Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

Szkolenie dla członków Służby Informacyjnej

Program szkolenia Służby Informacyjnej przeznaczony jest dla pracowników wykonujących zadania służby informacyjnej organizatora w trakcie zabezpieczania imprez masowych.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia Służby Informacyjnej przeznaczony jest dla pracowników wykonujących zadania służby informacyjnej organizatora w trakcie zabezpieczania imprez masowych.

Program szkolenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe  i służby informacyjne

1. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – 4 godziny

 • Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej
 • Uprawnienia członków służby informacyjnej
 • Obowiązki członków służby informacyjnej
 • Odpowiedzialność cywilna i karna członka służby informacyjnej
 • Współpraca z Policją oraz innymi służbami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej
 • Rodzaje imprez masowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

2. Zagadnienia prawne – 2 godziny

 • Definicja przestępstwa i wykroczenia
 • Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną
 • Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności
 • Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu
 • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu
 • Przepisy karne w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość
 • Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego

3. Zapewnienie porządku publicznego podczas imprezy masowej – 6 godzin

 • Cel zabezpieczenia imprezy masowej i rodzaje zagrożeń
 • Zadania i obowiązki członka służby informacyjnej
 • Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej
 • Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej
 • Elementy wyposażenia służb informacyjnych
 • Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa
 • Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych
 • Plan awaryjny i plan ewakuacji

4. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – 2 godziny

 • Techniki komunikacyjne
 • Psychologia tłumu
 • Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych
 • Metody reagowania na konflikty
 • Metody obserwacji i identyfikacji
 • Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej

5. Zasady udzielania pierwszej pomocy – 4 godziny

 • Zagadnienia ogólne
 • Procedura postępowania w sytuacji wypadku
 • Zasady udzielania pomocy przedmedycznej w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, omdleń, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki
 • Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca

6. Techniki interwencyjne – 1 godzina

 • Techniki przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej

Szkolenie kandydatów na członków służb informacyjnych zakończy się egzaminem wewnętrznym, który składa się z pisemnego testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności. Czas trwania egzaminu wewnętrznego dla kandydata na członka służby informacyjnej – 1 godzina.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu – członek służby informacyjnej otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania zabezpieczenia imprez masowych. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje się na czas nieokreślony.

Wymagania dla kandydata:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegła znajomość języka polskiego;
 • ukończone 18 lat;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.

Adresaci

Program szkolenia Służby Informacyjnej przeznaczony jest dla pracowników wykonujących zadania służby informacyjnej organizatora w trakcie zabezpieczania imprez masowych.

Prowadzący

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie