Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

UMOWY NA PRZYKŁADZIE UMÓW SPRZEDAŻY I DOSTAWY

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad redagowania i interpretacji umów w stopniu pozwalającym z jednej strony na rozpoznanie zagrożeń jakie wiążą się z wprowadzeniem do umowy poszczególnych klauzul, a z drugiej na prawidłowe sformułowanie postanowień umownych w taki sposób aby na…

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad redagowania i interpretacji umów w stopniu pozwalającym z jednej strony na rozpoznanie zagrożeń jakie wiążą się z wprowadzeniem do umowy poszczególnych klauzul, a z drugiej na prawidłowe sformułowanie postanowień umownych w taki sposób aby na etapie realizacji umowy możliwe było ich skuteczne egzekwowanie.
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów prawnych przedsiębiorstw oraz kadry zarządzającej, którzy uczestniczą w negocjowaniu i przygotowywaniu umów dostawy lub sprzedaży.

Program szkolenia

1) Ogólna struktura umowy

2) Wybór prawa właściwego przy kontraktach zagranicznych

3) Essentialia negotii umowy sprzedaży i umowy dostawy na gruncie prawa polskiego czyli niezbędna treść umowy

4) Klauzule dodatkowe:

 • dopuszczalność postanowień przewidujących kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • zastrzeżenie kary umownej za odstąpienie od umowy
 • zastrzeżenie odsetek umownych
 • klauzule dotyczące odstąpienia od umowy
 • dozwolone rozszerzenie i ograniczenie odpowiedzialności
 • gwarancja jakości
 • inne

5) Swoboda kształtowania obowiązków stron umowy i jej ograniczenia na gruncie Kodeksu Cywilnego

6) Zasady redagowania postanowień umownych ze szczególnym uwzględnieniem redakcji postanowień dotyczących odstąpienia i kar umownych oraz sposobu redakcji oświadczeń niezbędnych da realizacji niektórych postanowień umownych

7) Forma umowy, aneksów i oświadczeń składanych w związku z realizacją umowy

8) Możliwość zastosowania zasad Incoterms w umowach sprzedaży/dostawy

9) Omówienie postanowień końcowych umowy

10) Omówienie zasad interpretacji prawnej umowy na przykładzie wybranych klauzul umownych

Zajęcia będą składać się z części teoretycznej, podczas której omówione zostaną powyższe zagadnienia wskazane w pkt. 1-10 oraz z części praktycznej polegającej na próbie zredagowania przez uczestników szkolenia wybranych klauzul umownych oraz zinterpretowania i oceny przykładowych umów sprzedaży i dostawy.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie