PLANER
logotyp-prestige-eck

Pracy umysłowej nie określa jej ilość, ani jej koszty, lecz wyniki. I dlatego wielkość zespołu i ogrom pracy kierowniczej nie mówią nic.Peter F. Drucker

Menu

STOSOWANIE PRAWA CELNEGO – Główne zagadnienia i problemy występujące w wymianie towarowej z krajami trzecimi

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo celne

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia ze stosowania prawa celnego jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego oraz omówienie głównych zagadnień i problemów występujących w międzynarodowej wymianie towarowej.

Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania formularzy i zgłoszeń celnych, m.in.

 • wypełnianie przykładowych pól w zgłoszeniu celnym
 • ustalanie pochodzenia towarów
 • określanie wartości celnej
 • podstawowe zasady klasyfikacji taryfowej na przykładach
 • wypełnianie zgłoszeń INTRASTAT
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do uczestników obrotu międzynarodowego, pracowników działów celnych, działów handlowych, exportu/importu, księgowości oraz logistyki.

Program szczegółowy szkolenia

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej. Unia celna i zasady jej funkcjonowania

2. Przepisy celne

 • Międzynarodowe
 • Unijne: Unijny Kodeks Celny , rozporządzenia delegowane, rozporządzenie wykonawcze
 • Krajowe

3. Struktura administracji skarbowej w Polsce

 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • Urzędy skarbowe
 • Urzędy celno-skarbowe
  • oddziały celne
 • Właściwość miejscowa i rzeczowa urzędów – gdzie składać wnioski

4. Procedury celne

 • Dopuszczenie do obrotu
 • Wywóz towarów
  • potwierdzenie wywozu towaru poza obszar Wspólnoty systemowe (komunikat IE599)
  • dowody alternatywne
  • eksport pośredni
 • Procedury specjalne – przykłady stosowania
  • tranzyt – karnet TIR, ATA
  • składowanie – składowanie celne i wolne obszary celne
  • szczególne przeznaczenie (odprawa czasowa i końcowe przeznaczenie)
  • przetwarzanie (uszlachetnianie czynne i bierne)

5. Szczególne regulacje

 • Czasowe składowanie
 • Powrotny wywóz
 • Zniszczenie

6. Zgłoszenie celne

 • Formy zgłoszenia celnego
 • Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD
 • Omówienie wybranych pól zgłoszenia; kody stosowane w zgłoszeniu celnym
 • Załączniki zgłoszenia celnego (faktura, certyfikaty, CMR, EUR.1 i inne); zasady ich przechowywania
 • Zasady przechowywania komunikatów związanych z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych, także w przypadku przedstawiciela celnego
 • Weryfikacja zgłoszenia
 • Unieważnienie zgłoszenia
 • Kontrola zgłoszenia po zwolnieniu
 • Terminy „ściągalności” należności celnych i podatkowych

7. Systemy informatyczne – SISC

 • Celina
 • AES / AIS / NCTS2 / EMCS PL2 / ZEFIR 2 / OSOZ 2
 • PUESC – platforma usług elektronicznych służby celnej

8. Klasyfikacja towaru

 • Budowa taryfy celnej (sekcje, działy, pozycje, kod HS, kod CN)
 • Ogólne reguły klasyfikacji na podstawie praktycznych przykładów
 • Praktyczne zasady posługiwania się systemem ISZTAR
 • Wiążąca informacja taryfowa WIT
  • EBTI
 • Rodzaje stawek celnych
 • Cło antydumpingowe

9. Pochodzenie towaru

 • Pochodzenie towaru a jego status
 • Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
 • Reguły pochodzenia
 • Dokumentowanie pochodzenia
 • Deklaracje dostawcy – praktyczne omówienie zasad stosowania; przykłady
 • Instytucja upoważnionego eksportera
 • Ułatwienia w wystawianiu niepreferencyjnych świadectw pochodzenia
 •  Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

10. Wartość celna

 • Metody ustalania wartości celnej
 • Elementy wliczane do wartości celnej
 • Elementy nie wliczane do wartości celnej
 • INCOTERMS 2010

11. Zwrot i umorzenie należności celnych

12. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. Agencje celne

 • Rodzaje przedstawicielstwa (bezpośrednie, pośrednie)
 • Odpowiedzialność agencji
 • Odpowiedzialność solidarna

13. Ułatwienia, uproszczenia

 • Procedura uproszczona
 • Status AEO – korzyści
 • Art. 33a ustawy VAT – ułatwienia w regulowaniu podatku VAT poprzez rozliczanie w deklaracji podatkowej VAT 7
 • Zwolnienia z podatku VAT w imporcie
 • Odprawa scentralizowana
 • Platforma PUESC, usługa e-wnioski
 • Dostawa bezpośrednia
 • Zasady funkcjonowania SINGLE WINDOW
 • Odprawa przed przybyciem towaru
 • Deregulacja zawodu agenta celnego

14. Statystyka Europejska – INTRASTAT

 • Powstanie obowiązku deklaracyjnego, jego zawieszenie oraz zakończenie
 • Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe z obowiązku deklaracyjnego
 • Sankcje stosowane w Intrastat
 • Instrukcja wypełniania, ćwiczenia
 • Praktyczne przykłady
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania