PLANER
logotyp-prestige-eck

20% wysiłku przynosi aż 80% efektu, ale pozostałe 20% efektów osiąga się kosztem 80% wysiłku

Menu

UMOWY NA PRZYKŁADZIE UMÓW SPRZEDAŻY I DOSTAWY

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad redagowania i interpretacji umów w stopniu pozwalającym z jednej strony na rozpoznanie zagrożeń jakie wiążą się z wprowadzeniem do umowy poszczególnych klauzul, a z drugiej na prawidłowe sformułowanie postanowień umownych w taki sposób aby na etapie realizacji umowy możliwe było ich skuteczne egzekwowanie.
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów prawnych przedsiębiorstw oraz kadry zarządzającej, którzy uczestniczą w negocjowaniu i przygotowywaniu umów dostawy lub sprzedaży.

Program szczegółowy szkolenia

1) Ogólna struktura umowy

2) Wybór prawa właściwego przy kontraktach zagranicznych

3) Essentialia negotii umowy sprzedaży i umowy dostawy na gruncie prawa polskiego czyli niezbędna treść umowy

4) Klauzule dodatkowe:

 • dopuszczalność postanowień przewidujących kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • zastrzeżenie kary umownej za odstąpienie od umowy
 • zastrzeżenie odsetek umownych
 • klauzule dotyczące odstąpienia od umowy
 • dozwolone rozszerzenie i ograniczenie odpowiedzialności
 • gwarancja jakości
 • inne

5) Swoboda kształtowania obowiązków stron umowy i jej ograniczenia na gruncie Kodeksu Cywilnego

6) Zasady redagowania postanowień umownych ze szczególnym uwzględnieniem redakcji postanowień dotyczących odstąpienia i kar umownych oraz sposobu redakcji oświadczeń niezbędnych da realizacji niektórych postanowień umownych

7) Forma umowy, aneksów i oświadczeń składanych w związku z realizacją umowy

8) Możliwość zastosowania zasad Incoterms w umowach sprzedaży/dostawy

9) Omówienie postanowień końcowych umowy

10) Omówienie zasad interpretacji prawnej umowy na przykładzie wybranych klauzul umownych

Zajęcia będą składać się z części teoretycznej, podczas której omówione zostaną powyższe zagadnienia wskazane w pkt. 1-10 oraz z części praktycznej polegającej na próbie zredagowania przez uczestników szkolenia wybranych klauzul umownych oraz zinterpretowania i oceny przykładowych umów sprzedaży i dostawy.

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania