Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

PRZEPISY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI – NAJNOWSZE ORAZ PROJEKTOWANE ZMIANY, W TYM OMÓWIENIE NOWYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH (2 dni)

▪ Zapoznanie z obowiązującym stanem prawnym i z projektowanymi zmianami w ustawie, która jest przedmiotem procesu legislacyjnego w Sejmie. ▪ Przedstawienie najnowszych zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

▪ Zapoznanie z obowiązującym stanem prawnym i z projektowanymi zmianami w ustawie, która jest przedmiotem procesu legislacyjnego w Sejmie.
▪ Przedstawienie najnowszych zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami

Program szkolenia

I DZIEŃ:

Prawo ochrony środowiska oraz projektowane w nim zmiany w zakresie dostępu do informacji środowiskowej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, awarii przemysłowej.

1. Obowiązki inwestorów w zakresie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, zakres wniosku, właściwość organów, zakres raportu, Natura 2000, zakres decyzji.

2. Korzystanie ze środowiska – pozwolenia w tym zintegrowane, regulacja w zakresie oddziaływań akustycznych w tym decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, strefa przemysłowa, obszar cichy w aglomeracji.

3. Wykazy danych na podstawie których ustalane są opłaty jako podstawa do tytułu wykonawczego.

4. Projektowane zmiany w zakresie instalacji podlegających zgłoszeniu.

5. Projektowane zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska w tym dotyczące dostępu do informacji środowiskowej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz awarii.

2 DZIEŃ:

1. Obowiązek zagospodarowania niektórych odpadów w granicach województwa.

2. Inne zasady gospodarowania odpadami, w tym obowiązek ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

3. Zakaz odzysku i unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami oraz wyjątki od zakazu.

4. Rekultywacja z zastosowaniem odpadów.

5. Odpady z poważnej awarii (poważnej awarii przemysłowej) i wypadków.

6. Transport odpadów.

7. Przekazywanie odpowiedzialności za postępowanie z odpadami.

8. Zwolnienia z obowiązku posiadania decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

9. Prowadzenie ewidencji odpadów – nowe wzory dokumentów.

10. Zmiany dotyczące termicznego przekształcania odpadów i składowania odpadów.

11. Zmiany zasad gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów (oleje odpadowe, odpady medyczne, odpady metali, komunalne osady ściekowe).

12. Procesy odzysku R i unieszkodliwiania D.

13. Odpady komunalne – obowiązki gmin i właścicieli nieruchomości.

14. Nowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców odbierających odpady.

15. Podstawowe zmiany przepisów dotyczących opakowań, w tym zbieranie, odzysk, recykling odpadów opakowaniowych – nowe regulacje.

16. Podstawowe zmiany przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej – nowy wzór sprawozdań.

17. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie