Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKÓW I BUDOWLI – PRZEGLĄDY I KONTROLE STANU TECHNICZNEGO. Przepisy prawa w zakresie utrzymania obiektów budowlanych – aktualny stan prawny

Zaktualizowanie wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia Zapoznanie z najnowszymi zmianami Rozporządzenia w zakresie sprawie warunków technicznych…

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zaktualizowanie wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia
 • Zapoznanie z najnowszymi zmianami Rozporządzenia w zakresie sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Omówienie sposobów kontroli INB i zakres odpowiedzialności właścicieli obiektów
 • Zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie prowadzenia obowiązkowej Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz rozporządzenia wykonawczego
 • Zapoznanie uczestników z kolejnymi zmianami przepisów oraz projektami ustaw

Program szkolenia

1. Prawo budowlane jako podstawa regulacji zasad użytkowania i utrzymania obiektów budowlanych

2. Obowiązki właścicieli i zarządców wynikające z ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do ustawy

 • Utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do ustawy w zakresie warunków technicznych budynków i obiektów budowlanych
 • Kontrola sprawności budynku i jego instalacji wewnętrznych, obowiązkowe elementy protokołu kontroli okresowej
 • Zakres i zasady przeprowadzania okresowych kontroli
 • Wymagania formalne w stosunku do osób dokonujących okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych
 • Prowadzenie książki obiektu i dokumentacji eksploatacyjnej obiektu
  • Dokumentacja użytkowania
  • Dokumentacja eksploatacji i remontu budynku
  • Plan potrzeb remontowych, konserwacyjnych, ulepszeniowych – dokumentacja eksploatacji i remontu budynku
  • Harmonogram kontroli i przeglądów okresowych
  • Protokoły z przeprowadzonych kontroli okresowych i przeglądów
  • Osoby dokonujące okresowych kontroli, samodzielne funkcje w budownictwie
 • Postępowanie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji i w przypadku katastrofy budowlanej

3. Dodatkowe zobowiązania właściciela lub posiadacza obiektu uznanego za zabytek zgodnie z regulacjami nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece na zabytkami

4. Aktualne przepisy dotyczące utrzymania obiektów wprowadzone kolejnymi zmianami ustawy prawo budowlane

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zasady stosowania przepisów
 • Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych – kolejne zmiany, ich uzasadnienie i konsekwencje
  • Kolejne zmiany warunków technicznych
  • Zmiany dostosowawcze wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
  • Zmiany warunków technicznych w 2009 i 2010 r.

5. Zakres, skutki i konsekwencje zmian Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Korekta wymagań wynikająca z dotychczasowych doświadczeń w zakresie stosowania obowiązujących przepisów
 • Wprowadzenie nowych uregulowań dotyczących sytuowania obiektu na działce
 • Uchylenie przepisów odnoszących się do warunków bezpieczeństwa związanych z usytuowaniem przydomowych zbiorników z gazem płynnym
 • Korekty istotnych definicji
 • Modyfikacja wymagań dotyczących zabezpieczeń przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń wielkokubaturowych, w szczególności garaży
 • Inne korekty przepisów dotyczących wymagań bezpieczeństwa
 • Zmiany w zakresie stosowania w Polsce materiałów i wyrobów budowlanych

6. Bezpieczeństwo pożarowe. Obowiązki zarządcy i właściciela nieruchomości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Aktualne przepisy dotyczące obowiązków właścicieli i zarządców budynków – stan prawny wrzesień 2010

 • Najważniejsze przepisy obowiązującego prawa
 • Prawo w praktyce – dokumenty, papiery i procedury. Instrukcja bezpieczeństwa
 • Ewakuacja i prace niebezpieczne
 • Dokumentacja architektoniczna i techniczna

7. Warunki wynikające z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8. Aktualności legislacyjne z zakresu planowanych zmian przepisów dotyczących bezpieczeństwa budynków i budowli oraz pokrewnych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie