Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W PRAKTYCE. Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego

W trakcie szkolenia omawiane będą zasady i techniki procedur w odniesieniu do krajowych regulacji prawnych – w szczególności do ustawy prawo budowlane i kodeks cywilny. Uczestnicy szkolenia otrzymają w tym zakresie szczegółowe informacje poparte konkretnymi przykładami.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest pokazanie na konkretnych przykładach, w jaki sposób, w świetle obowiązujących regulacji prawnych zarządzać nieruchomoscią. Jak przygotować się do przeprowadzenia analizy stanu technicznego obiektu budowlanego i w oparciu o jej rezultaty opracować plany eksploatacyjne, remontowe i konserwacyjne, a następnie jak zadbać o dobrą jakość i bezpieczeństwo naszych obiektów budowlanych.

Szkolenie jest ukierunkowane na zapoznaniu uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz praktycznymi procedurami, dotyczącymi prowadzenia procesu eksploatacji, utrzymania obiektów budowlanych, które są zawarte w przepisach ustaw, a w szczególności w przepisach Prawa Budowlanego oraz aktach wykonawczych.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość rozszerzenia i utrwalenia swojej wiedzy w zakresie praktycznych umiejętności postępowania z dokumentacją, planowania remontów i konserwacji instalacji technicznych oraz w sprawowaniu kontroli nad realizacją umów dotyczących tych działań.

W trakcie szkolenia omawiane będą zasady i techniki procedur w odniesieniu do krajowych regulacji prawnych – w szczególności do ustawy prawo budowlanego i kodeks cywilny. Uczestnicy szkolenia otrzymają w tym zakresie szczegółowe informacje poparte konkretnymi przykładami.

Program szkolenia

Moduł I. Techniczna eksploatacja i utrzymanie budynków i instalacji

 1. Podstawowe pojęcia i podstawy prawne dotyczące eksploatacji i utrzymania budynków

 2. Przegląd rodzajów dokumentacji technicznej obiektu budowlanego

 3. Procedury oceny zużycia technicznego obiektu uwarunkowania wyboru technik diagnostycznych

 4. Regulacje w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych studia przypadków

 5. Zasady i procedury organizacyjne dotyczące prawidłowej eksploatacji obiektu studia przypadków

Moduł II. Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości

 1. Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego – ćwiczenie

 2. Przeglądy – kontrole techniczne obiektów budowlanych (przykładowe zapisy w protokołach kontroli) ćwiczenie

Moduł III. Eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych

 1. Działania eksploatacyjne i remontowe w odniesieniu do instalacji i urządzeń w obiektach budowlanych

 2. Przygotowanie umów na usługi konserwacyjne, serwisowanie, naprawy instalacji i urządzeń technicznych – przykłady

 3. Procedura oceny i wyboru ofert

Moduł IV. Planowanie, przygotowanie i organizacja remontów, adaptacji, modernizacji, rozbiórek

 1. Praktyczne wskazówki dotyczące planowania remontów, robót budowlanych i usług konserwatorsko eksploatacyjnych

 2. Procedura przygotowania do zlecenia prac projektowych lub robót budowlanych wzory dokumentów studia przypadków

 3. Wzory umów dotyczących prac projektowych i robót budowlanych analiza w kontekście prawa autorskiego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego

 4. Szacowanie kosztów wybór metody praktyczne wskazówki

Moduł V. Zarządzanie umową w zakresie usług/ robót związanych z eksploatacją obiektu budowlanego

 1. Przygotowanie umowy, warunki możliwych zmian przed jej podpisaniem

 2. Warunki prawne określające wprowadzanie istotnych i nieistotnych zmian do umowy

 3. Procedury odbiorów przedmiotu umowy

 4. Rękojmia, gwarancja za wady przedmiotu umowy

 5. Możliwości i ograniczenia w zakresie wprowadzania do umowy kar

 6. Warunki i konsekwencje odstąpienia od umowy.

 7. Najczęściej popełniane błędy

Metody szkoleniowe

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Adresaci

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracji publicznej, właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, zarządców i administratorów nieruchomości, pracowników spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osoby prowadzące kontrole techniczne i okresowe utrzymania budynków, pracowników nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie