Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKÓW I BUDOWLI – PRZEGLĄDY I KONTROLE STANU TECHNICZNEGO. Ostatnie zmiany przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i zmiany projektowane.Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz obowiązkowe przeglądy

Zaktualizowanie wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia Zapoznanie z najnowszymi zmianami Rozporządzenia w zakresie sprawie warunków technicznych…

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zaktualizowanie wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia
 • Zapoznanie z najnowszymi zmianami Rozporządzenia w zakresie sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Omówienie sposobów kontroli INB i zakres odpowiedzialności właścicieli obiektów
 • Zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie prowadzenia obowiązkowej Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz rozporządzenia wykonawczego

Program szkolenia

1. Obowiązki właścicieli i zarządców

 • Utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym zgodnie ze zmieniającymi się wymogami Ustawy prawo budowlane oraz rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  • Kontrola sprawności budynku i jego instalacji wewnętrznych, obowiązkowe elementy protokółu kontroli okresowej
  • Wymagania formalne w stosunku do osób dokonujących okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych

2. Książka obiektu budowlanego

 • Książka obiektu – prowadzenie książki
 • Dokumentacja eksploatacyjna obiektu

3. Roboty budowlane w obiekcie

 • Zasady prowadzenia robót budowlanych w obiekcie
 • Procedury administracyjne związane z wykonywaniem robót budowlanych
 • Organy administracji publicznej właściwe w sprawach procesu inwestycyjnego
 • Skutki prawne wykonywania robót bez stosownych decyzji

4. Szczególne obowiązki właściciela i zarządcy

 • Dodatkowe zobowiązania właściciela lub posiadacza obiektu uznanego za zabytek zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami – przegląd
 • Postępowanie przy zagrożeniu bezpieczeństwa konstrukcji i przy katastrofie budowlanej
 • Odpowiedzialność karna i cywilna wynikająca z niedopełnieniem obowiązków ustawowych

5. Bezpieczeństwo użytkowania obiektów, kontrole nadzoru budowlanego

 • Zasady prowadzenia kontroli przez Inspektorów NB
 • Procedury administracyjne w zakresie zarządzania nieruchomościami

6. Aktualności w przepisach dotyczących utrzymania obiektów – zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – nowelizacja z dnia 12 marca 2009

 • Zmiany dostosowawcze wynikające z członkostwa Polski w UE
 • Zmiany dotyczące poszanowania praw właścicielskich sąsiadujących ze sobą nieruchomości
 • Zmiany innych przepisów wykonawczych
 • Terminy i skutki wprowadzanych zmian

7. Dokonane i projektowane zmiany innych przepisów

 • Projektowane zmiany w zakresie Prawa budowlanego oraz planowanych zmian innych przepisów

8. Dyskusja

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie