Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo celne

STOSOWANIE PRAWA CELNEGO – Główne zagadnienia i problemy występujące w wymianie towarowej z krajami trzecimi

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego oraz omówienie głównych zagadnień i problemów występujących w międzynarodowej wymianie towarowej. Podczas szkolenia będzie możliwość praktycznego zastosowanie zdobytej wiedzy. Sporo czasu poświęcone będzie na ćwiczenia w zakresie wypełniania dokumentów celnych. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania formularzy i zgłoszeń celnych, m.in. wypełnianie przykładowych pól w zgłoszeniu celnym ustalanie pochodzenia towarów określanie wartości celnej podstawowe zasady klasyfikacji taryfowej na przykładach wypełnianie zgłoszeń INTRASTAT

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia ze stosowania prawa celnego jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego oraz omówienie głównych zagadnień i problemów występujących w międzynarodowej wymianie towarowej.

Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania formularzy i zgłoszeń celnych, m.in.

 • wypełnianie przykładowych pól w zgłoszeniu celnym
 • ustalanie pochodzenia towarów
 • określanie wartości celnej
 • podstawowe zasady klasyfikacji taryfowej na przykładach
 • wypełnianie zgłoszeń INTRASTAT

Program szkolenia

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej. Unia celna i zasady jej funkcjonowania

2. Przepisy celne

 • Międzynarodowe
 • Unijne: Unijny Kodeks Celny , rozporządzenia delegowane, rozporządzenie wykonawcze
 • Krajowe

3. Struktura administracji skarbowej w Polsce

 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • Urzędy skarbowe
 • Urzędy celno-skarbowe
  • oddziały celne
 • Właściwość miejscowa i rzeczowa urzędów – gdzie składać wnioski

4. Procedury celne

 • Dopuszczenie do obrotu
 • Wywóz towarów
  • potwierdzenie wywozu towaru poza obszar Wspólnoty systemowe (komunikat IE599)
  • dowody alternatywne
  • eksport pośredni
 • Procedury specjalne – przykłady stosowania
  • tranzyt – karnet TIR, ATA
  • składowanie – składowanie celne i wolne obszary celne
  • szczególne przeznaczenie (odprawa czasowa i końcowe przeznaczenie)
  • przetwarzanie (uszlachetnianie czynne i bierne)

5. Szczególne regulacje

 • Czasowe składowanie
 • Powrotny wywóz
 • Zniszczenie

6. Zgłoszenie celne

 • Formy zgłoszenia celnego
 • Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD
 • Omówienie wybranych pól zgłoszenia; kody stosowane w zgłoszeniu celnym
 • Załączniki zgłoszenia celnego (faktura, certyfikaty, CMR, EUR.1 i inne); zasady ich przechowywania
 • Zasady przechowywania komunikatów związanych z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych, także w przypadku przedstawiciela celnego
 • Weryfikacja zgłoszenia
 • Unieważnienie zgłoszenia
 • Kontrola zgłoszenia po zwolnieniu
 • Terminy „ściągalności” należności celnych i podatkowych

7. Systemy informatyczne – SISC

 • Celina
 • AES / AIS / NCTS2 / EMCS PL2 / ZEFIR 2 / OSOZ 2
 • PUESC – platforma usług elektronicznych służby celnej

8. Klasyfikacja towaru

 • Budowa taryfy celnej (sekcje, działy, pozycje, kod HS, kod CN)
 • Ogólne reguły klasyfikacji na podstawie praktycznych przykładów
 • Praktyczne zasady posługiwania się systemem ISZTAR
 • Wiążąca informacja taryfowa WIT
  • EBTI
 • Rodzaje stawek celnych
 • Cło antydumpingowe

9. Pochodzenie towaru

 • Pochodzenie towaru a jego status
 • Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
 • Reguły pochodzenia
 • Dokumentowanie pochodzenia
 • Deklaracje dostawcy – praktyczne omówienie zasad stosowania; przykłady
 • Instytucja upoważnionego eksportera
 • Ułatwienia w wystawianiu niepreferencyjnych świadectw pochodzenia
 •  Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

10. Wartość celna

 • Metody ustalania wartości celnej
 • Elementy wliczane do wartości celnej
 • Elementy nie wliczane do wartości celnej
 • INCOTERMS 2010

11. Zwrot i umorzenie należności celnych

12. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. Agencje celne

 • Rodzaje przedstawicielstwa (bezpośrednie, pośrednie)
 • Odpowiedzialność agencji
 • Odpowiedzialność solidarna

13. Ułatwienia, uproszczenia

 • Procedura uproszczona
 • Status AEO – korzyści
 • Art. 33a ustawy VAT – ułatwienia w regulowaniu podatku VAT poprzez rozliczanie w deklaracji podatkowej VAT 7
 • Zwolnienia z podatku VAT w imporcie
 • Odprawa scentralizowana
 • Platforma PUESC, usługa e-wnioski
 • Dostawa bezpośrednia
 • Zasady funkcjonowania SINGLE WINDOW
 • Odprawa przed przybyciem towaru
 • Deregulacja zawodu agenta celnego

14. Statystyka Europejska – INTRASTAT

 • Powstanie obowiązku deklaracyjnego, jego zawieszenie oraz zakończenie
 • Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe z obowiązku deklaracyjnego
 • Sankcje stosowane w Intrastat
 • Instrukcja wypełniania, ćwiczenia
 • Praktyczne przykłady

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do uczestników obrotu międzynarodowego, pracowników działów celnych, działów handlowych, exportu/importu, księgowości oraz logistyki.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie