Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI
– WARSZTATY DLA WYKONUJĄCYCH (2 dni)

Zapoznanie wykonawców z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Zapoznanie wykonawców z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia.

Program szkolenia

Najważniejsze zmiany zaznaczono kursywą:

1. Progi kwotowe i związane z nimi procedury:
podwyższenie progu kwotowego, poniżej którego ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów z 6 000 euro do 14 000 euro
• likwidacja progu kwotowego 60 000 euro – procedury uproszczone mają być stosowane do progów unijnych

2. Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
• warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie (rozszerzenie obowiązku żądania uzupełnienia dokumentów o tzw. dokumenty przedmiotowe, ustalenie momentu, na który uzupełniane oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków)
• wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia,
• wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – reprezentacja oraz wymagane dokumenty, odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3. Opis przedmiotu zamówienia – czy zamawiający przygotował go zgodnie z ustawą.

4. Zasady udzielania zamówień
• zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
• bezstronność i obiektywizm zamawiającego
• jawność
• pisemność (wyznaczenie maksymalnego terminu oczekiwania przez zamawiającego na wniosek zgłoszony telefonicznie)
• prowadzenie postępowania w języku polskim
• traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe

5. Charakterystyka postępowania w każdym z trybów
nowe terminy składania ofert i wniosków
• wniesienie nowego wadium przez wykonawcę, w przypadku którego unieważniono wykluczenie lub odrzucenie oferty
• zmniejszenie liczby wykonawców zapraszanych do udziału w postępowaniu w niektórych trybach
• zwiększenie wartości zamówień dodatkowych i uzupełniających na usługi i roboty do 50%

6. Wybór najkorzystniejszej oferty (analiza wszystkich aspektów oferty w zamówieniach publicznych) oraz dokumentowanie postępowania przez zamawiającego
wprowadzenie możliwości zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą

7. Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne
wprowadzenie nowej przesłanki nieważności umowy

8. Procedury odwoławcze
wyłączenie możliwości składania odwołań i skarg jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne dla dostaw i usług
• utworzenie Krajowej Izby Odwoławczej, której zawodowi członkowie będą rozpatrywać odwołania
• umożliwienie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku sądu okręgowego przez Prezesa UZP

9. Specyfika zamówień sektorowych udzielanych przez podmioty takie jak zakłady energetyczne, ciepłownicze, gazownie, kopalnie, zakłady wodno-kanalizacyjne, przedsiębiorstwa i zakłady autobusowe, poczta.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie