Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

ZAWIERANIE UMÓW GOSPODARCZYCH ORAZ SPOSOBY ZABEZPIECZENIA ICH WYKONANIA

Umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych Kodeksu Cywilnego. W trakcie szkolenia zwrócona zostanie także uwaga na zagadnienie reformy prawa handlowego. Wykład ma na celu prezentację podstawowych instytucji wraz z uwzględnieniem reformy prawa cywilnego w kontekście zgodności rodzimego prawodawstwa z Unią Europejską oraz wymogami członkostwa w WTO i OECD. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom bezpośrednio odnoszącym się do regulacji prowadzenia działalności gospodarczej. Ilustracją rozważań będą tezy zapadłych orzeczeń sądów polskich. Będzie to podstawą do oceny stanu legislacji i praktyki umowy dostawy oraz umów transportowych.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych Kodeksu Cywilnego. W trakcie szkolenia zwrócona zostanie także uwaga na zagadnienie reformy prawa handlowego. Wykład ma na celu prezentację podstawowych instytucji wraz z uwzględnieniem reformy prawa cywilnego w kontekście zgodności rodzimego prawodawstwa z Unią Europejską oraz wymogami członkostwa w WTO i OECD. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom bezpośrednio odnoszącym się do regulacji prowadzenia działalności gospodarczej. Ilustracją rozważań będą tezy zapadłych orzeczeń sądów polskich. Będzie to podstawą do oceny stanu legislacji i praktyki umowy dostawy oraz umów transportowych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie-założenia prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa obligacyjnego

2. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa zgodnie z nowelizacją KC. Odniesienie do Prawa działalności gospodarczej. Konsument i jego ochrona w prawie polskim – przykłady

3. Oferta –zmiany ustawowe

4. Przetarg i aukcja. Negocjacje

5. Zagadnienie formy oświadczenia woli

6. Pełnomocnictwo wraz z prokurą

7. Dodatkowe zastrzeżenia umowne: np.: kary umowne, umowne prawo odstąpienia a ustawowe przykłady tej instytucji. Umowa na rzecz osoby trzeciej

8. Umowa przedwstępna – porównanie z poprzednim stanem obowiązującym jako przykład zmian w księdze III KC. Zadatek a zaliczka

9. Analiza wybranych umów nazwanych (umowa: sprzedaży, zlecenia, dostawy, przewozu, spedycji, ubezpieczenia) z uwzględnieniem problematyki stosowania wzorców umownych oraz wykonywania umów ramowych

10. Zagadnienie wymagalności roszczeń pieniężnych w kontekście przedawnienia roszczeń majątkowych. Zagadnienie opóźnienia oraz zwłoki w przepisach KC.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie