Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

Aspekty prawne zarządzania przedsiębiorstwem. Odpowiedzialność manedżera za zobowiązania firmy.

Celem szkolenia jest umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawa publicznego i prywatnego regulujących problematykę  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególną uwagę  w tym kontekście należy zwrócić na przepisy kodeksu cywilnego szczególnie w kontekście licznych nowelizacji. W trakcie szkolenia zwrócona zostanie także uwaga na zagadnienie reformy prawa handlowego. Wykład ma na celu prezentację podstawowych instytucji wraz z uwzględnieniem reformy prawa cywilnego w kontekście zgodności rodzimego prawodawstwa z Unią Europejską oraz wymogami członkostwa w WTO i OECD. Szczególna uwaga zostanie poświęcona odpowiedzialności cywilnej menadżerów za zobowiązania firmy.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawa publicznego i prywatnego regulujących problematykę  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególną uwagę w tym kontekście należy zwrócić na przepisy kodeksu cywilnego szczególnie w kontekście licznych nowelizacji.

W trakcie szkolenia zwrócona zostanie także uwaga na zagadnienie reformy prawa handlowego.
Wykład ma na celu prezentację podstawowych instytucji wraz z uwzględnieniem reformy prawa cywilnego w kontekście zgodności rodzimego prawodawstwa z Unią Europejską oraz wymogami członkostwa w WTO i OECD.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie – założenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej ze  szczególnym uwzględnieniem prawa obligacyjnego
 2. Praktyka obrotu gospodarczego a zagadnienie źródeł prawa (krajowego oraz wspólnotowego)
 3. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa zgodnie z KC.  Odniesienie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 4. Konsument i jego ochrona w prawie polskim – przykłady
 5. Zarządzanie spółką prawa handlowego – specyfika regulacji kodeksu spółek handlowych
 6. Oferta jako podstawowy tryb zawarcia umowy w działalności gospodarczej
 7. Przetarg i aukcja
 8. Negocjacje – culpa in contrahendo ( wina w negocjacjach)
 9. Zagadnienie formy oświadczenia woli
 10. Znaczenie praktyczne ustawy o sprzedaży konsumenckiej dla kontrahentów konsumenta – zakres możliwych negocjacji. Odniesienie do analogicznych regulacji w zakresie kredytu konsumenckiego oraz zawierania umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa
 11. Dodatkowe zastrzeżenia umowne: kary umowne, umowne prawo odstąpienia a ustawowe przykłady tej instytucji
 12. Umowa na rzecz osoby trzeciej
 13. Umowa przedwstępna –  zastosowanie w umowach gospodarczych. Zadatek a zaliczka
 14. Analiza wybranych  klauzul umowy sprzedaży z uwzględnieniem problematyki stosowania wzorców umownych oraz wykonywanie umów ramowych
 15. Znaczenie dla praktyki obrotu Konwencji ONZ z 1980 o międzynarodowych umowach sprzedaży ze względu na jej ratyfikację przez RP
 16. Specyfika zawierania i wykonywania umów gospodarczych z kontrahentami z UE – kontekst prawa wspólnotowego
 17. Odpowiedzialność menadżera za zobowiązania firmy, którą zarządza (odpowiedzialność D & O)
 18. Przeciwdziałanie osobistej odpowiedzialności osób piastujących stanowiska kierownicze w firmie

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie