Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo pracy

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY NA 2017R.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1.Zmiany w urlopach wychowawczych w 2017.

 • Zniesienie zasady proporcjonalności
 • Zwiększenie ilości części urlopu wychowawczego
 • Zmiana okresu przedawnienia
 • Przepisy przejściowe

2.Zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich w 2017r.

 • Dwie „ścieżki” wnioskowania o dodatkowy macierzyński i urlop rodzicielski
 • Czym jest tzw „full opcja”?
 • Zmiana wymiarów urlopów
 • Nowe zasady finansowania urlopów
 • Możliwe luki w nowych przepisach
 • Przepisy przejściowe

3.Zmiany w zakresie obowiązków pracodawców względem Państwowej Inspekcji Pracy w 2013r.
4. Zmiana w zakresie ustawy o związkach zawodowych w 2017r.
5. Planowane zmiany w 2013r dotyczące ograniczenie długości trwania umów na czas określony
6. Znowelizowana ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

 • Częstsze kontrole PIP
 • Więcej osób uprawnionych do kontroli
 • Polecenia inspektorskie – nowe narządzie dyscyplinujące pracodawców
 • Czym jest zasada „pierwszego razu”?
 • Nowe zasady kontroli agencji pracy tymczasowej

7.Znowelizowany art. 229 Kodeksu pracy – nowe badania wstępne

 • Podstawowe zasady stosowania znowelizowanego przepisu
 • Jak należy interpretować zasadę „30 dni”?
 • Jaka może być w praktyce maksymalna przerwa między stosunkami pracy między tym samym pracownikiem i pracodawcą?
 • Nowe obowiązki względem kierujących nawet incydentalnie pojazdami w celach służbowych

8.Zmiany w przepisach dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu – bieżące kontrowersje dla pracodawców
9. Zmiany w 2017r. dotyczące urlopu wypoczynkowego

 • Obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z przesunięciem terminu urlopu przez pracodawcę na podstawie art. 164 § 2 Kodeksu pracy
 • Obowiązkowe wykorzystanie przez pracownika urlopu zaległego

10.Zmiany w wynagrodzeniach
11. Zmiany w zakresie problematyki świadectw pracy
12. Projektowana zmiana ustawy o związkach zawodowych

 • Sankcje za niewłaściwe wykorzystanie dochodu związku zawodowego
 • Sankcje za uchylanie się przez związkowców od obowiązków informacyjnych względem pracodawcy
 • Sankcje za niewłaściwe wykorzystanie dochodu związku pracodawców (organizacje pracodawców)

Czas pracy w 2017 r.

1.Planowane zmiany przepisów o czasie pracy 2017

 • w jaki sposób wprowadzić ruchomy czas pracy, tak, aby było to zgodne z planowanymi na 2013 zmianami prawa?
 • w jaki sposób zoptymalizować okres rozliczeniowy (optymalizacja kosztów, motywowanie pracowników)
 • obowiązkowe obniżenie wymiaru etatu na wniosek pracownicy w okresie urlopu macierzyńskiego / rodzicielskiego 2013
  (w jaki sposób stosować nowe przepisy)
 • aktualne ankiety kontrolne PIP (czas pracy, urlopy)
 • obniżenie wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego – w jaki sposób uwzględnić wniosek pracownika
  (ochrona szczególna)

2.Planowanie czasu pracy w harmonogramach czasu pracy.

 • oblicznie wymiaru na cały okres rozliczeniowy
 • w jaki sposób sprawdzić wymiar czasu pracy pracowników rozpoczynających lub kończących pracę w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego?
 • wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym etacie
 • konstruowanie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy (podstawowy, równoważny)
 • zasady wprowadzania zmian w zaplanownym harmonogramie
 • wprowadzanie postanowień dot. Czasu pracy w regulaminie pracy – wzór
 • zakończenie pracy w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego
 • na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach czasu pracy?
 • czy tworzenie harmonogramów czasu pracy jest obowiązkowe?

3.W jaki sposób uwzględniac obowiązujące normy czasu pracy?

 • dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego (z godzinami nadliczbowymi,
  w grafikach)
 • jak w praktyce stosować ograniczenia wynikające z przeciętnie 48 godzinnej normy (wraz z nadgodzinami)

4.Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta w harmonogramie

 • zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy
 • w jaki sposób opłacalnie rekompensowac pracę w dni wolne od pracy?
 • praca w niedzielę – dodatek 100, czy 200%?

5.Zasady rekompensaty pracy w niedziele, święta i dni wolne z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy

 • kiedy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?

6.Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty

 • kiedy dochodzi do powstania godzin nadliczbowych w systemie równowaznego czasu pracy (z harmonogramem lub w razie jego braku)?
 • jak oszczędnie wyznaczać pracę w nadgodzinach w systemie równowaznaego czasu pracy?
 • w jaki sposób tworzyć grafiki w systemie równowążnym, aby kontrolowac koszta ewentualnych godzin nadliczbowych?
 • nadgodziny, a ich koszta (kiedy 50%, a kiedy 100% dodatek)
 • w jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
 • jak rekompensowac pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
 • kiedy pracowik może odebrac czas wolny za nadgodziny?
 • wpływ systemu wynagradzania przyjętego w firmie na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (obliczanie wynagrodzenia
  i dodatku za pracę w nadgodzinach).

7.Zasady rekompensaty naruszenia doby pracowniczej

 • rozliczanie czasu pracy
 • prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy
 • indywidualna karta ewidencji czasu pracy

8.Ocena różnych systacji pod kątem czasu pracy

 • wyjścia w celach prywatnych
 • delegacje
 • zebrania pracownicze
 • szkolenia
 • wyjazdy integracyjne

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie