PLANER

Nie jeden przedsiębiorca dziękuje niebu za biedę, która mu wykazała, że najlepszy kapitał ma w swojej głowie, a nie w pożyczkach bankowych.Henry Ford

Menu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNOSKARBOWA I PODATKOWA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PODMIOTEM GOSPODARCZYM

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: 8h

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

W trakcie szkolenia zostanie omówiona od strony praktycznej odpowiedzialność karnoskarbowa osób zarządzających podmiotami gospodarczymi. Zostaną szczegółowo przedstawione przesłanki pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej osoby fizycznej zajmującej stanowisko kierownicze w podmiocie gospodarczym. Zostanie przeprowadzona analiza najistotniejszych przestępstw i wykroczeń uregulowanych w kodeksie karnoskarbowym. Każde przestępstwo i wykroczenie zostanie omówione na bazie konkretnych przykładów z uwzględnieniem poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Zostaną również przedstawione konsekwencje skazania wyrokiem za przestępstwo karnoskarbowe i wykroczenie karnoskarbowe, jak również konsekwencje podatkowe dla podmiotu gospodarczego oraz osoby ponoszącej odpowiedzialność karnoskarbową. Objaśnione zostaną także terminy, po których ustaje karalność danego przestępstwa.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona omówieniu możliwości uniknięcia odpowiedzialności karnoskarbowej, oraz działaniom, jakie można podjąć, aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnoskarbowej. Istotnym tematem szkolenia będzie również objaśnienie sytuacji, kiedy, pomimo pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej, można uniknąć ukarania.

Cele i korzyści szkolenia
Celem szkolenia jest:
 • Poszerzenie wiedzy osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach gospodarczych, o grożącej im odpowiedzialności karnoskarbowej, w razie stwierdzenia nieprawidłowości podatkowych lub rachunkowych w zarządzanym podmiocie.
 • Pogłębienie wiedzy pracowników w zakresie możliwości pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnoskarbowej, w razie stwierdzenia przez właściwy organ nieprawidłowości w prowadzeniu spraw podatkowych lub rachunkowych. Obawa przed możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej, a także wiedza o zakresie tej odpowiedzialności oraz możliwym wymiarze kary zapewni solidne i rzetelne realizowanie przez pracowników ich obowiązków zawodowych.
 • Nakreślenie sytuacji mogących generować odpowiedzialność karnoskarbową, omówienie działań jakie można podjąć, aby do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia karnoskarbowego nie doszło, oraz rozwiązań, jakie przewiduje kodeks karny skarbowy, aby sprawca nie został ukarany wyrokiem.
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do:
 • Członków zarządu spółek osobowych i kapitałowych
 • Prokurentów i pełnomocników zarządu spółek osobowych i kapitałowych
 • Osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach gospodarczych
 • Osób zajmujących się księgowością (główni księgowi)
 • Osób prowadzących własną działalność gospodarczą
Program szczegółowy szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie zagadnień teoretycznych
 • Co to jest przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe
 • Czym się różni odpowiedzialność karna od karnoskarbowej
 • Zamiar (umyślność i nieumyślność)
 • Kary i środki karne uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym
 1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności karnoskarbowej, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej osób zarządzających podmiotem gospodarczym
 2. Praktyczne omówienie podstawowych przestępstw uregulowanych w Kodeksie karnym skarbowym
 3. Podwójna karalność czynu, czyli omówienie sytuacji, kiedy jeden czyn będzie stanowił przestępstwo karne i karnoskarbowe,
 4. Konsekwencje podatkowe czynu zabronionego dla sprawcy i dla podmiotu gospodarczego
 5. Odpowiedzialność posiłkowa
 6. Konsekwencje skazania
 7. Przedawnienie karalności
 8. Sposoby uniknięcia odpowiedzialności karnoskarbowej
 9. Przedstawienie możliwych działań prewencyjnych, jakie należy podjąć ,aby uniknąć odpowiedzialności karnoskarbowej
Metody szkoleniowe

METODY SZKOLENIOWE:

 • Praktyczny wykład z wykorzystaniem prezentacji
 • Dyskusje na forum
 • Rozwiązywanie kazusów
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania