Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego

Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać w czasie użytkowania budynku. Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji. Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy w eksploatacji obiektów budowlanych. Powiemy jak prawidłowo przygotować się i przeprowadzić remont i inne prace budowlane mające na celu usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości.

Kategorie:

Do rozpoczęcia pozostało:

45 dni
690 zł brutto/os.
790 zł/os. *
27.08.2024
 • 27.08.2024
 • 16.10.2024
1
Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń

Czas trwania
7 godz.

Język
Polski

Miejsce
Online

Certyfikat
Tak

Cele i korzyści

Czy wiesz:

 • Jakie obowiązki nałożone w prawa ciążą na właścicielu/zarządcy?
 • Jakie elementy obiektu budowlanego należy skontrolować i kiedy?
 • Jakie są sankcje za niewykonanie zaleceń z okresowych kontroli?
 • Kiedy możesz dostać grzywnę (mandat) od inspektora NB?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?
 • Jak uniknąć samowoli budowlanej przy pracach naprawczych?

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia obsługi technicznej obiektu budowlanego w aspekcie obowiązujących przepisów prawa.

Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, z uwzględnieniem zmian w ustawie Prawo budowlane
 • odpowiedzialność właściciela czy zarządcy obiektu budowlanego?
 • obowiązki w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektu budowlanego
 • podstawowe zasady realizacji prac remontowych i innych robót budowlanych

Korzyści ze szkolenia:

 • Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać w czasie użytkowania budynku
 • Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy w eksploatacji obiektów budowlanych
 • Powiemy jak prawidłowo przygotować się i przeprowadzić remont i inne prace budowlane mające na celu usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości

Program szkolenia

Moduł I – Eksploatacja obiektów budowlanych – odpowiedzialność w trakcie eksploatacji

 • na czym polega kompleksowa obsługa/eksploatacja nieruchomości – zarządzanie nieruchomościami, administrowanie, czy facility managenent?
 • kiedy mamy do czynienia z zarządzaniem, a kiedy z obsługą nieruchomości
 • odpowiedzialność osób zajmujących się eksploatacja nieruchomości:
  • a) co daje ubezpieczenie i od czego nas chroni
  • b) odpowiedzialność wykonawców prac wykonywanych na nieruchomości
 • sankcje karne

Moduł II – Dokumentacja obiektu budowlanego

 • projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcza
 • dokumentacja techniczna robót wykonywanych w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego
 • opinie techniczne i ekspertyzy
 • protokóły z kontroli okresowych
 • dokumentacja zarządcy w trakcie eksploatacji
 • zarządzanie i archiwizacja dokumentacji

Moduł III – Okresowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa

 • ustawowe obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości
 • formy zużycia obiektu budowlanego:
  • zużycie techniczne
  • zużycie funkcjonalne
  • zużycie środowiskowe
 • wymagania w zakresie kontroli w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
 • rodzaje i terminy wykonywania okresowych ocen (kontroli) stanu technicznego:
  • rocznych:
   • elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
   • elementów budynku i instalacji narażonych na niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
   • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
   • instalacji gazowych
   • przewodów kominowych – zawartość e-protokołu z kontroli kominiarskiej – system CEEB i jego możliwości
  • obiektów wielkopowierzchniowych
  • pięcioletnich, w tym instalacji elektrycznych
  • bezpiecznego użytkowania
  • w przypadku naruszeń w budynkach mieszkalnych
 • wyłączenia z obowiązku kontroli
 • osoby uprawnione do wykonywania kontroli
 • struktura i zawartość protokołu z kontroli
 • obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkownika obiektów budowlanych po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości
 • sankcje za niewykonanie zaleceń z kontroli
 • postępowanie w przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego

Moduł IV – Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

 • obowiązki zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej
 • czynności zabronione i obowiązki w przepisach p.poż
 • ewakuacja
 • prace niebezpieczne pożarowo
 • bezpieczeństwo p.poż. w budynkach zagrażających życiu ludzi
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Moduł V – wymagania formalne dla prowadzenia bieżącej konserwacji

 • uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, gazowych i cieplnych
 • prace przy urządzeniach elektrycznych
 • urządzenia podlegające pod Dozór techniczny

Moduł VI – wymagania i odpowiedzialność przy robotach budowlanych (remonty, przebudowy, rozbudowy, budowy)

 • obowiązki inwestora
 • kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, a kiedy nic nie potrzeba
 • dokumentacja do pozwolenia na budowę, zgłoszenia a ustawowe obowiązki projektanta
 • wejście na roboty i rozpoczęcie robót
 • raportowanie i monitorowanie realizacji robót – rady budowy
 • odbiory robót budowlanych
Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia obsługi technicznej obiektu budowlanego w aspekcie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, z uwzględnieniem zmian w ustawie Prawo budowlane
 • odpowiedzialność właściciela czy zarządcy obiektu budowlanego?
 • obowiązki w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektu budowlanego
 • podstawowe zasady realizacji prac remontowych i innych robót budowlanych

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców budynków
 • administratorów nieruchomości
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów)
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych

Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

E—szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące organizacji oraz technicznych aspektów szkolenia:

1. Platforma szkoleniowa:

 • Zajęcia są prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej Zoom, która umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy wykładowcą a uczestnikami.

2. Zaproszenie:

 • Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają zaproszenie na e-maila wskazanego w karcie zgłoszeniowej, wraz z linkiem oraz kodem dostępu do wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Prosimy, aby podane w karcie zgłoszeniowej numery telefonów oraz adresy e-mail były aktualne na wypadek ewentualnych problemów technicznych.

3. Materiały szkoleniowe:

 • Materiały szkoleniowe zostaną przesłane każdemu uczestnikowi w formacie PDF na podany adres e-mail.

4. Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

 • Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Prawa autorskie:

 • PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia i trenerzy nie wyrażają zgody na żadną formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi.

6. Informacja dotycząca programu:

 • Wykładowca, ekspert, praktyk zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia wyłącznie w celu zapewnienia większych korzyści uczestnikom.
WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cena i zapisy

690,00 zł brutto od osoby, CENA PROMOCYJNA: 590,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online
 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych PDF lub w wersji papierowej

Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów organizator PRESTIGE ECK jest dostępny i służy pomocą.

Szkolenie on-line będzie prowadzone interaktywnie, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z e-mailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”.
Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akceptacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie