Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O ODPADACH

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących właściwego prowadzenia gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie/zakładzie wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Podczas szkolenia omawiane są przepisy prawne regulujące zakres obowiązków przedsiębiorców w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami, wymagane decyzje…

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących właściwego prowadzenia gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie/zakładzie wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Podczas szkolenia omawiane są przepisy prawne regulujące zakres obowiązków przedsiębiorców w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami, wymagane decyzje administracyjne, zasady właściwego dokumentowania prowadzonej gospodarki odpadami, dopuszczalne sposoby oraz wymogi dotyczące postępowania z odpadami.

Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą umiejętności identyfikacji oraz realizacji obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami, prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości a także wiedzę dotyczącą umiejętności poprawnego i zgodnego z przepisami gospodarowania odpadami.

Szkolenie skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, pracowników tych podmiotów odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska, a w szczególności za zgodną z przepisami gospodarkę odpadami. Ponadto szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów jakości odpowiedzialnych za zgodność organizacyjno-prawną podmiotu z przepisami ochrony środowiska, audytorów wewnętrznych oraz pełnomocników systemów zarządzania.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne gospodarki odpadami

 • Prawo polskie a prawo wspólnotowe – hierarchia aktów prawnych
 • Dyrektywy UE dotyczące problematyki odpadowej
 • Ustawa o ochronie środowiska
 • Ustawa o odpadach
 • Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 • Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
 • Podstawowe akty wykonawcze do ww. ustaw
 • Tendencje zmian prawnych w obszarze gospodarki odpadami

2. Gospodarowanie odpadami – zasady i obowiązujące, wymagane ustawowo dokumenty

 • Pojęcie odpadu
 • Podstawowy podział odpadów
 • Definicje z Ustawy o odpadach
 • Odpowiedzialność za odpady (wytwórca, właściciel)
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • PGO – dokument obowiązujący firmy serwisowe, remontowe itp. – omówienie źródeł dokumentu, uzyskanie wniosku. Przepisy przejściowe i obowiązujące terminy
 • Informacja o wytwarzanych odpadach i PGON
 • Zezwolenia – na transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – konstrukcja wniosków, właściwość miejscowa urzędów
 • Decyzje łączone w gospodarce odpadami
 • Zasady postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (azbest, PCB, oleje odpadowe, odpady medyczne i weterynaryjne)

3. Obowiązki przedsiębiorców związane z gospodarką odpadami i konsekwencje ich nieprzestrzegania

 • Podział odpadów ze względu na skład, kody odpadów
 • Wzory obowiązujących dokumentów wraz z planowanymi zmianami
 • Podstawowe obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów
 • Struktura obiegu dokumentów
 • Kary w znowelizowanej UoO

4. Praktyczne ćwiczenia w wypełnianiu obowiązków związanych z gospodarką odpadami

 • Omówienie praktycznych problemów dotyczących działalności uczestników związanych z gospodarowaniem odpadami
 • Wypełnianie dokumentów.
 • Praktyczna nauka prowadzenia ewidencji

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie