logotyp-prestige-eck

Szczęście nie jest jedynie posiadaniem pieniędzy; ono tkwi w radości osiągnięć, w dreszczyku emocji, który towarzyszy twórczemu wysiłkowiFranklin D. Roosevelt

Menu

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE w tym problematyka rękojmi i gwarancji

Termin: 20-10-2023

Do rozpoczęcia: 25 dni Kategoria: Prawo

Liczba godzin dydaktycznych: 7 (1 dzień)

Miasto: ON-LINE

Cena: 590,00 zł brutto od osoby

Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Adresaci szkolenia
 • specjaliści ds. zawierania umów o roboty budowlane,
 • kierownicy robót,
Program szczegółowy szkolenia
 1. Gwarancja należytego wykonania umowy: czas obowiązywania, sposób udzielenia, uprawnienia z niej wynikające, znaczenie.
 2. Odpowiedzialność za wady w procesie inwestycyjnym.
 3. Rękojmia a gwarancja (czas trwania, różnice, zakres odpowiedzialności).
 4. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,
 5. Termin powiadomienia o wadzie.
 6. Uprawnienia w razie rękojmi: żądanie naprawy, oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpienie od umowy.
 7. Wada a wykonawstwo zastępcze (kiedy jest dopuszczalne).
 8. Czy zamawiający może sam usunąć wady na koszt wykonawcy?
 9. Czy można odmówić sporządzenia protokołu odbioru w przypadku wystąpienia wad?
 10. Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane.
 11. Kary umowne (problem niedoszacowania, przeszacowania, odszkodowania uzupełniającego, miarkowania kary…).
 12. Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców.
 13. Problem gwarancji zapłaty i odpowiedzialności inwestora wobec dalszych podwykonawców.
 14. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia kontraktów o roboty budowlane (na co należy zwracać uwagę w gwarancjach bankowych, problem gwarancji warunkowych i bezwarunkowych, problem warunków ukrytych mających na celu utrudnienie dochodzenia roszczeń z gwarancji, problem czasu, na jaki jest udzielana gwarancja, roszczenia zwrotne w przypadku wypłaty gwarancji finansowej).
 15. Sankcja za nieudzielenie przez zamawiającego gwarancji bankowej pomimo żądania ze strony wykonawcy.
 16. Właściwe określenie przedmiotu umowy.
 17. Problem zwiększenia zakresu prac w trakcie realizacji kontraktu i dopuszczalności.
 18. Sposób określenia ceny (ryczałtowy, kosztorysowy, według obmiaru).
 19. Wynagrodzenie za prace dodatkowe.
 20. Problem możliwości zmiany ceny w trakcie realizacji kontraktu.
 21. Rozliczenie kontraktu in minus.
 22. Problem uzależnienia zapłaty przez generalnego wykonawcę od odbioru dokonanego przez inwestora.
 23. Problem uzależniania zapłaty od okoliczności, których spełnienie nie leży w gestii podwykonawcy.
 24. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią.
 25. Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień.
 26. Problematyka umów o podwykonawstwo.
 27. Terminy płatności, uznanie rachunku a obciążenie rachunku.
 28. Na jakie zapisy umowy o roboty budowlane należy zwracać uwagę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje roszczenia, podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.
 29. Pułapki w umowach o roboty budowlane.
 30. Konsorcjum (zasady odpowiedzialności za długi, reprezentacji, wzajemnych rozliczeń).
 31. Zasady sporządzania aneksów.
Metody szkoleniowe
 • Dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • Rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów
 • Praca z dokumentem (aneks),
 • Analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • Wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point)
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Miejsce

ON-LINE
E-szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją  konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

Cena i zapisy

590,00 zł brutto od osoby

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium

 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

 • autorskie materiały szkoleniowe

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Wybierz termin szkolenia

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii