Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo pracy

PRAWO PRACY A ZWIĄZKI ZAWODOWE (1 dzień)

Szkolenie jest skierowane zarówno do pracodawców jak i przedstawicieli organizacji związkowych. Ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami regulującymi uprawnienia związków zawodowych oraz wiążące się z tym obowiązki pracodawców. W czasie szkolenia omówione zostaną zmiany w przepisach dotyczących udziału związków…

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Szkolenie jest skierowane zarówno do pracodawców jak i przedstawicieli organizacji związkowych. Ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami regulującymi uprawnienia związków zawodowych oraz wiążące się z tym obowiązki pracodawców. W czasie szkolenia omówione zostaną zmiany w przepisach dotyczących udziału związków zawodowych w zawieraniu układów zbiorowych pracy, ustalaniu regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy. Przedstawione zostaną zasady udziału związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych. W trakcie szkolenia zostaną również wyjaśnione pojawiające się w praktyce wątpliwości dotyczące uprawnień przysługujących zakładowym i międzyzakładowym organizacjom związkowym zrzeszających mniej niż 10 członków będących pracownikami. Omówione zostaną zasady ochrony członków zakładowej organizacji związkowej, kryteria obliczania liczby pracowników objętych ochroną, przepisy dopuszczające ograniczenie zakresu ochrony lub jej wyłączenie. Wyjaśniona zostanie też kwestia uprawnień reprezentatywnych organizacji związkowych oraz tryb postępowania w razie zgłoszenia zastrzeżeń co do spełniania kryteriów reprezentatywności. Wykładowca omówi również najnowsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Program szkolenia

I. Status zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej organizacji związkowej po nowelizacji.

II. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w zakresie zbiorowych praw i interesów pracowniczych:
1. Zawieranie zakładowych układów zbiorowych pracy.
2. Zawieranie porozumień: o stosowaniu układu zbiorowego pracy, czasowym zawieszeniu stosowania układu zbiorowego pracy, czasowym zawieszeniu stosowania niektórych przepisów prawa pracy określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę, w sprawie działań dotyczących warunków zatrudnienia pracowników w razie przejścia zakładu na innego pracodawcę, kończących spór zbiorowy, w sprawie zwolnień grupowych.
3. Uprawnienia w sprawach wymagających uzgodnienia stanowiska z organizacjami związkowymi – ustalanie regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów i in.
4. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy.

III. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w sprawach indywidualnych stosunków pracy:
1. Udzielanie informacji o pracownikach korzystających z obrony zakładowej organizacji związkowej.
2. Uprawnienia związków zawodowych przy wypowiadaniu umów o pracę, zmianie warunków pracy i płacy, rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia i in.

IV. Uprawnienia związane z działalnością związkową:
1. Szczególna ochrona stosunku pracy działaczy związkowych.
2. Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
3. Prawo związków zawodowych do udzielania im informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.
4. Zapewnienie przez pracodawcę pomieszczeń i urządzeń technicznych.
5. Przekazywanie przez pracodawcę składek związkowych na konto związku zawodowego.

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie