PLANER
logotyp-prestige-eck

Jeden zły korzeń może zrodzić nawet tysiąc zatrutych liściThoreau

Menu

JAK PRAWIDŁOWO I SPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców (1 dzień)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Szkolenie adresowane jest zarówno do zamawiających, jak i do wykonawców zamówień publicznych.

Prawidłowe przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest kluczowym etapem dla całej procedury udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający musi zdefiniować swoje potrzeby w zakresie przedmiotu zamówienia, ustalić jego wartość, wybrać tryb postępowania i określić inne istotne warunki takie jak kryteria oceny ofert czy warunki udziału w postępowaniu. Im lepiej jest przygotowana specyfikacja tym sprawniej przebiega postępowanie oszczędzając zamawiającemu dużo czasu i niepotrzebnych stresów. Zdarzają się przecież przetargi, w których wykonawcy zadają dziesiątki pytań do specyfikacji i kilka protestów na jej treść. Istotne błędy w specyfikacji często powodują unieważnienie postępowania i konieczność rozpoczęcia prac od nowa. Niestety niejasne przepisy nie ułatwiają życia zamawiającym. Dlatego też warto pogłębiać wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych, a w szczególności sprawnego i prawidłowego sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Istotne zmiany w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wprowadziła nowelizacja z 7.04.2006r, która weszła w życie 25.05.2006r

Program szczegółowy szkolenia
Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie będzie prowadzone jako zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia praktyczne i analizować przykłady podawane przez prowadzącego. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników.

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania