakcyjną niespodziankę

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego. Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania