Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE w tym problematyka rękojmi i gwarancji

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest zaprezentowanie i omówienie aktualnych przepisów dotyczących umów o roboty budowlane. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą: – potrafili oceniać zapisy umów o roboty budowlane, znać ich konsekwencje. – potrafili znajdować błędy i zapisy niekorzystne. – potrafili przeprowadzić proces reklamacji, w tym posługiwać się przepisami o rękojmi i gwarancji.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

 1. Gwarancja należytego wykonania umowy: czas obowiązywania, sposób udzielenia, uprawnienia z niej wynikające, znaczenie.
 2. Odpowiedzialność za wady w procesie inwestycyjnym.
 3. Rękojmia a gwarancja (czas trwania, różnice, zakres odpowiedzialności).
 4. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,
 5. Termin powiadomienia o wadzie.
 6. Uprawnienia w razie rękojmi: żądanie naprawy, oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpienie od umowy.
 7. Wada a wykonawstwo zastępcze (kiedy jest dopuszczalne).
 8. Czy zamawiający może sam usunąć wady na koszt wykonawcy?
 9. Czy można odmówić sporządzenia protokołu odbioru w przypadku wystąpienia wad?
 10. Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane.
 11. Kary umowne (problem niedoszacowania, przeszacowania, odszkodowania uzupełniającego, miarkowania kary…).
 12. Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców.
 13. Problem gwarancji zapłaty i odpowiedzialności inwestora wobec dalszych podwykonawców.
 14. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia kontraktów o roboty budowlane (na co należy zwracać uwagę w gwarancjach bankowych, problem gwarancji warunkowych i bezwarunkowych, problem warunków ukrytych mających na celu utrudnienie dochodzenia roszczeń z gwarancji, problem czasu, na jaki jest udzielana gwarancja, roszczenia zwrotne w przypadku wypłaty gwarancji finansowej).
 15. Sankcja za nieudzielenie przez zamawiającego gwarancji bankowej pomimo żądania ze strony wykonawcy.
 16. Właściwe określenie przedmiotu umowy.
 17. Problem zwiększenia zakresu prac w trakcie realizacji kontraktu i dopuszczalności.
 18. Sposób określenia ceny (ryczałtowy, kosztorysowy, według obmiaru).
 19. Wynagrodzenie za prace dodatkowe.
 20. Problem możliwości zmiany ceny w trakcie realizacji kontraktu.
 21. Rozliczenie kontraktu in minus.
 22. Problem uzależnienia zapłaty przez generalnego wykonawcę od odbioru dokonanego przez inwestora.
 23. Problem uzależniania zapłaty od okoliczności, których spełnienie nie leży w gestii podwykonawcy.
 24. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią.
 25. Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień.
 26. Problematyka umów o podwykonawstwo.
 27. Terminy płatności, uznanie rachunku a obciążenie rachunku.
 28. Na jakie zapisy umowy o roboty budowlane należy zwracać uwagę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje roszczenia, podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.
 29. Pułapki w umowach o roboty budowlane.
 30. Konsorcjum (zasady odpowiedzialności za długi, reprezentacji, wzajemnych rozliczeń).
 31. Zasady sporządzania aneksów.

Metody szkoleniowe

 • Dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • Rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów
 • Praca z dokumentem (aneks),
 • Analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • Wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point)

Adresaci

 • specjaliści ds. zawierania umów o roboty budowlane,
 • kierownicy robót,

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie