Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie problematyki zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części. Szczegółowe omówienie zasad kwalifikacji robót pod kątem właściwych procedur administracyjnych prowadzonych przez organy administracji publicznej i uniknięcie długotrwałych i kosztownych skutków samowolnie dokonywanych zmian. Szkolenie przeznaczone…

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie problematyki zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części. Szczegółowe omówienie zasad kwalifikacji robót pod kątem właściwych procedur administracyjnych prowadzonych przez organy administracji publicznej i uniknięcie długotrwałych i kosztownych skutków samowolnie dokonywanych zmian.

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości, projektantów wykonujących tzw. zastępstwo inwestycyjne, oraz dla pracowników działów inwestycji w przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

1. Obowiązujące akty prawne

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r.)
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórki oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1131 z 2003 r.)

2. Podstawowe definicje zawarte w obowiązujących aktach prawnych, w szczególności ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane, dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

3. Zmiana sposobu użytkowania – zasady kwalifikacji zamierzenia zw. ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb ustalenia trybu postępowania administracyjnego

 • Ustalenie danych wyjściowych dotyczących rodzaju i zakresu zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części pod kątem wymogów wynikających z przepisów szczególnych określających etapy postępowania administracyjnego
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Zawartość dokumentacji w sprawie zgłoszenia.
  3. Zmiana sposobu użytkowania obiektów zabytkowych

  • Formy i zasady ochrony zabytków, organy właściwe w sprawach ochrony
  • Procedury uzgodnieniowe i rozstrzygnięcia administracyjne wydawane przez organy właściwe w sprawach ochrony zabytków

  4. Sankcje administracyjne i karne za samowolną zmianę sposobu użytkowania.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie