Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

Elektroniczna książka obiektu budowlanego. Warsztaty prowadzenia książki obiektu budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa budowlanego

Dzięki udziałowi w warsztatach dowiedzą się Państwo: co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane? od kiedy obowiązuje cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)? jakie są zasady prowadzenia cyfrowej KOB? jakie druki i protokoły należy rejestrować w KOB? gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB? kto może dokonywać wpisów w KOB? czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji? w jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?

Kategorie:

Do rozpoczęcia pozostało:

9 dni
690 zł brutto/os.
790 zł/os. *
22.07.2024
 • 22.07.2024
 • 02.10.2024
 • 20.11.2024
1
Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń

Czas trwania
8 godz.

Język
Polski

Miejsce
Online

Certyfikat
Tak

Cele i korzyści

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego.

Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe nowe wymagania dotyczące prowadzenia KOB,
 • nowe obowiązki właściciela lub zarządcy, w tym obowiązek wyznaczenia osoby fizycznej do prowadzenia c-KOB
 • przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB,
 • nowe terminy w wypełnianiu c-KOB,
 • zawężony zakres wprowadzania danych do c-KOB,
 • zasady wypełniania KOB w tym, c-KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy dowiedzą się jakie zmiany w prowadzeniu KOB wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane.
 • Powiemy do kiedy prowadzimy KOB na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie cyfrową KOB (c-KOB).
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i c-KOB.
 • Pokażemy jak strona po stronie (ekran po ekranie) wypełniać c-KOB
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB.

Dzięki udziałowi w warsztatach dowiedzą się Państwo:

 • Jak praktycznie i prawidłowo wypełniać poszczególne tablice KOB? – pokażemy, co i jak trzeba wpisywać do książki
 • Jakie druki i protokoły wg aktualnego stanu prawnego należy rejestrować w KOB
 • W jaki sposób dokumentować kontrolę przewodów kominowych, oraz instalacji gazowej
 • Gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych, – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
 • Jak sprawdzić poprawność dokonanych wpisów?
 • W jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?

Program szkolenia

Moduł I – Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane:

 1. Dla jakich obiektów prowadzimy KOB
 2. Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB
 3. Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach
 4. Kto i kiedy zakłada c-KOB
 5. Kto prowadzi c-KOB
 6. Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole
 7. Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB
 8. Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB.

Moduł II – Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB:

 1. Zawartość c-KOB
 2. Co należy wpisać do nowych tablic w c-KOB
 3. Jak prowadzić KOB w formie papierowej
 4. Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów

Moduł III – Podsumowanie, czyli jak założyć i prowadzić c-KOB?

 1. Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB
 2. Wymagane dokumenty do założenia c-KOB
 3. Jak założyć konto w systemie c-KOB
 4. Wypełnianie poszczególnych nowych tablic z ich nową zawartością:
  a) strona tytułowa,
  b) informacje o obiekcie budowlanym,
  c) dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego,
  d) przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
  e) ekspertyzy i opinie techniczne,
  f) przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
  g) roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania
  h) katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego,
  i) decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.
 5. Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w c-KOB

Moduł IV – Jakie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego są rejestrowane w KOB?

 1. Roczne
 2. Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych)
 3. Pięcioletnie
 4. Bezpiecznego użytkowania
 5. Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w budynkach mieszkalnych
 6. Kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji, w tym nowe obowiązki dotyczące tych systemów
 7. Uprawnienia do wykonywania kontroli

Moduł VUstawowe wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli

 1. Zawartość i struktura protokołu?
 2. Co to są zalecenia?
 3. Co w przypadku nie wykonania zaleceń we wskazanym terminie?

Moduł VI – Wymagania dla przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych:

 1. Co to jest sprzęt przeciwpożarowy?
 2. Zasady wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu p.poż.
 3. Czy na pewno przeglądy sprzętu przeciwpożarowego trzeba wykonywać co roku, czy są inne wymagania?
 4. Obowiązek podania imion i nazwisk osób wykonujących przeglądy sprzętu p.poż.

Moduł VII – Prowadzenie KOB na dotychczasowych zasadach:

 1. Wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,
 2. Jakie informacje są wpisywane do tablic Nr 4 i 5 dotyczących protokołów z okresowej kontroli?
 3. Gdzie wpisywać kontrole, na które nie ma miejsca w dotychczasowej KOB,
 4. Jak i gdzie wpisywać dokumentację techniczną związana z remontami i robotami budowlanymi,
 5. Co wpisujemy do tablicy Nr 8 dotyczącej odbioru robót remontowych?
 6. Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w KOB
 7. Dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,
 8. Dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Metody szkoleniowe

Szkolenie to ok. 2 godziny teorii, a kolejne godziny to warsztaty z zakładania i prowadzenia c-KOB, gdzie prowadzący szkolenie pracuje na rzeczywistej platformie internetowej GUNB on-line.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Adresaci

 • zarządcy budynków,
 • administratorzy nieruchomości,
 • właściciele obiektów i budowli (hal, magazynów)
 • działy techniczne, administracyjne w firmach produkcyjnych i usługowych

Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

E—szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące organizacji oraz technicznych aspektów szkolenia:

1. Platforma szkoleniowa:

 • Zajęcia są prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej Zoom, która umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy wykładowcą a uczestnikami.

2. Zaproszenie:

 • Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają zaproszenie na e-maila wskazanego w karcie zgłoszeniowej, wraz z linkiem oraz kodem dostępu do wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Prosimy, aby podane w karcie zgłoszeniowej numery telefonów oraz adresy e-mail były aktualne na wypadek ewentualnych problemów technicznych.

3. Materiały szkoleniowe:

 • Materiały szkoleniowe zostaną przesłane każdemu uczestnikowi w formacie PDF na podany adres e-mail.

4. Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

 • Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Prawa autorskie:

 • PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia i trenerzy nie wyrażają zgody na żadną formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi.

6. Informacja dotycząca programu:

 • Wykładowca, ekspert, praktyk zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia wyłącznie w celu zapewnienia większych korzyści uczestnikom.
WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cena i zapisy

790,00 zł brutto od osoby, CENA PROMOCYJNA: 690,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online
 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych PDF lub w wersji papierowej

Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów organizator PRESTIGE ECK jest dostępny i służy pomocą.

Szkolenie on-line będzie prowadzone interaktywnie, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie