Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek kapitałowych oraz dokumentacji korporacyjnej firmy

Celem szkolenia jest zaznajomienie osób zajmujących kierownicze stanowiska (członków zarządów, dyrektorów…), a także osób obsługujących pracę zarządów z kluczowymi pojęciami prawa gospodarczego, takimi jak: spółki kapitałowe i osobowe, zarząd, rada nadzorcza, prokura, kapitał, weksel, upadłość, układ, a także z zasadami tworzenia dokumentacji korporacyjnej firmy.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zaznajomienie osób zajmujących kierownicze stanowiska (członków zarządów, dyrektorów…), a także osób obsługujących pracę zarządów z kluczowymi pojęciami prawa gospodarczego, takimi jak: spółki kapitałowe i osobowe, zarząd, rada nadzorcza, prokura, kapitał, weksel, upadłość, układ, a także z zasadami tworzenia dokumentacji korporacyjnej firmy.

Program szkolenia

1. Spółki osobowe a spółki kapitałowe.

2. Zasady i cele zakładania spółek. Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć: holding, konsorcjum.

3. Kapitał zakładowy:

 • Kiedy jest warunkiem koniecznym dla założenia spółki
 • Kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki
 • Obchodzenie przepisów o obowiązku wniesienia kapitału zakładowego (odpowiedzialność cywilna i karna)
 • Rodzaje kapitałów w spółce (zakładowy, zapasowy, rezerwowy)
 • Pojęcie aportu, co może być przedmiotem aportu
 • Sposoby dokapitalizowania spółki

4. Zasady reprezentacji spółek – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników.

 • O czym należy pamiętać zawierając umowę z pełnomocnikiem, ocena treści pełnomocnictw (praca z dokumentem)
 • Co to jest prokura, rodzaje prokury

5. Organy spółek. Czy każda spółka musi mieć organy.

 • Zarząd
– O czym członek zarządu powinien pamiętać
– Modele zarządów
– Obowiązki zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego
– Zasady podejmowania uchwał
– Regulamin zarządu, jako dokument porządkujący jego pracę. Co regulamin zarządu powinien zawierać
– Dokumentacja korporacyjna związana z pracą zarządu
– Obowiązki członka zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego
– Co to jest absolutorium i czy zwalania ono z odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną spółce
 • Rada nadzorcza:
– O czym członek rady nadzorcze powinien pamiętać
– Modele rad nadzorczych
– Efektywne sposoby kontrolowania władz spółki przez radę nadzorczą, co powinno być przedmiotem jej zainteresowania
– Dokumentacja korporacyjna związana z pracą rady nadzorczej
– Niegospodarność
 • Zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy – kompetencje. Sposoby podejmowania uchwał (większość głosów zwykła, bezwzględna, kwalifikowana).

6. Zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, w tym ich wspólników, członków zarządu. Czy prokurent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania półki.

7. Umowa spółki, akt założycielski, statut.

8. Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego – szczegółowa analiza dokumentu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

9. Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny.

Metody szkoleniowe

 • Praca z dokumentem (pełnomocnictwo, odpis z KRS… )
 • Dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • Rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów
 • Wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point)

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie