Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1. Prewencja

 • Badanie wiarygodności kontrahentów (Krajowy Rejestr Sądowy, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, Biura Informacji Gospodarczej, badanie akt rejestrowych spółki, kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki)
 • Poprawne zawieranie umów – wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność
 • Formy zabezpieczanie zobowiązań, wynikających z umów (weksel, hipoteka, poręczenie, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, ubezpieczenie kredytu kupieckiego)
 • Zasady wypełniania weksla
 • Odpowiedzialność poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, odpowiedzialność wspólników, członków zarządu

2. Windykacja przedsądowa

 • Wezwania do zapłaty
 • Negocjacje (dobrowolne poddanie się egzekucji, ugoda sądowa, przyznanie długu, rozłożenie na raty, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda przed mediatorem),
 • Windykacja własna, windykacja przez podmioty trzecie: kancelarie, firmy windykacyjne

3. Postępowanie sądowe

 • Postępowanie nakazowe
 • Postępowanie upominawcze
 • Postępowanie procesowe

4. Podstawowe terminy z zakresu prawa cywilnego

 • Przedawnienie
 • Wymagalność
 • Potrącenie
 • Cesja wierzytelności
 • Obrót wierzytelnościami
 • Naliczanie odsetek

5. Postępowanie egzekucyjne

 • Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu wniosków egzekucyjnych
 • Sposoby poszukiwania majątku dłużnika
 • Koszty postępowania egzekucyjnego

6. Egzekucja a upadłość dwa sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników i różnice pomiędzy nimi

Metody szkoleniowe:

 • Praca z dokumentem (pełnomocnictwo, odpis z KRS, weksel, aneks i inne)
 • Dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • Wykład wzbogacony o techniki multimedialne

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie