Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo celne

JAK ZAWIERAĆ UMOWY AGENCYJNE I DYSTRYBUCYJNE W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM?

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości wchodzenia na zagraniczne rynki za pomocą agenta lub dystrybutora lub działania na rynku krajowym w charakterze agenta lub dystrybutora Omówienie aktualnych przepisów (zwłaszcza tych o charakterze imperatywnym) obowiązujących w krajach UE i niektórych innych…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości wchodzenia na zagraniczne rynki za pomocą agenta lub dystrybutora lub działania na rynku krajowym w charakterze agenta lub dystrybutora
 • Omówienie aktualnych przepisów (zwłaszcza tych o charakterze imperatywnym) obowiązujących w krajach UE i niektórych innych państwach a odnoszących się do agentów i dystrybutorów
 • Omówienie i analiza klauzul kontraktowych „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej agencji” oraz „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji” (opracowanych przez zespół ekspertów Międzynarodowej Izby Handlowej), które stanowią zrównoważone a jednocześnie elastyczne wzorce i są znakomitym punktem wyjścia do formułowania różnorodnych, indywidualnych umów agencyjnych lub dystrybucyjnych

Na szkolenie zapraszamy pracowników negocjujących, zawierających i realizujących kontrakty handlu zagranicznego.

Program szkolenia

I. AGENT

1. Wprowadzenie

 • Terminologia i definicje (agent, umowa agencyjna etc.)
 • Przepisy UE dotyczące przedstawicielstwa handlowego (m.in. dotyczące świadczenia wyrównawczego za przysporzenie renomy)
 • Państwa, które posiadają obligatoryjne przepisy dotyczące agentów

2. Analiza i omówienie klauzul umownych „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej agencji”

 • Ogólny komentarz do „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej agencji”
 • Strony umowy (Zleceniodawca i Agent)
 • Obszar i Produkty
 • Dobra wiara i uczciwe postępowanie
 • Funkcje Agenta
 • Przyjmowanie zamówień przez Zleceniodawcę
 • Zobowiązanie do niekonkurowania
 • Organizacja sprzedaży, reklama i targi, Internet
 • Zakładane wielkości sprzedaży – Gwarantowany Minimalny Cel
 • Subagenci
 • Odpowiedzialność finansowa
 • Znaki towarowe i symbole Zleceniodawcy
 • Skargi od klientów
 • Wyłączność
 • Prowizja Agenta
 • Sposób obliczania prowizji i jej płatność
 • Czas trwania umowy
 • Niezakończone transakcje
 • Wcześniejsze rozwiązanie
 • Świadczenie wyrównawcze za przysporzenie renomy
 • Zwrot dokumentów i próbek
 • Prawo właściwe
 • Zakaz cesji
 • Tekst oryginalny
 • Załączniki (I-VII)

3. Podsumowanie i dyskusja

II. DYSTRYBUTOR

1. Wprowadzenie

 • Terminologia i definicje (dystrybutor, umowa dystrybucyjna etc.)
 • Przepisy antymonopolowe UE i niektórych innych państw, które mogą mieć wpływ na treść i zakres międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji
 • Państwa, które posiadają obligatoryjne przepisy dotyczące dystrybutorów

2. Analiza i omówienie klauzul umownych „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji”

 • Ogólny komentarz do „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji”
 • Strony umowy (Dostawca i Dystrybutor)
 • Obszar i Produkty
 • Dobra wiara i uczciwe postępowanie
 • Funkcje Dystrybutora
 • Zobowiązanie do niekonkurowania
 • Organizacja sprzedaży, reklama i targi
 • Warunki dostawy – ceny
 • Zakładane wielkości sprzedaży – Gwarantowany Minimalny Cel
 • Poddystrybutorzy lub agenci
 • Ceny odsprzedaży
 • Sprzedaże poza Obszar
 • Znaki towarowe i symbole Zleceniodawcy
 • Poufna informacja
 • Zapas Produktów i części zamiennych – serwis posprzedażny
 • Wyłączna dystrybucja
 • Bezpośrednie sprzedaże
 • Czas trwania umowy
 • Niezakończone transakcje
 • Wcześniejsze rozwiązanie
 • Świadczenie wyrównawcze za przysporzenie renomy
 • Zwrot dokumentów i Produktów na składzie
 • Rozstrzyganie sporów
 • Prawo właściwe
 • Tekst oryginalny
 • Załączniki (I-XI)

3. Podsumowanie i dyskusja

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie