PLANER

Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabieraprof. C.Northcote Parkinson

Menu

JAK ZAWIERAĆ UMOWY AGENCYJNE I DYSTRYBUCYJNE W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM?

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Sprzedaż, zakupy, Prawo celne

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości wchodzenia na zagraniczne rynki za pomocą agenta lub dystrybutora lub działania na rynku krajowym w charakterze agenta lub dystrybutora
 • Omówienie aktualnych przepisów (zwłaszcza tych o charakterze imperatywnym) obowiązujących w krajach UE i niektórych innych państwach a odnoszących się do agentów i dystrybutorów
 • Omówienie i analiza klauzul kontraktowych „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej agencji” oraz „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji” (opracowanych przez zespół ekspertów Międzynarodowej Izby Handlowej), które stanowią zrównoważone a jednocześnie elastyczne wzorce i są znakomitym punktem wyjścia do formułowania różnorodnych, indywidualnych umów agencyjnych lub dystrybucyjnych

Na szkolenie zapraszamy pracowników negocjujących, zawierających i realizujących kontrakty handlu zagranicznego.

Program szczegółowy szkolenia

I. AGENT

1. Wprowadzenie

 • Terminologia i definicje (agent, umowa agencyjna etc.)
 • Przepisy UE dotyczące przedstawicielstwa handlowego (m.in. dotyczące świadczenia wyrównawczego za przysporzenie renomy)
 • Państwa, które posiadają obligatoryjne przepisy dotyczące agentów

2. Analiza i omówienie klauzul umownych „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej agencji”

 • Ogólny komentarz do „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej agencji”
 • Strony umowy (Zleceniodawca i Agent)
 • Obszar i Produkty
 • Dobra wiara i uczciwe postępowanie
 • Funkcje Agenta
 • Przyjmowanie zamówień przez Zleceniodawcę
 • Zobowiązanie do niekonkurowania
 • Organizacja sprzedaży, reklama i targi, Internet
 • Zakładane wielkości sprzedaży – Gwarantowany Minimalny Cel
 • Subagenci
 • Odpowiedzialność finansowa
 • Znaki towarowe i symbole Zleceniodawcy
 • Skargi od klientów
 • Wyłączność
 • Prowizja Agenta
 • Sposób obliczania prowizji i jej płatność
 • Czas trwania umowy
 • Niezakończone transakcje
 • Wcześniejsze rozwiązanie
 • Świadczenie wyrównawcze za przysporzenie renomy
 • Zwrot dokumentów i próbek
 • Prawo właściwe
 • Zakaz cesji
 • Tekst oryginalny
 • Załączniki (I-VII)

3. Podsumowanie i dyskusja

II. DYSTRYBUTOR

1. Wprowadzenie

 • Terminologia i definicje (dystrybutor, umowa dystrybucyjna etc.)
 • Przepisy antymonopolowe UE i niektórych innych państw, które mogą mieć wpływ na treść i zakres międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji
 • Państwa, które posiadają obligatoryjne przepisy dotyczące dystrybutorów

2. Analiza i omówienie klauzul umownych „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji”

 • Ogólny komentarz do „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji”
 • Strony umowy (Dostawca i Dystrybutor)
 • Obszar i Produkty
 • Dobra wiara i uczciwe postępowanie
 • Funkcje Dystrybutora
 • Zobowiązanie do niekonkurowania
 • Organizacja sprzedaży, reklama i targi
 • Warunki dostawy – ceny
 • Zakładane wielkości sprzedaży – Gwarantowany Minimalny Cel
 • Poddystrybutorzy lub agenci
 • Ceny odsprzedaży
 • Sprzedaże poza Obszar
 • Znaki towarowe i symbole Zleceniodawcy
 • Poufna informacja
 • Zapas Produktów i części zamiennych – serwis posprzedażny
 • Wyłączna dystrybucja
 • Bezpośrednie sprzedaże
 • Czas trwania umowy
 • Niezakończone transakcje
 • Wcześniejsze rozwiązanie
 • Świadczenie wyrównawcze za przysporzenie renomy
 • Zwrot dokumentów i Produktów na składzie
 • Rozstrzyganie sporów
 • Prawo właściwe
 • Tekst oryginalny
 • Załączniki (I-XI)

3. Podsumowanie i dyskusja

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania