Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

AKTUALNE PROBLEMY PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH W PRAKTYCE I ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

W praktyce funkcjonowania spółki handlowych najważniejszą kwestią w stosunkach z kontrahentami jest prawidłowość dokonywania aktów reprezentacji przez spółkę handlową, dlatego celem szkolenia jest przedstawienie zasad dokonywania czynności prawnych przez spółki handlowych, z udziałem wspólników spółek osobowych, członków władz spółek kapitałowych…

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

W praktyce funkcjonowania spółki handlowych najważniejszą kwestią w stosunkach z kontrahentami jest prawidłowość dokonywania aktów reprezentacji przez spółkę handlową, dlatego celem szkolenia jest przedstawienie zasad dokonywania czynności prawnych przez spółki handlowych, z udziałem wspólników spółek osobowych, członków władz spółek kapitałowych oraz pełnomocników i prokurentów spółek.

W obszarze funkcjonowania spółki istotne problemy praktyczne wywołuje kwestia członkowstwa w zarządzie i radzie nadzorczej spółki, stąd celem szkolenia jest analiza występujących w praktyce problemów oraz orzecznictwa w tym zakresie.

Ponadto z punktu widzenia wspólników i akcjonariuszy spółek istotne znaczenie mają zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenia) spółek kapitałowych, a wielowątkowość i złożoność zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem zgromadzenia wymaga przybliżenia tak istotnych kwestii, jak prawidłowość odbycia zgromadzenia, kompetencji i możliwości zaskarżenia uchwał podejmowanych na zgromadzeniach.

Program szkolenia

1. Reprezentacja spółek handlowych

 • reprezentacja spółek osobowych
 • sposób i zakres reprezentacji w spółkach kapitałowych
 • reprezentacja w stosunkach z członkami zarządu
 • dopuszczalność konwalidacji czynności spółki
 • reprezentowanie spółki przez pełnomocników i prokurentów

2. Członkowstwo w zarządzie i radzie nadzorczej spółki kapitałowej

 • kadencja i mandat
 • powołanie i odwołanie a wpis w rejestrze przedsiębiorców
 • składanie rezygnacji

3. Organizacja i kompetencje zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń) spółek kapitałowych

 • Zwoływanie zgromadzeń
 • Kompetencje zgromadzenia
 • Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie