PLANER
logotyp-prestige-eck

Jeżeli nie chcesz w swej pracy wycisnąć z siebie potów większych niż osoba przeciętna, nie nadajesz się na stanowisko kierowniczeJ.C.Penney

Menu

SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA

Termin: 07-08-2021 - 22-08-2021

Do rozpoczęcia: 11 dni Kategoria: Prawo

Liczba godzin dydaktycznych: 60 (6 dni - soboty i niedziele)

Miasto: Katowice (Mikołów)

Cena: CENA PROMOCYJNA 1390,00 zł

Hotel: śląskie, siedziba PRESTIGE ECK*

Informacje dodatkowe: Terminy: 7-8 sierpnia, 14-15 sierpnia, 21-22 sierpnia 2021

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa przeprowadzane jest na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001r o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002r Nr 12, poz.110 z późn. zm) i Rozporządzenia MSW w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa z 16.12. 2013r., Rozporządzenia MSWiA w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz.U. Nr 196,poz.2020 z późn.zm.)

Podobny obraz


Czas trwania szkolenia: 6 dni w następujących terminach:


 • 7 i 8 sierpnia 2021
 • 14 i 15 sierpnia 2021
 • 21 i 22 sierpnia 2021
Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy do uzyskania licencji detektywa.
Po ukończeniu kursu uczestnik posiadał będzie wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy detektywa.

W zakresie wiedzy:

 • Zna zasady ochrony danych osobowych
 • Zna zasady ochrony informacji niejawnych
 • Zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

W zakresie kompetencji społecznych:

 • Posiada świadomość ustawowych uprawnień detektywa
 • Posiada świadomość obowiązków detektywa
 • Posiada świadomość odpowiedzialności cywilnej i karnej detektywa
Adresaci szkolenia

Kurs adresowany jest dla każdego, kto chce założyć agencję detektywistyczną lub działać jako samodzielny (prywatny) detektyw.
Wydane zaświadczenie z kursu detektywistycznego uprawnia do ubiegania się o licencję detektywistyczną na Komendzie Wojewódzkiej Policji. Rzetelna i przedstawiona w przystępny sposób wiedza, wprowadzi uczestników we wszystkie standardy i regulacje związane z tym zawodem.

Program szczegółowy szkolenia

I. Ochrona danych osobowych

 • Pojęcie danych osobowych
 • Organy ochrony danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych
 • Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

II. Ochrona informacji niejawnych

 • Pojęcie informacji niejawnych
 • Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Klasyfikacja informacji niejawnych
 • Zasady ochrony informacji niejawnych
 • Dostęp do informacji niejawnych
 • Zasady przetwarzania informacji niejawnych
 • Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych

III. Prawa i obowiązki detektywa

 • Ustawowe uprawnienia detektywa
 • Obowiązki detektywa
 • Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa

IV. Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
 • Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych
 • Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy
 • Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej
 • Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej
 • Rejestr działalności regulowanej i jego forma
 • Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej z zakresie usług detektywistycznych przez obywatela Unii Europejskiej
 • Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej

Nowy program szkolenia zakłada odbycie szkolenia w ilości 56 godzin dydaktycznych (w tym 6 godzin szkolenia z zakresu kryminalistycznych aspektów pracy detektywa, jak również technik inwigilacji fizycznej i elektronicznej), a następnie wystąpienie z wnioskiem o wydanie licencji detektywa do komendanta wojewódzkiego Policji.

Metody szkoleniowe
 • praktyczny wykład z wykorzystaniem prezentacji
 • dyskusje na forum
 • zadania i ćwiczenia
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Miejsce

Szkolenie odbędzie się w Mikołowie w siedzibie PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia przy ulicy Wyzwolenia 27, gdzie dla Państwa komfortu mieści się przestronny parking oraz nowoczesny „Smart Parking”, czyli wielopoziomowy, automatyczny parking - winda.

BEZPŁATNY PARKING
Zapewniamy podczas zajęć bezpłatne, wolne miejsca parkingowe.

WSPARCIE PRZY WYBORZE MIEJSCA NOCLEGOWEGO
Serdecznie zapraszamy również do skorzystania z naszej pomocy przy rezerwacji noclegów w pobliskich hotelach, w których wynegocjowaliśmy specjalnie dla Państwa atrakcyjne ceny

 

Cena i zapisy

CENA PROMOCYJNA 1390,00 zł za zgłoszenie do września br.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • obszerne materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie 6-dniowych warsztatów przez Praktyków dla Praktyków
 • konsultacje z prowadzącymi
 • imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu
 • poczęstunki kawowe

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

O wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:

 • Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ukończyła 21 lat
 • Posiada wykształcenie co najmniej średnie
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat
 • Posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim
 • Posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania
 • Legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Konkurencyjne ceny

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  Aleksandra Pomazanka
  – specjalista ds. projektów szkoleniowych
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania