PLANER

Jaką ogromną mocą jest posiadanie wyraźnego celuElizabeth Stuart Phelps

Menu

UMOWY HANDLOWE – jak zabezpieczyć interesy swojej firmy – wszystko na przykładach

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

Dzień I

 1. Sposoby zawierania umów – oferta, przetarg, aukcja, negocjacje.
 2. Wybór formy umowy (forma ustna, elektroniczna, pisemna) i konsekwencje prawne tego wyboru.
 3. Z kim zawierać umowy? W jaki sposób szybko i tanio ustalić kto jest uprawniony do reprezentacji spółki lub przedsiębiorcy?
 4. Kto jest dorozumianym pełnomocnikiem przedsiębiorcy? Ustalenie kto jest prokurentem oraz zakres umocowania prokurenta.
 5. Jak wybrać najwłaściwszą formę umowy w odniesieniu do profilu prowadzonej działalności.
 6. Jakie są możliwości modyfikacji mocą umowy treści obowiązujących przepisów prawa? Nadanie umowie treści korzystnej dla przedsiębiorcy  – dopuszczalność i skutki.
 7. Ogólne rodzaje umów.
 8. Umowa ramowa.
 9. Umowa przedwstępna.
 10. Poszczególne rodzaje umów (umowa sprzedaży, dostawy, zlecenia, o dzieło, najem, leasing, przewozu, ubezpieczenia, umowa o korzystanie z licencji, umowa zbycia majątkowych praw autorskich).
 11. Wzorce kontraktowe i jak je czytać? (ogólne warunki, wzory i regulaminy).
 12. Umowy zawierane z przedsiębiorcami zagranicznymi (międzynarodowa sprzedaż towarów, klauzule incoterms, wybór prawa dla umowy, wybór sądu, który będzie rozpoznawać spory.)
 13. Umowy odnoszące się do osób trzecich.
 14. Prawne formy zabezpieczania należności z umów w obrocie handlowym w chwili zawarcia umowy:
  • dlaczego warto ustanawiać zabezpieczenia?
  • rodzaje zabezpieczeń (zabezpieczenia rzeczowe, weksel, gwarancje, inne formy zabezpieczeń),
  • konstruowanie umowy gwarantującej szybkie i tanie dochodzenie roszczeń,
  • wybór najskuteczniejszych form zabezpieczeń,
  • konsekwencje praktyczne poszczególnych zabezpieczeń.

Dzień II

 1. Jednostronne rozwiązanie umowy:
  • wypowiedzenie a odstąpienie,
  • dopuszczalność wprowadzenia do treści umowy w chwili jej zawarcia prawa do jednostronnego rozwiązania umowy.
 2. Możliwości dokonania zmian w treści umowy po jej zawarciu:
  • dopuszczalność wynikająca z przepisów prawa,
  • możliwość wprowadzenia do treści umowy w chwili jej zawarcia prawa do jednostronnej zmiany umowy.
 3. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych wynikających z umowy.
 4. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych.
 5. Zabezpieczenie niewykonania umowy po jej zawarciu:
  • prawo zatrzymania, prawo powstrzymania, prawo żądania udzielenia zabezpieczenia
  • wniosek o zabezpieczenie powództwa.
 6. Prawa i obowiązki stron w zależności od rodzaju umowy: umowa sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, zlecenia, itd.
 7. Ćwiczenie: zredagowanie umowy zawierającej modyfikację regulacji wynikających z Kodeksu cywilnego.
 8. Różnice w umowach dotyczących obrotu konsumenckiego i obrotu pomiędzy przedsiębiorcami.
 9. Zmiany przewidziane w 2018 r. czyli ustawa o prawach konsumenta.
 10. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umów:
  • regulacja ustawowa,
  • możliwa modyfikacja – zwiększenie lub zmniejszenie odpowiedzialności kontrahenta.
 11. Ćwiczenie: zredagowanie umowy zapewniającej korzystne postanowienia w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej.
 12. Przedawnienie roszczeń – jakie okoliczności przerywają bieg terminu przedawnienia?
 13. Postępowanie windykacyjne.
 14. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja, konsultacje problemów zgłaszanych przez uczestników
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania