PLANER

Mistrzowskie szkolenia dla żądnych sukcesu!

Menu

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW SŁUŻBY INFORMACYJNEJ

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Program szkolenia doskonalącego przeznaczony jest dla pracowników wykonujących zadania służby informacyjnej organizatora w trakcie zabezpieczania imprez masowych.

Program szczegółowy szkolenia

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem określonym w załączniku nr 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 23 marca 2010 r.

1. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – 4 godziny

 • Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej
 • Uprawnienia członków służby informacyjnej
 • Obowiązki członków służby informacyjnej
 • Odpowiedzialność cywilna i karna członka służby informacyjnej
 • Współpraca z Policją oraz innymi służbami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej
 • Rodzaje imprez masowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

2. Zagadnienia prawne – 2 godziny

 • Definicja przestępstwa i wykroczenia
 • Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną
 • Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności
 • Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu
 • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu
 • Przepisy karne w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość
 • Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego

3. Zapewnienie porządku publicznego podczas imprezy masowej – 6 godzin

 • Cel zabezpieczenia imprezy masowej i rodzaje zagrożeń
 • Zadania i obowiązki członka służby informacyjnej
 • Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej
 • Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej
 • Elementy wyposażenia służb informacyjnych
 • Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa
 • Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych
 • Plan awaryjny i plan ewakuacji

4. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – 2 godziny

 • Techniki komunikacyjne
 • Psychologia tłumu
 • Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych
 • Metody reagowania na konflikty
 • Metody obserwacji i identyfikacji
 • Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej

5. Zasady udzielania pierwszej pomocy – 4 godziny

 • Zagadnienia ogólne
 • Procedura postępowania w sytuacji wypadku
 • Zasady udzielania pomocy przedmedycznej w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, omdleń, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki
 • Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca

6. Techniki interwencyjne – 1 godzina

 • Techniki przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej

Szkolenie kandydatów na członków służb informacyjnych zakończy się egzaminem wewnętrznym, który składa się z pisemnego testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności. Czas trwania egzaminu wewnętrznego dla kandydata na członka służby informacyjnej – 1 godzina.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu – członek służby informacyjnej otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania zabezpieczenia imprez masowych. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje się na czas nieokreślony.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania