PLANER

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, aby odnieść sukces, jest pokochać swoją pracęMaria Luuretta

Menu

PRAWO PRACY A ZWIĄZKI ZAWODOWE (1 dzień)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo pracy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Szkolenie jest skierowane zarówno do pracodawców jak i przedstawicieli organizacji związkowych. Ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami regulującymi uprawnienia związków zawodowych oraz wiążące się z tym obowiązki pracodawców. W czasie szkolenia omówione zostaną zmiany w przepisach dotyczących udziału związków zawodowych w zawieraniu układów zbiorowych pracy, ustalaniu regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy. Przedstawione zostaną zasady udziału związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych. W trakcie szkolenia zostaną również wyjaśnione pojawiające się w praktyce wątpliwości dotyczące uprawnień przysługujących zakładowym i międzyzakładowym organizacjom związkowym zrzeszających mniej niż 10 członków będących pracownikami. Omówione zostaną zasady ochrony członków zakładowej organizacji związkowej, kryteria obliczania liczby pracowników objętych ochroną, przepisy dopuszczające ograniczenie zakresu ochrony lub jej wyłączenie. Wyjaśniona zostanie też kwestia uprawnień reprezentatywnych organizacji związkowych oraz tryb postępowania w razie zgłoszenia zastrzeżeń co do spełniania kryteriów reprezentatywności. Wykładowca omówi również najnowsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Program szczegółowy szkolenia

I. Status zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej organizacji związkowej po nowelizacji.

II. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w zakresie zbiorowych praw i interesów pracowniczych:
1. Zawieranie zakładowych układów zbiorowych pracy.
2. Zawieranie porozumień: o stosowaniu układu zbiorowego pracy, czasowym zawieszeniu stosowania układu zbiorowego pracy, czasowym zawieszeniu stosowania niektórych przepisów prawa pracy określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę, w sprawie działań dotyczących warunków zatrudnienia pracowników w razie przejścia zakładu na innego pracodawcę, kończących spór zbiorowy, w sprawie zwolnień grupowych.
3. Uprawnienia w sprawach wymagających uzgodnienia stanowiska z organizacjami związkowymi – ustalanie regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów i in.
4. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy.

III. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w sprawach indywidualnych stosunków pracy:
1. Udzielanie informacji o pracownikach korzystających z obrony zakładowej organizacji związkowej.
2. Uprawnienia związków zawodowych przy wypowiadaniu umów o pracę, zmianie warunków pracy i płacy, rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia i in.

IV. Uprawnienia związane z działalnością związkową:
1. Szczególna ochrona stosunku pracy działaczy związkowych.
2. Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
3. Prawo związków zawodowych do udzielania im informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.
4. Zapewnienie przez pracodawcę pomieszczeń i urządzeń technicznych.
5. Przekazywanie przez pracodawcę składek związkowych na konto związku zawodowego.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania