PLANER

Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.Martin Luther King

Menu

STOSOWANIE PRAWA CELNEGO – Główne zagadnienia i problemy występujące w wymianie towarowej z krajami trzecimi

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo celne

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego oraz omówienie głównych zagadnień i problemów występujących w międzynarodowej wymianie towarowej.

Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania formularzy i zgłoszeń celnych, m.in.

 • wypełnianie przykładowych pól w zgłoszeniu celnym
 • ustalanie pochodzenia towarów
 • określanie wartości celnej
 • podstawowe zasady klasyfikacji taryfowej na przykładach
 • wypełnianie zgłoszeń INTRASTAT
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do uczestników obrotu międzynarodowego, pracowników działów celnych, działów handlowych, exportu/importu, księgowości oraz logistyki.

Program szczegółowy szkolenia

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej. Unia celna i zasady jej funkcjonowania

2. Przepisy celne

 • Międzynarodowe
 • Unijne: Unijny Kodeks Celny , rozporządzenia delegowane, rozporządzenie wykonawcze
 • Krajowe

3. Struktura administracji skarbowej w Polsce

 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • Urzędy skarbowe
 • Urzędy celno-skarbowe
  • oddziały celne
 • Właściwość miejscowa i rzeczowa urzędów – gdzie składać wnioski

4. Procedury celne

 • Dopuszczenie do obrotu
 • Wywóz towarów
  • potwierdzenie wywozu towaru poza obszar Wspólnoty systemowe (komunikat IE599)
  • dowody alternatywne
  • eksport pośredni
 • Procedury specjalne – przykłady stosowania
  • tranzyt – karnet TIR, ATA
  • składowanie – składowanie celne i wolne obszary celne
  • szczególne przeznaczenie (odprawa czasowa i końcowe przeznaczenie)
  • przetwarzanie (uszlachetnianie czynne i bierne)

5. Szczególne regulacje

 • Czasowe składowanie
 • Powrotny wywóz
 • Zniszczenie

6. Zgłoszenie celne

 • Formy zgłoszenia celnego
 • Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD
 • Omówienie wybranych pól zgłoszenia; kody stosowane w zgłoszeniu celnym
 • Załączniki zgłoszenia celnego (faktura, certyfikaty, CMR, EUR.1 i inne); zasady ich przechowywania
 • Zasady przechowywania komunikatów związanych z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych, także w przypadku przedstawiciela celnego
 • Weryfikacja zgłoszenia
 • Unieważnienie zgłoszenia
 • Kontrola zgłoszenia po zwolnieniu
 • Terminy „ściągalności” należności celnych i podatkowych

7. Systemy informatyczne – SISC

 • Celina
 • AES / AIS / NCTS2 / EMCS PL2 / ZEFIR 2 / OSOZ 2
 • PUESC – platforma usług elektronicznych służby celnej

8. Klasyfikacja towaru

 • Budowa taryfy celnej (sekcje, działy, pozycje, kod HS, kod CN)
 • Ogólne reguły klasyfikacji na podstawie praktycznych przykładów
 • Praktyczne zasady posługiwania się systemem ISZTAR
 • Wiążąca informacja taryfowa WIT
  • EBTI
 • Rodzaje stawek celnych
 • Cło antydumpingowe

9. Pochodzenie towaru

 • Pochodzenie towaru a jego status
 • Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
 • Reguły pochodzenia
 • Dokumentowanie pochodzenia
 • Deklaracje dostawcy – praktyczne omówienie zasad stosowania; przykłady
 • Instytucja upoważnionego eksportera
 • Ułatwienia w wystawianiu niepreferencyjnych świadectw pochodzenia
 •  Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

10. Wartość celna

 • Metody ustalania wartości celnej
 • Elementy wliczane do wartości celnej
 • Elementy nie wliczane do wartości celnej
 • INCOTERMS 2010

11. Zwrot i umorzenie należności celnych

12. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. Agencje celne

 • Rodzaje przedstawicielstwa (bezpośrednie, pośrednie)
 • Odpowiedzialność agencji
 • Odpowiedzialność solidarna

13. Ułatwienia, uproszczenia

 • Procedura uproszczona
 • Status AEO – korzyści
 • Art. 33a ustawy VAT – ułatwienia w regulowaniu podatku VAT poprzez rozliczanie w deklaracji podatkowej VAT 7
 • Zwolnienia z podatku VAT w imporcie
 • Odprawa scentralizowana
 • Platforma PUESC, usługa e-wnioski
 • Dostawa bezpośrednia
 • Zasady funkcjonowania SINGLE WINDOW
 • Odprawa przed przybyciem towaru
 • Deregulacja zawodu agenta celnego

14. Statystyka Europejska – INTRASTAT

 • Powstanie obowiązku deklaracyjnego, jego zawieszenie oraz zakończenie
 • Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe z obowiązku deklaracyjnego
 • Sankcje stosowane w Intrastat
 • Instrukcja wypełniania, ćwiczenia
 • Praktyczne przykłady
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania