PLANER
logotyp-prestige-eck

Bywają straty będące nieocenioną korzyścią.Maurice Maeterlinck

Menu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI – WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW (2 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zapoznanie wykonawców z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia.

Program szczegółowy szkolenia

1. Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
• warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie
• wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia
• wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – reprezentacja oraz wymagane dokumenty, odpowiedzialność za wykonanie umowy

2. Opis przedmiotu zamówienia – czy zamawiający przygotował go zgodnie z ustawą

3. Zasady udzielania zamówień
• zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców
• bezstronność i obiektywizm zamawiającego
• jawność
• pisemność
• prowadzenie postępowania w języku polskim
• traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe

4. Charakterystyka postępowania w każdym z trybów

5. Wybór najkorzystniejszej oferty – analiza wszystkich aspektów oferty w zamówieniach publicznych oraz dokumentowanie postępowania przez zamawiającego

6. Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne

7. Procedury odwoławcze

8. Specyfika zamówień sektorowych udzielanych przez podmioty takie jak: zakłady energetyczne, ciepłownicze, gazownie, kopalnie, zakłady wodno-kanalizacyjne, przedsiębiorstwa i zakłady autobusowe, poczta.

9. Kierunki zmian w ustawie – rządowy projekt nowelizacji

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów powszechnych, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych oraz liczne przykłady z praktyki.

  Jeżeli przed terminem szkolenia zostanie uchwalona nowelizacja Prawa zamówień publicznych jej przepisy zostaną uwzględnione w treści szkolenia.

  Istotnym elementem szkolenia będą ćwiczenia praktyczne w postaci pytań i przykładów do poszczególnych punktów programu. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników.

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania