Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Produkcja

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Na szkolenie zapraszamy osoby realizujące lub współrealizujące procesy produkcyjne oraz sterujące procesami produkcyjnymi, w szczególności liniowych kierowników produkcji, liderów zespołów produkcyjnych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rozwiązaniami z zakresu „lean manufacturing” – metodą Value Stream Mapping, typologią marnotrawstwa 7 Muda, metodą 5S, metodą szybkiego przezbrajanie SMED, metodą zarządzania utrzymaniem ruchu TPM, technikami tzw. „visual management”, narzędziami metody Just-in-Time, techniką rozwiązywania problemów A3, zasadą „taktowania” prac i techniką „work balancing”, techniką „spaghetti diagrams” i innych. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy uzyskają umiejętności praktycznego stosowania powyższych metod i technik do optymalizowania procesów we własnych organizacjach.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zapoznanie uczestników z rozwiązaniami z zakresu „lean manufacturing” – metodą Value Stream Mapping, typologią marnotrawstwa 7 Muda, metodą 5S, metodą szybkiego przezbrajanie SMED, metodą zarządzania utrzymaniem ruchu TPM, technikami tzw. „visual management”, narzędziami metody Just-in-Time, techniką rozwiązywania problemów A3, zasadą „taktowania” prac i techniką „work balancing”, techniką „spaghetti diagrams” i innych
 • Wdrożenie do stosowania narzędzi Theory of Constraints: analizy „wąskich gardeł” systemu produkcyjnego oraz zasad kolejkowania zleceń, wdrożenie w podstawowe pojęcia metod Six Sigma i TQM
 • Dostarczenie uczestnikom umiejętności praktycznego stosowania powyższych metod i technik do optymalizowania procesów we własnych organizacjach
 • Przygotowanie uczestników do wykorzystywania techniki „kaizen” do dokonywania ciągłych udoskonaleń w sposobie realizacji powierzonych zadań

Korzyści z uczestnictwa:

 • Poprawa jakości realizowanych zadań, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawa jakości komunikacji pomiędzy współpracującymi komórkami w strukturze organizacyjnej, poprawa jakości i jednoznaczności komunikacji z Klientami
 • Skrócenie cyklu realizacji zadań produkcyjnych, poprawa jakości planowania i harmonogramowania pracy
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji i obniżenie poziomu kosztów jednostkowych realizowanych zadań
 • Przygotowanie uczestników do wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością (np. ISO) czy też informatycznych systemów zarządzania klasy MRPII, dzięki przygotowaniu przykładowych diagramów i opisów głównych procesów w obszarze produkcji, wraz z instrukcjami i standardami realizacji zadań

Program szkolenia

I dzień:

1. Warsztaty VSM (mapowanie strumienia wartości – mapowanie przepływu informacji i zadań produkcyjnych) jako podstawa wdrożenia „lean manufacturing”

 • Identyfikacja procesów składających się na strumień wartości w organizacji
 • Wdrożenie w techniczne elementy mapowania wartości tj. symbole i ich treść, obliczenia wartości typowych parametrów istotnych dla mapowania
 • Przygotowanie mapy strumienia wartości odzwierciedlających bieżącą sytuację w obszarze produkcji („present state map”)
 • Analiza zidentyfikowanych procesów pod kątem podstawowych charakterystyk, efektywności i stabilności

2. Muri Mura Muda – analiza strumienia wartości w organizacji pod kątem występowania marnotrawstwa – identyfikacja 7 typów marnotrawstwa (wykorzystanie narzędzi „spaghetti diagrams”, „jidoka” – wbudowywanie jakości w procesy) – ćwiczenia z identyfikowania źródeł marnotrawstwa we własnej organizacji.

3. Warsztaty VSM (druga część) – przygotowanie mapy strumienia wartości dla stanu docelowego („future state map”).

4. Wyrównywanie obciążenia zadaniami w powiązanych komórkach produkcyjnych – Just-in-Time (T/T i C/T, „pull production”, „one-piece-flow”, flow management), system kart Kanban w sterowaniu zapasami, wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych- „work balancing”.

5. Metoda 5S jako podstawa porządkowania i standaryzacji stanowisk pracy w komórkach produkcyjnych

 • Sortowanie – odseparowanie rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych
 • Systematyzacja – oznaczenie i takie usytuowanie wszystkich potrzebnych rzeczy, które umożliwi ich łatwe odnalezienie i odłożenie we właściwe miejsce po wykorzystaniu
 • Sprzątanie
 • Standaryzacja – ustalenie kształtu typowych czynności związanych z realizacją zadań
 • Samodyscyplina – utrzymanie ciągłości stosowania zasad 5 S w drodze szkoleń i treningu
 • Wdrożenie 5S (filmy prezentujące rozwiązania 5S w firmach produkcyjnych)


II dzień

1. Narzędzia „visual management” w sterowaniu procesami produkcyjnymi (ćwiczenia w tworzeniu tablic wizualizacyjnych typu: boardmeetings, 5R, KPI’s, HbH), metoda A3 rozwiązywania problemów.

2. Total Productive Maintenance (TPM) – czyli całkowicie produktywne utrzymanie ruchu

 • TPM a tradycyjny system utrzymania ruchu (Time Base Maintenance/Condition Base Maintenance)
 • Mierniki TPM:
  • OEE – Overall Equipment Effectiveness
  • MTBF – Meantime Between Failures
  • MTTR – Meantime to Repair
 • Korzyści z wprowadzenia TPM:
  • Skrócenie czasu przezbrojeń SMED
  • Skrócenie czasu realizacji zleceń produkcyjnych
  • Poprawa jakości
  • Poprawa wykorzystania zasobów
  • Redukcja kosztów utrzymania ruchu

3. TOC – podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks”, podstawy harmonogramowania zadań powiązanych, technika DBR w sterowaniu powiązanymi operacjami produkcyjnymi.

4. Six Sigma – eliminowanie wariacji i poprawa wydolności (capability) procesów produkcyjnych (mapowanie procesów metodą SIPOC, metoda DMAIC, wykorzystywanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC, diagramy Pareto i Ishikawy, metoda FMEA)

5. Systemowe zarządzanie jakością TQM

 • Procesowe podejście do zarządzania jakością
 • Pojęcie kosztów jakości
 • „Quality circles” jako filozofia zaangażowania w rozwiązywanie problemów jakościowych
 • Pozyskiwanie danych jako podstawa dla zarządzania jakością w organizacji
 • 7 narzędzi analizy jakości: arkusze kontrolne, diagramy przepływowe, grafy, histogramy, diagramy Pareto, diagramy przyczynowo-skutkowe, listy kontrolne
 • Metoda Quality Function Deployment – Dom Jakości

Metody szkoleniowe

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 12 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Adresaci

Osoby realizujące lub współrealizujące procesy produkcyjne oraz sterujące procesami produkcyjnymi, w szczególności liniowi kierownicy produkcji, liderzy zespołów produkcyjnych.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie