PLANER

Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny razThomas Edison

Menu

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM MONTAŻOWYM

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Produkcja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

Nie raz można usłyszeć jak handlowcy narzekają, że ich praca idzie na marne przez montażystów. Sprzedawcy dbają o czystość w salonie, przestrzegają zasad kultury osobistej jak również wpajają klientom rzetelność i solidność poprzez terminowe przygotowanie oferty oraz jakość prezentacji produktu. Zachwalają również szybkość i profesjonalizm zespołów montażowych. Cały czas są zaangażowani w problematykę rynkową. To oni jako pierwsi odczuwają nastroje rynkowe.

Praca zespołów montażowych jest już tylko pochodną wysiłków handlowców. Ich spojrzenie na rynek najczęściej ogranicza się do ilości montaży. Brak walki o klienta wielokrotnie sprzyja nie utożsamianiu się ekip z kompleksowym podejściem firmy do klienta od momentu pierwszego kontaktu z handlowcem do uruchomienia urządzenia u klienta. Wielokrotnie nie maja świadomości jak łatwo mogą przez swoje zachowanie oraz działania zepsuć pracę handlowca pomimo uruchomienia kominka. Z ich punktu widzenia wszystko zostało zrobione dobrze „Przecież kominek działa! W czym problem?”.

Nowoczesna firma, zwłaszcza teraz w dobie kryzysu musi również zadbać o profesjonalizację również tej sfery swojej działalności. Nie ma w niej miejsca na błędy montażowe, nie terminowe realizacje zleceń jak również niedbałość.

Wspomnienia po ekipie montażowej są wielokrotnie silniejszym bodźcem do wydania opinii na temat Państwa firmy niż budynek lub praca handlowca. Należy o tym pamiętać ponieważ wielu z Państwa posiada te same produkty często od tych samych producentów co konkurencja. W jakiś sposób warto wyróżniać się na rynku.

Kolejna sfera to jest kalkulacja przedsięwzięć. Wielokrotnie zakładamy odpowiednie normy czasowe i materiałowe. Tak naprawdę realizacja tych założeń jest uzależniona od fantazji zespołu montażowego.

Co należy zrobić? Wytłumaczyć i pokazać zespołom montażowym jak ważne miejsce stanowią w budowaniu sukcesu firmy, a co za tym idzie i swojego. Pobudzić w nich poczucie odpowiedzialności i zaangażowania w to co robią. Związać ich z firmą.

1. Podstawy komunikacji międzyludzkiej

 • Zasady procesu komunikacji
 • Dobre i złe nawyki komunikacyjne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku
 • Techniki wywierania wpływu
 • Świadomy i nieświadomy poziom komunikacji
 • Budowanie skutecznej argumentacji motywującej partnerów/rozmówców do oczekiwanego działania

2. Motywacja i potrzeby jednostki i zespołu

 • Kierunek i siła motywacji
 • Motywacja zespołu a jednostki
 • Budowanie więzi z firma w oparciu o indywidualne potrzeby ludzkie
 • Jednoczenie zespołu wokół wspólnych celów

3. Rozwijanie postawy asertywnej

 • Przedstawianie swojego stanowiska
 • Mówienie „nie”
 • Przyjmowanie krytyki, sztuka konstruktywnego krytykowania, pobudzanie do czynu
 • Dbanie o swoje prawa

4. Geneza konfliktu

 • Motywy postępowania, mechanizmy obronne, biologiczne podstawy psychologii konfliktu
 • Bariery komunikacyjne jako jedne z głównych źródeł konfliktu
 • Okno Johnari – analiza konfliktów interpersonalnych

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Zwiększenie umiejętności skutecznego i bezkonfliktowego oddziaływania na zespół montażowy.

Zdobyte umiejętności:

 • Budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w oparciu o jasny i czytelny przekaz na poziomie świadomym i nie świadomym
 • Skuteczne argumentowanie poprzez znajomość potrzeb jednostki i zespołu
 • Zapobieganie sytuacjom konfliktowym dzięki jednoczeniu zespołów montażowych w obrębie moich celów
 • Utrzymanie postawy asertywnej w przypadkach manipulacyjnych postaw partnerów
 • Budowanie odpowiedzialności za realizowanie kosztorysów założonych podczas negocjacji handlowych

Szkolenie skierowane do wszystkich, którzy są odpowiedzialni za nadzór oraz rozliczanie ekip montażowych.

Metodologia szkolenia:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń).

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania