logotyp-prestige-eck

Wysokie oczekiwania są kluczem do wszystkiegoSam Walton

Menu

DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/WE i 2006/42/WE DYREKTYWA MASZYNOWA 89/655/EWG i 2009/104/WE DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA”

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Produkcja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia w zakresie dyrektywy 2006/42/WE jest:

 • przedstawienie uczestnikom przepisów określających wymagania dla maszyn i urządzeń technicznych nowo wyprodukowanych, wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu/użytkowania na terenie państw Unii Europejskiej.
 • nabycie umiejętności: identyfikowania niezgodności maszyn i urządzeń z zasadniczymi i innymi wymaganiami, sporządzania zamówień na nowe wyroby i deklaracji zgodności oraz identyfikowania wymagań instrukcji obsługi – podczas zajęć praktycznych.

Celem szkolenia dotyczącego dyrektywy 2009/104/WE jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się przepisami i zasadami dotyczącymi maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi pracy wcześniej użytkowanych,
 • identyfikacji niezgodności z minimalnymi wymaganiami maszyn użytkowanych, dokumentowania niezgodności,
 • sporządzania harmonogramów działań korygujących mających na celu usunięcie ujawnionych niezgodności,
 • sporządzania dokumentów potwierdzających zgodność maszyn i urządzeń z minimalnymi wymaganiami,
 • uświadomienie skutków przeprowadzenia głębokiej modernizacji maszyny użytkowanej.

Szkolenie adresowane jest do

 • Managerów, animatorów procesów produkcji, osób odpowiedzialnych za wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i urządzenia
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych (zaopatrzenia, konstruktorów, technologów), specjalistów branżowych, utrzymania ruchu odpowiedzialnych za remonty i konserwacje
 • Pracowników służby bhp, społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli załogi wybranych do konsultowania z pracodawcami aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy
Program szczegółowy szkolenia

1 dzień

1. Geneza zasadniczych i innych wymagań dla nowy maszyn i urządzeń technicznych wprowadzanych do obrotu/użytkowania na terenie Unii Europejskiej

2. Europejska strategia bezpieczeństwa przy projektowaniu oraz obsłudze maszyn i urządzeń technicznych

3. Wymagania dyrektyw nowego i globalnego podejścia 98/37/WE i 2006/42/WE, zasadnicze wymagania przepisów krajowych:

 • obowiązki producentów/upoważnionych przedstawicieli wprowadzających wyroby do obrotu
 • obowiązki pracodawców, wytyczne do formułowania zamówień dla nowych maszyn
 • maszyny i urządzenia wytwarzane przez pracodawców na własny użytek
 • maszyny zestawiane w linie produkcyjne – odpowiedzialność, dokumenty, oznakowanie
 • zasady opracowywania dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej oraz instrukcji użytkowania maszyn
 • deklaracja zgodności WE, a certyfikat badania, znak zgodności CE, przykłady dokumentów
 • domniemanie zgodności
 • procedury oceny zgodności i jednostki notyfikowane
 • system kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, nadzór rynku

4. Rola norm zharmonizowanych z dyrektywami nowego i podejścia

5. Przykłady właściwych i niewłaściwych dokumentów dotyczących maszyny (deklaracja zgodności, certyfikat, uwagi do formułowania zamówień na maszyny)

6. Geneza dyrektyw szczegółowych i znaczenie w przepisach Unii Europejskiej dyrektywy ramowej 89/391/EWG

2 dzień

1. Wymagania dyrektyw 89/655/EWG i 2009/104/WE i minimalne wymagania przepisów krajowych.

2. Rola norm zharmonizowanych z dyrektywami nowego podejścia.

3. Ogólne bezpieczeństwo produktów.

4. Obowiązki oferenta (sprzedawcy) maszyn użytkowanych.

5. Maszyny i urządzenia przetworzone w zakresie tzw. głębokiej modernizacji.

6. Zasady opracowywania dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej oraz instrukcji obsługi dla maszyn zmodernizowanych.

7. Sposób prowadzenia inspekcji maszyn użytkowanych przez zespół powołany przez pracodawcę – zarządzenia, skład zespołu, forma dokumentacji niezgodności z minimalnymi wymaganiami, forma harmonogramu działań korygujących mających na celu usunięcie ujawnionych niezgodności.

8. Ocena wybranych maszyn użytkowanych w zakładzie przez zespoły oraz udokumentowanie ujawnionych niezgodności w listach kontrolnych (zespoły kilkuosobowe) – identyfikacja niezgodności.

9. Opracowanie harmonogramu działań korygujących dla ujawnionych niezgodności ocenianych maszyn wg wzorcowego arkusza.

10. Omówienie rezultatów pracy zespołów przez wybranych liderów.

Korzyści ze szkolenia

Nabycie wiedzy praktycznej ułatwiającej:

 • Formułowanie zamówień dla nowych maszyn i urządzeń technicznych oraz ocenę dostarczonych maszyn na etapie odbioru technicznego i dopuszczania do eksploatacji po zainstalowaniu
 • Przeprowadzanie oceny i planowanie prac dostosowawczych maszyn użytkowanych mających na celu dostosowanie ich do minimalnych wymagań,
 • Planowanie i prowadzenie prac modernizacyjnych maszyn “starych” – sporządzanie dokumentów towarzyszących maszynom w czasie ich użytkowania.
Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!
  Zobacz więcej opinii