Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

Zawieranie oraz wykonywanie umów sprzedaży w obrocie gospodarczym

Celem szkolenia jest umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych Kodeksu Cywilnego dotyczących umowy sprzedaży, szczególnie w kontekście jego nowelizacji. W trakcie szkolenia zwrócona zostanie także uwaga na zagadnienie reformy prawa handlowego.  Wykład ma na celu prezentację podstawowych instytucji wraz z uwzględnieniem reformy prawa cywilnego w kontekście zgodności rodzimego prawodawstwa z Unią Europejską oraz wymogami członkostwa w WTO i OECD. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom bezpośrednio odnoszącym się do regulacji prowadzenia działalności gospodarczej. Ilustracją rozważań będą tezy zapadłych orzeczeń sądów polskich. Będzie to podstawą do oceny stanu legislacji i praktyki umowy sprzedaży, także w odniesieniu do umowy sprzedaży konsumenckiej.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych Kodeksu Cywilnego dotyczących umowy sprzedaży, szczególnie w kontekście jego nowelizacji.

W trakcie szkolenia zwrócona zostanie także uwaga na zagadnienie reformy prawa handlowego.  Wykład ma na celu prezentację podstawowych instytucji wraz z uwzględnieniem reformy prawa cywilnego w kontekście zgodności rodzimego prawodawstwa z Unią Europejską oraz wymogami członkostwa w WTO i OECD.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom bezpośrednio odnoszącym się do regulacji prowadzenia działalności gospodarczej. Ilustracją rozważań będą tezy zapadłych orzeczeń sądów polskich. Będzie to podstawą do oceny stanu legislacji i praktyki umowy sprzedaży, także w odniesieniu do umowy sprzedaży konsumenckiej.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie – założenia prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa obligacyjnego
 2. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa zgodnie z nowelizacją KC
 3. Odniesienie do Prawa działalności gospodarczej
 4. Konsument i jego ochrona w prawie polskim – przykłady
 5. Oferta w umowie sprzedaży
 6. Przetarg i aukcja
 7. Negocjacje – culpa in contrahendo
 8. Zagadnienie formy oświadczenia woli
 9. Znaczenie praktyczne ustawy o sprzedaży konsumenckiej dla kontrahentów konsumenta – zakres możliwych negocjacji
 10. Dodatkowe zastrzeżenia umowne: np.: kary umowne, umowne prawo odstąpienia a ustawowe przykłady tej instytucji
 11. Umowa na rzecz osoby trzeciej
 12. Umowa przedwstępna –  zastosowanie w umowie sprzedaży. Zadatek a zaliczka
 13. Analiza wybranych  klauzul umowy sprzedaży z uwzględnieniem problematyki stosowania wzorców umownych oraz wykonywanie umów ramowych.Znaczenie dla praktyki obrotu Konwencji ONZ z 1980 o międzynarodowych umowach sprzedaży ze względu na jej ratyfikację przez RP
 14. Zagadnienie wymagalności roszczeń pieniężnych w kontekście przedawnienia roszczeń majątkowych. Zagadnienie opóźnienia oraz zwłoki w przepisach KC
 15. Specyfika zawierania i wykonywania umów sprzedaży z kontrahentami z UE – kontekst prawa wspólnotowego

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie