Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

Odpowiedzialność karna pracowników i osób zarządzających podmiotem gospodarczym

Celem szkolenia jest: Przedstawienie zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej Zapoznanie z przesłankami ponoszenia odpowiedzialności karnej przez pracowników i osoby zarządzające przedsiębiorstwem Omówienie poszczególnych przestępstw uregulowanych w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie spółek handlowych, z uwzględnieniem konkretnych przykładów oraz poglądów doktryny prawniczej, orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego Przedstawienie zagrożeń związanych z zajmowaniem stanowisk kierowniczych i członkostwem w organach spółek handlowych Wyjaśnienie konsekwencji bezpośrednich (wymiar kary) oraz pośrednich (np. niemożność zajmowania określonych funkcji w organach spółek prawa handlowego) wydania wyroku skazującego Zapoznanie z terminami przedawnienia przestępstw Przedstawienie instytucji  prawa karnego i prawa karnego procesowego pozwalających na uniknięcie lub złagodzenie odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest:

 • Przedstawienie zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej
 • Zapoznanie z przesłankami ponoszenia odpowiedzialności karnej przez pracowników i osoby zarządzające przedsiębiorstwem
 • Omówienie poszczególnych przestępstw uregulowanych w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie spółek handlowych, z uwzględnieniem konkretnych przykładów oraz poglądów doktryny prawniczej, orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego
 • Przedstawienie zagrożeń związanych z zajmowaniem stanowisk kierowniczych i członkostwem w organach spółek handlowych
 • Wyjaśnienie konsekwencji bezpośrednich (wymiar kary) oraz pośrednich (np. niemożność zajmowania określonych funkcji w organach spółek prawa handlowego) wydania wyroku skazującego
 • Zapoznanie z terminami przedawnienia przestępstw
 • Przedstawienie instytucji  prawa karnego i prawa karnego procesowego pozwalających na uniknięcie lub złagodzenie odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zagadnienia teoretyczne
 • Co to jest przestępstwo
 • Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego
 • Zamiar (umyślność i nieumyślność)
 • Formy zjawiskowe
 • Kary i środki karne
 1. Kto podlega odpowiedzialności karnej, z szczególnym uwzględnieniem przesłanek pociągnięcia do odpowiedzialności karnej pracowników i osób zarządzających podmiotem gospodarczym
 2. Przestępstwa z kk
 3. Przestępstwa z innych ustaw
 • Kodeks spółek handlowych
 • Kodeks karny skarbowy
 • Ordynacja podatkowa
 1. Karuzela podatkowa
 • Wyjaśnienie pojęcia
 • Podmioty
 • Konsekwencje prawne
 • Konsekwencje podatkowe
 1. Konsekwencje skazania
 2. Przedawnienie karalności
 3. Instytucje prawa karnego i prawa karnego procesowego pozwalające na uniknięcie lub złagodzenie odpowiedzialności karnej

Metody szkoleniowe

 • Praktyczny wykład z wykorzystaniem prezentacji
 • Dyskusje na forum
 • Rozwiązywanie kazusów

Adresaci

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Członków zarządu spółek osobowych i kapitałowych
 • Prokurentów, pełnomocników zarządu, likwidatorów spółek osobowych i kapitałowych
 • Osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach gospodarczych (dyrektorzy, kierownicy)
 • Osób zajmujących się księgowością w podmiotach gospodarczych (główni księgowi)
 • Pracowników odpowiedzialnych za wystawianie dokumentów
 • Pracowników działu marketingu, działów handlowych
 • Pracowników pozyskujących nowych klientów, odpowiedzialnych za prowadzenie współpracy z innym podmiotem gospodarczym
 • Osób prowadzących własną działalność gospodarczą

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie