Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo celne

KONTRAKTY EKSPORTOWE I IMPORTOWE WG STANDARDÓW EUROPEJSKICH (umowa międzynarodowej sprzedaży towarów)

Przekazanie uczestnikom aktualnych informacji o obowiązujących i przyszłych regulacjach prawnych dotyczących kontraktów handlowych w związku z wejściem Polski do UE Przekazanie wiedzy i praktycznych informacji na temat zasad prawidłowego przygotowania i formułowania kontraktu eksportowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, zwyczajów, praktyki…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Przekazanie uczestnikom aktualnych informacji o obowiązujących i przyszłych regulacjach prawnych dotyczących kontraktów handlowych w związku z wejściem Polski do UE
 • Przekazanie wiedzy i praktycznych informacji na temat zasad prawidłowego przygotowania i formułowania kontraktu eksportowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, zwyczajów, praktyki handlowej i orzecznictwa
 • Omówienie i analiza klauzul kontraktowych „Umowy modelowej międzynarodowej sprzedaży MIH” (opracowanej przez zespół ekspertów Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu), która stanowi zrównoważony a jednocześnie elastyczny wzorzec i jest znakomitym punktem wyjścia do formułowania różnorodnych, indywidualnych kontraktów eksportowych

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Terminologia i definicje (kontrakt, kontrakt eksportowy, umowa sprzedaży etc.)
 • Prawo krajowe, prawo międzynarodowe i prawo Wspólnot Europejskich – wzajemne relacje, zależności i hierarchia

2. Umowa międzynarodowej sprzedaży

 • Obowiązki stron umowy
 • Ryzyko ponoszone przez strony umowy sprzedaży
 • Kontraktowe i poza kontraktowe sposoby ograniczenia ryzyka

3. Prawo właściwe dla umowy i unifikacja prawa kontraktowego

 • Prawo prywatne międzynarodowe
 • Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych
 • Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży (konwencja wiedeńska)
 • Kodyfikacje prywatne (soft law) – Zasady Międzynarodowych Umów Handlowych UNIDROIT i Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów (PECL)

4. Rozstrzyganie sporów z kontraktów międzynarodowych

 • Arbitraż
 • Sądownictwo powszechne

5. Jurysdykcja i wykonalność wyroków

 • Konwencje brukselska i lugańska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
 • Konwencja nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych

6. Analiza klauzul kontraktowych „Umowy modelowej międzynarodowej sprzedaży MIH”

 • Ogólna charakterystyka umowy modelowej MIH (zakres stosowania, zależność między Częścią Szczególną (A) i Ogólnymi Warunkami (B), zmiany i uzupełnienia)
 • Prawo właściwe
 • Cena
 • Warunki płatności
 • Warunki wysyłki i dostawy
 • Termin dostawy
 • Zastrzeżenie własności
 • Ograniczenie wysokości odszkodowania za zwłokę w dostawie lub jej brak oraz za brak zgodności towaru
 • Odstąpienie od umowy przez kupującego w przypadku jej naruszenia przez sprzedającego
 • Siła wyższa
 • Rozstrzyganie sporów
 • Inne klauzule kontraktowe

Na szkolenie zapraszamy pracowników negocjujących, zawierających i realizujących kontrakty handlu zagranicznego z działów handlowych, exportu/importu księgowości oraz logistyki.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie