PLANER

Pocieszenie:) Normalny człowiek to fikcjaCarl G. Jung

Menu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI
– WARSZTATY DLA WYKONUJĄCYCH (2 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zapoznanie wykonawców z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia.

Program szczegółowy szkolenia

Najważniejsze zmiany zaznaczono kursywą:

1. Progi kwotowe i związane z nimi procedury:
podwyższenie progu kwotowego, poniżej którego ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów z 6 000 euro do 14 000 euro
• likwidacja progu kwotowego 60 000 euro – procedury uproszczone mają być stosowane do progów unijnych

2. Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
• warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie (rozszerzenie obowiązku żądania uzupełnienia dokumentów o tzw. dokumenty przedmiotowe, ustalenie momentu, na który uzupełniane oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków)
• wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia,
• wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – reprezentacja oraz wymagane dokumenty, odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3. Opis przedmiotu zamówienia – czy zamawiający przygotował go zgodnie z ustawą.

4. Zasady udzielania zamówień
• zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
• bezstronność i obiektywizm zamawiającego
• jawność
• pisemność (wyznaczenie maksymalnego terminu oczekiwania przez zamawiającego na wniosek zgłoszony telefonicznie)
• prowadzenie postępowania w języku polskim
• traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe

5. Charakterystyka postępowania w każdym z trybów
nowe terminy składania ofert i wniosków
• wniesienie nowego wadium przez wykonawcę, w przypadku którego unieważniono wykluczenie lub odrzucenie oferty
• zmniejszenie liczby wykonawców zapraszanych do udziału w postępowaniu w niektórych trybach
• zwiększenie wartości zamówień dodatkowych i uzupełniających na usługi i roboty do 50%

6. Wybór najkorzystniejszej oferty (analiza wszystkich aspektów oferty w zamówieniach publicznych) oraz dokumentowanie postępowania przez zamawiającego
wprowadzenie możliwości zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą

7. Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne
wprowadzenie nowej przesłanki nieważności umowy

8. Procedury odwoławcze
wyłączenie możliwości składania odwołań i skarg jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne dla dostaw i usług
• utworzenie Krajowej Izby Odwoławczej, której zawodowi członkowie będą rozpatrywać odwołania
• umożliwienie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku sądu okręgowego przez Prezesa UZP

9. Specyfika zamówień sektorowych udzielanych przez podmioty takie jak zakłady energetyczne, ciepłownicze, gazownie, kopalnie, zakłady wodno-kanalizacyjne, przedsiębiorstwa i zakłady autobusowe, poczta.

Dodatkowe informacje

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, nowe akty wykonawcze, orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów powszechnych, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady z praktyki.

Istotnym elementem szkolenia będą ćwiczenia praktyczne w postaci ponad 130 kazusów do poszczególnych punktów programu. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania