PLANER
logotyp-prestige-eck

Nie jeden przedsiębiorca dziękuje niebu za biedę, która mu wykazała, że najlepszy kapitał ma w swojej głowie, a nie w pożyczkach bankowych.Henry Ford

Menu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE PO NOWELIZACJI

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Zasady polskiego systemu zamówień publicznych po nowelizacji. Charakterystyka ogólna.

2. Ogólne omówienie zmian oraz ich wpływu na proces udzielenia zamówienia publicznego

 • progi
 • prawa i obowiązki stron wyłączenia
 • ograniczenia w stosowaniu ustawy

3. Słowniczek i nowe pojęcia; postępowanie o udzielenie zamówienia, usługi.

4. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania (czynności przygotowawcze)

 • sposób opisania przedmiotu zamówienia (metody)
 • ustalenie wartości przedmiotu zamówienia
 • wymagania wobec przedmiotu zamówienia i wykonawcy (warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełnienia)

5. Charakterystyka trybów udzielenia zamówienia oraz dynamicznego systemu zakupów

 • zasady publikacji
 • terminy
 • przebieg procedury
 • uzupełnianie dokumentów
 • wyjaśnianie treści dokumentów/treści oferty
 • wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty

6. Wybór oferty najkorzystniejszej

 • kryteria wyboru
 • zasady wyboru
 • rażąco niska cena

7. Dokumentowanie postępowania

 • zasady tworzenia
 • jawność i transparentność postępowania

8. Umowy o udzielenie zamówienia publicznego

 • treść umowy/istotne postanowienia umowne, ogólne postanowienia umowne, wzór umowy
 • zaliczka na poczet zamówienia
 • okres zawarcia umowy
 • termin zawarcia umowy
 • forma umowy
 • podwykonawcy
 • zmiana umowy
 • odstąpienie od umowy
 • nieważność umowy i procedura jej unieważnienia
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • umowa ramowa (charakterystyka)

9. Środki odwoławcze

 • terminy wniesienia i rozpatrzenia
 • wymogi formalne
 • przystąpienie do postępowania odwoławczego, opozycja, odpowiedz na odwołanie
 • łączne rozpatrywanie odwołań
 • postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • skarga i postępowanie skargowe

10. Omówienie systemu kontroli oraz charakterystyka kar za naruszenie postanowień ustawy.

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania