PLANER

Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabieraprof. C.Northcote Parkinson

Menu

BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKÓW I BUDOWLI – PRZEGLĄDY I KONTROLE STANU TECHNICZNEGO. Ostatnie zmiany przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i zmiany projektowane. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz obowiązkowe przeglądy

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Zaktualizowanie wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia
 • Zapoznanie z najnowszymi zmianami Rozporządzenia w zakresie sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Omówienie sposobów kontroli INB i zakres odpowiedzialności właścicieli obiektów
 • Zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie prowadzenia obowiązkowej Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz rozporządzenia wykonawczego
Program szczegółowy szkolenia

1. Obowiązki właścicieli i zarządców

 • Utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym zgodnie ze zmieniającymi się wymogami Ustawy prawo budowlane oraz rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  • Kontrola sprawności budynku i jego instalacji wewnętrznych, obowiązkowe elementy protokółu kontroli okresowej
  • Wymagania formalne w stosunku do osób dokonujących okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych

2. Książka obiektu budowlanego

 • Książka obiektu – prowadzenie książki
 • Dokumentacja eksploatacyjna obiektu

3. Roboty budowlane w obiekcie

 • Zasady prowadzenia robót budowlanych w obiekcie
 • Procedury administracyjne związane z wykonywaniem robót budowlanych
 • Organy administracji publicznej właściwe w sprawach procesu inwestycyjnego
 • Skutki prawne wykonywania robót bez stosownych decyzji

4. Szczególne obowiązki właściciela i zarządcy

 • Dodatkowe zobowiązania właściciela lub posiadacza obiektu uznanego za zabytek zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami – przegląd
 • Postępowanie przy zagrożeniu bezpieczeństwa konstrukcji i przy katastrofie budowlanej
 • Odpowiedzialność karna i cywilna wynikająca z niedopełnieniem obowiązków ustawowych

5. Bezpieczeństwo użytkowania obiektów, kontrole nadzoru budowlanego

 • Zasady prowadzenia kontroli przez Inspektorów NB
 • Procedury administracyjne w zakresie zarządzania nieruchomościami

6. Aktualności w przepisach dotyczących utrzymania obiektów – zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – nowelizacja z dnia 12 marca 2009

 • Zmiany dostosowawcze wynikające z członkostwa Polski w UE
 • Zmiany dotyczące poszanowania praw właścicielskich sąsiadujących ze sobą nieruchomości
 • Zmiany innych przepisów wykonawczych
 • Terminy i skutki wprowadzanych zmian

7. Dokonane i projektowane zmiany innych przepisów

 • Projektowane zmiany w zakresie Prawa budowlanego oraz planowanych zmian innych przepisów

8. Dyskusja

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania