PLANER

Tak naprawdę chodzi o wartość, a nie o cenę.Robert T. Lindgren

Menu

KONTRAKTY EKSPORTOWE I IMPORTOWE WG STANDARDÓW EUROPEJSKICH (umowa międzynarodowej sprzedaży towarów)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Sprzedaż, zakupy, Prawo celne

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Przekazanie uczestnikom aktualnych informacji o obowiązujących i przyszłych regulacjach prawnych dotyczących kontraktów handlowych w związku z wejściem Polski do UE
 • Przekazanie wiedzy i praktycznych informacji na temat zasad prawidłowego przygotowania i formułowania kontraktu eksportowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, zwyczajów, praktyki handlowej i orzecznictwa
 • Omówienie i analiza klauzul kontraktowych „Umowy modelowej międzynarodowej sprzedaży MIH” (opracowanej przez zespół ekspertów Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu), która stanowi zrównoważony a jednocześnie elastyczny wzorzec i jest znakomitym punktem wyjścia do formułowania różnorodnych, indywidualnych kontraktów eksportowych
Program szczegółowy szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Terminologia i definicje (kontrakt, kontrakt eksportowy, umowa sprzedaży etc.)
 • Prawo krajowe, prawo międzynarodowe i prawo Wspólnot Europejskich – wzajemne relacje, zależności i hierarchia

2. Umowa międzynarodowej sprzedaży

 • Obowiązki stron umowy
 • Ryzyko ponoszone przez strony umowy sprzedaży
 • Kontraktowe i poza kontraktowe sposoby ograniczenia ryzyka

3. Prawo właściwe dla umowy i unifikacja prawa kontraktowego

 • Prawo prywatne międzynarodowe
 • Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych
 • Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży (konwencja wiedeńska)
 • Kodyfikacje prywatne (soft law) – Zasady Międzynarodowych Umów Handlowych UNIDROIT i Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów (PECL)

4. Rozstrzyganie sporów z kontraktów międzynarodowych

 • Arbitraż
 • Sądownictwo powszechne

5. Jurysdykcja i wykonalność wyroków

 • Konwencje brukselska i lugańska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
 • Konwencja nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych

6. Analiza klauzul kontraktowych „Umowy modelowej międzynarodowej sprzedaży MIH”

 • Ogólna charakterystyka umowy modelowej MIH (zakres stosowania, zależność między Częścią Szczególną (A) i Ogólnymi Warunkami (B), zmiany i uzupełnienia)
 • Prawo właściwe
 • Cena
 • Warunki płatności
 • Warunki wysyłki i dostawy
 • Termin dostawy
 • Zastrzeżenie własności
 • Ograniczenie wysokości odszkodowania za zwłokę w dostawie lub jej brak oraz za brak zgodności towaru
 • Odstąpienie od umowy przez kupującego w przypadku jej naruszenia przez sprzedającego
 • Siła wyższa
 • Rozstrzyganie sporów
 • Inne klauzule kontraktowe

Na szkolenie zapraszamy pracowników negocjujących, zawierających i realizujących kontrakty handlu zagranicznego z działów handlowych, exportu/importu księgowości oraz logistyki.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania