Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych. KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW WŁADZ. Zasady odbywania zgromadzeń.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem zarządów spółek kapitałowych, w szczególności sposobów podejmowania uchwał, zasad reprezentacji spółek oraz zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków władz. Ponadto celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z wykonywaniem nadzoru w spółkach kapitałowych oraz…

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem zarządów spółek kapitałowych, w szczególności sposobów podejmowania uchwał, zasad reprezentacji spółek oraz zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków władz. Ponadto celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z wykonywaniem nadzoru w spółkach kapitałowych oraz instrumentów ochrony wspólników i akcjonariuszy.
Oferta skierowana jest do członków zarządów i rad nadzorczych, a także wspólników i akcjonariuszy w spółkach kapitałowych.

Program szkolenia

1. Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • zasady powoływani i odwoływania członków władz spółki
 • kadencja i wygaśnięcie mandatu
 • rezygnacja z funkcji członka zarządu
 • domniemanie kompetencji zarządu w aspekcie ustawowych i umownych ograniczeń zarządu
 • prowadzenie spraw spółki – zasady kodeksowe i dopuszczalne modyfikacje umowne
 • regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • reprezentowanie spółki przez zarząd oraz możliwość ustanowienia pełnomocnika lub prokurenta
 • teoria organów a kadłubowy zarząd
 • nieważność czynności prawnych w świetle artykułu 17 KSH
 • reprezentacja spółki w umowach i sporach z członkami zarządu
 • kompetencje zarządu związane ze zgromadzeniem wspólników

2. Zarząd spółki akcyjnej.

 • powoływanie i odwoływanie członków zarządu
 • zasada kolegialności działania zarządu spółki akcyjnej
 • zasady reprezentacji spółki akcyjnej
 • kompetencje zarządu związane z podwyższeniem i obniżeniem kapitału
 • zakaz wydawania wiążących poleceń zarządowi

3. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej
 • sposób działania rady nadzorczej
 • zakaz łączenia funkcji
 • kompetencje nadzorcze i kontrolne

4. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej.

 • powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej
 • sposób działania rady nadzorczej
 • kompetencje nadzorcze
 • szczególna pozycja członka rady nadzorczej spółki akcyjnej wybranego grupami

5. Prawo indywidualnej kontroli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • zasady wykonywania kontroli
 • ochrona interesów wspólników

6. Prawo do informacji na walnym zgromadzeniu.

 • prawo do informacji podczas obrad walnego zgromadzenia
  b) prawo do informacji poza walnym zgromadzeniem

7. Odpowiedzialność członków władz spółek w kodeksie spółek handlowych.

 • odpowiedzialność cywilnoprawna, w szczególności odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz odpowiedzialność władz spółki za szkody wyrządzone spółce.
 • odpowiedzialność karna

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie