PLANER

Postaw ludzi na pierwszym miejscu w firmie a wtedy oni postawią klienta na pierwszym miejscu.Claus Möller

Menu

PRZEPISY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI – NAJNOWSZE ORAZ PROJEKTOWANE ZMIANY, W TYM OMÓWIENIE NOWYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH (2 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

▪ Zapoznanie z obowiązującym stanem prawnym i z projektowanymi zmianami w ustawie, która jest przedmiotem procesu legislacyjnego w Sejmie.
▪ Przedstawienie najnowszych zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami

Program szczegółowy szkolenia

I DZIEŃ:

Prawo ochrony środowiska oraz projektowane w nim zmiany w zakresie dostępu do informacji środowiskowej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, awarii przemysłowej.

1. Obowiązki inwestorów w zakresie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, zakres wniosku, właściwość organów, zakres raportu, Natura 2000, zakres decyzji.

2. Korzystanie ze środowiska – pozwolenia w tym zintegrowane, regulacja w zakresie oddziaływań akustycznych w tym decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, strefa przemysłowa, obszar cichy w aglomeracji.

3. Wykazy danych na podstawie których ustalane są opłaty jako podstawa do tytułu wykonawczego.

4. Projektowane zmiany w zakresie instalacji podlegających zgłoszeniu.

5. Projektowane zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska w tym dotyczące dostępu do informacji środowiskowej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz awarii.

2 DZIEŃ:

1. Obowiązek zagospodarowania niektórych odpadów w granicach województwa.

2. Inne zasady gospodarowania odpadami, w tym obowiązek ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

3. Zakaz odzysku i unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami oraz wyjątki od zakazu.

4. Rekultywacja z zastosowaniem odpadów.

5. Odpady z poważnej awarii (poważnej awarii przemysłowej) i wypadków.

6. Transport odpadów.

7. Przekazywanie odpowiedzialności za postępowanie z odpadami.

8. Zwolnienia z obowiązku posiadania decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

9. Prowadzenie ewidencji odpadów – nowe wzory dokumentów.

10. Zmiany dotyczące termicznego przekształcania odpadów i składowania odpadów.

11. Zmiany zasad gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów (oleje odpadowe, odpady medyczne, odpady metali, komunalne osady ściekowe).

12. Procesy odzysku R i unieszkodliwiania D.

13. Odpady komunalne – obowiązki gmin i właścicieli nieruchomości.

14. Nowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców odbierających odpady.

15. Podstawowe zmiany przepisów dotyczących opakowań, w tym zbieranie, odzysk, recykling odpadów opakowaniowych – nowe regulacje.

16. Podstawowe zmiany przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej – nowy wzór sprawozdań.

17. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania