Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE PO NOWELIZACJI

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1. Zasady polskiego systemu zamówień publicznych po nowelizacji. Charakterystyka ogólna.

2. Ogólne omówienie zmian oraz ich wpływu na proces udzielenia zamówienia publicznego

 • progi
 • prawa i obowiązki stron wyłączenia
 • ograniczenia w stosowaniu ustawy

3. Słowniczek i nowe pojęcia; postępowanie o udzielenie zamówienia, usługi.

4. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania (czynności przygotowawcze)

 • sposób opisania przedmiotu zamówienia (metody)
 • ustalenie wartości przedmiotu zamówienia
 • wymagania wobec przedmiotu zamówienia i wykonawcy (warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełnienia)

5. Charakterystyka trybów udzielenia zamówienia oraz dynamicznego systemu zakupów

 • zasady publikacji
 • terminy
 • przebieg procedury
 • uzupełnianie dokumentów
 • wyjaśnianie treści dokumentów/treści oferty
 • wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty

6. Wybór oferty najkorzystniejszej

 • kryteria wyboru
 • zasady wyboru
 • rażąco niska cena

7. Dokumentowanie postępowania

 • zasady tworzenia
 • jawność i transparentność postępowania

8. Umowy o udzielenie zamówienia publicznego

 • treść umowy/istotne postanowienia umowne, ogólne postanowienia umowne, wzór umowy
 • zaliczka na poczet zamówienia
 • okres zawarcia umowy
 • termin zawarcia umowy
 • forma umowy
 • podwykonawcy
 • zmiana umowy
 • odstąpienie od umowy
 • nieważność umowy i procedura jej unieważnienia
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • umowa ramowa (charakterystyka)

9. Środki odwoławcze

 • terminy wniesienia i rozpatrzenia
 • wymogi formalne
 • przystąpienie do postępowania odwoławczego, opozycja, odpowiedz na odwołanie
 • łączne rozpatrywanie odwołań
 • postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • skarga i postępowanie skargowe

10. Omówienie systemu kontroli oraz charakterystyka kar za naruszenie postanowień ustawy.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie