Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

UMOWY HANDLOWE – jak zabezpieczyć interesy swojej firmy – wszystko na przykładach

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

Dzień I

 1. Sposoby zawierania umów – oferta, przetarg, aukcja, negocjacje.
 2. Wybór formy umowy (forma ustna, elektroniczna, pisemna) i konsekwencje prawne tego wyboru.
 3. Z kim zawierać umowy? W jaki sposób szybko i tanio ustalić kto jest uprawniony do reprezentacji spółki lub przedsiębiorcy?
 4. Kto jest dorozumianym pełnomocnikiem przedsiębiorcy? Ustalenie kto jest prokurentem oraz zakres umocowania prokurenta.
 5. Jak wybrać najwłaściwszą formę umowy w odniesieniu do profilu prowadzonej działalności.
 6. Jakie są możliwości modyfikacji mocą umowy treści obowiązujących przepisów prawa? Nadanie umowie treści korzystnej dla przedsiębiorcy  – dopuszczalność i skutki.
 7. Ogólne rodzaje umów.
 8. Umowa ramowa.
 9. Umowa przedwstępna.
 10. Poszczególne rodzaje umów (umowa sprzedaży, dostawy, zlecenia, o dzieło, najem, leasing, przewozu, ubezpieczenia, umowa o korzystanie z licencji, umowa zbycia majątkowych praw autorskich).
 11. Wzorce kontraktowe i jak je czytać? (ogólne warunki, wzory i regulaminy).
 12. Umowy zawierane z przedsiębiorcami zagranicznymi (międzynarodowa sprzedaż towarów, klauzule incoterms, wybór prawa dla umowy, wybór sądu, który będzie rozpoznawać spory.)
 13. Umowy odnoszące się do osób trzecich.
 14. Prawne formy zabezpieczania należności z umów w obrocie handlowym w chwili zawarcia umowy:
  • dlaczego warto ustanawiać zabezpieczenia?
  • rodzaje zabezpieczeń (zabezpieczenia rzeczowe, weksel, gwarancje, inne formy zabezpieczeń),
  • konstruowanie umowy gwarantującej szybkie i tanie dochodzenie roszczeń,
  • wybór najskuteczniejszych form zabezpieczeń,
  • konsekwencje praktyczne poszczególnych zabezpieczeń.

Dzień II

 1. Jednostronne rozwiązanie umowy:
  • wypowiedzenie a odstąpienie,
  • dopuszczalność wprowadzenia do treści umowy w chwili jej zawarcia prawa do jednostronnego rozwiązania umowy.
 2. Możliwości dokonania zmian w treści umowy po jej zawarciu:
  • dopuszczalność wynikająca z przepisów prawa,
  • możliwość wprowadzenia do treści umowy w chwili jej zawarcia prawa do jednostronnej zmiany umowy.
 3. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych wynikających z umowy.
 4. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych.
 5. Zabezpieczenie niewykonania umowy po jej zawarciu:
  • prawo zatrzymania, prawo powstrzymania, prawo żądania udzielenia zabezpieczenia
  • wniosek o zabezpieczenie powództwa.
 6. Prawa i obowiązki stron w zależności od rodzaju umowy: umowa sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, zlecenia, itd.
 7. Ćwiczenie: zredagowanie umowy zawierającej modyfikację regulacji wynikających z Kodeksu cywilnego.
 8. Różnice w umowach dotyczących obrotu konsumenckiego i obrotu pomiędzy przedsiębiorcami.
 9. Zmiany przewidziane w 2018 r. czyli ustawa o prawach konsumenta.
 10. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umów:
  • regulacja ustawowa,
  • możliwa modyfikacja – zwiększenie lub zmniejszenie odpowiedzialności kontrahenta.
 11. Ćwiczenie: zredagowanie umowy zapewniającej korzystne postanowienia w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej.
 12. Przedawnienie roszczeń – jakie okoliczności przerywają bieg terminu przedawnienia?
 13. Postępowanie windykacyjne.
 14. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja, konsultacje problemów zgłaszanych przez uczestników

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie