PLANER

Dyplomacja to sztuka, która pozwala komuś innemu na to, by robił to, czego ty chcesz.Daniele Vare

Menu

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O ODPADACH

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących właściwego prowadzenia gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie/zakładzie wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Podczas szkolenia omawiane są przepisy prawne regulujące zakres obowiązków przedsiębiorców w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami, wymagane decyzje administracyjne, zasady właściwego dokumentowania prowadzonej gospodarki odpadami, dopuszczalne sposoby oraz wymogi dotyczące postępowania z odpadami.

Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą umiejętności identyfikacji oraz realizacji obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami, prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości a także wiedzę dotyczącą umiejętności poprawnego i zgodnego z przepisami gospodarowania odpadami.

Szkolenie skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, pracowników tych podmiotów odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska, a w szczególności za zgodną z przepisami gospodarkę odpadami. Ponadto szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów jakości odpowiedzialnych za zgodność organizacyjno-prawną podmiotu z przepisami ochrony środowiska, audytorów wewnętrznych oraz pełnomocników systemów zarządzania.

Program szczegółowy szkolenia

1. Podstawy prawne gospodarki odpadami

 • Prawo polskie a prawo wspólnotowe – hierarchia aktów prawnych
 • Dyrektywy UE dotyczące problematyki odpadowej
 • Ustawa o ochronie środowiska
 • Ustawa o odpadach
 • Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 • Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
 • Podstawowe akty wykonawcze do ww. ustaw
 • Tendencje zmian prawnych w obszarze gospodarki odpadami

2. Gospodarowanie odpadami – zasady i obowiązujące, wymagane ustawowo dokumenty

 • Pojęcie odpadu
 • Podstawowy podział odpadów
 • Definicje z Ustawy o odpadach
 • Odpowiedzialność za odpady (wytwórca, właściciel)
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • PGO – dokument obowiązujący firmy serwisowe, remontowe itp. – omówienie źródeł dokumentu, uzyskanie wniosku. Przepisy przejściowe i obowiązujące terminy
 • Informacja o wytwarzanych odpadach i PGON
 • Zezwolenia – na transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – konstrukcja wniosków, właściwość miejscowa urzędów
 • Decyzje łączone w gospodarce odpadami
 • Zasady postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (azbest, PCB, oleje odpadowe, odpady medyczne i weterynaryjne)

3. Obowiązki przedsiębiorców związane z gospodarką odpadami i konsekwencje ich nieprzestrzegania

 • Podział odpadów ze względu na skład, kody odpadów
 • Wzory obowiązujących dokumentów wraz z planowanymi zmianami
 • Podstawowe obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów
 • Struktura obiegu dokumentów
 • Kary w znowelizowanej UoO

4. Praktyczne ćwiczenia w wypełnianiu obowiązków związanych z gospodarką odpadami

 • Omówienie praktycznych problemów dotyczących działalności uczestników związanych z gospodarowaniem odpadami
 • Wypełnianie dokumentów.
 • Praktyczna nauka prowadzenia ewidencji
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania