PLANER

Miejscem, gdzie masz najwięcej do zrobienia, jesteś Ty samKurt Tepperwein

Menu

WADY I REKLAMACJE W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE po nowelizacji z dnia 25.12.2014 roku

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Adresaci szkolenia
 • Właściciele firm budowlanych
 • Kierownicy kontraktów
 • Osoby odpowiedzialne za zawieranie umów o roboty budowlane
Program szczegółowy szkolenia

I. Problematyka rękojmi, wad, gwarancji

 1. Pojęcie wady i niezgodności towaru z umową, na czym może polegać. Rodzaje wad.
 2. Uprawnienia zamawiającego w przypadku niezgodności roboty z umową (ewentualnie kupionego towaru budowlanego z umową).
 3. Odpowiedzialność wykonawcy (sprzedawcy) za niezgodność towaru z umową.
 4. Terminy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności roboty (towaru) z umową, termin do zgłoszenia niezgodności, jej wykrycia.
 5. Przedawnienie roszczeń w przypadku wad budynku i wad towaru.
 6. Na czyj koszt następuje wydanie rzeczy sprzedanej i transport w przypadku zamawiania produktów budowlanych.
 7. Kto ponosi ryzyko zagubienia i zniszczenia przesyłki w czasie transportu w przypadku zamawiania produktów budowlanych.
 8. Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy wadliwej.
 9. Rękojmia a gwarancja, czym się od siebie różnią.
 10. Kto może udzielić gwarancji, na jaki czas, w jakim zakresie?
 11. Uprawnienia przysługujące z gwarancji.
 12. Czas obowiązywania gwarancji w przypadku istotnej naprawy, wymiany towaru.

II. Pozostałe zagadnienia

 1. Odpis z KRS oraz z CEIDG jako podstawowy dokument potwierdzający „tożsamość przedsiębiorcy” w przypadku umów o roboty budowlane.
 2. Strony umowy o roboty budowlane (inwestor, generalny wykonawca, podwykonawca…).
 3. Jak zawierać umowę z konsorcjum? Co to jest konsorcjum? Na co zwracać uwagę przy tworzeniu konsorcjum? Odpowiedzialność konsorcjum za długi.
 4. Właściwe określenie przedmiotu umowy, najczęściej popełniane błędy.
 5. Nienależyte wykonanie zobowiązania. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią. Uprawnienia zamawiającego w przypadku opóźnienia i zwłoki.
 6. Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień.
 7. Kary umowne, jako forma zabezpieczenia przed nienależytym wykonaniem zobowiązania, zjawisko przeszacowania i niedoszacowania kar, sposób naliczania.
 8. Kary umowne a opóźnienie.
 9. Zasady aneksowania umów.
Metody szkoleniowe
 • Dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • Rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów
 • Wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point)
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania