Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Outdoor

TEAM BUILDING Budowanie i efektywność zespołów pracowniczych

Zdobyta wiedza i umiejętności: Trening integracyjny ma na celu w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi pogłębianie świadomości uczestników i rozwijanie umiejętności w zakresie: • tworzenia więzi – wzmocnienie wśród członków zespołu świadomości bycia w grupie oraz poczucia wspólnego celu poprzez pracę…

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Zdobyta wiedza i umiejętności:

Trening integracyjny ma na celu w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi pogłębianie świadomości uczestników i rozwijanie umiejętności w zakresie:

• tworzenia więzi – wzmocnienie wśród członków zespołu świadomości bycia w grupie oraz poczucia wspólnego celu poprzez pracę w małych grupach, odwoływanie się do doświadczeń zawodowych i życiowych, poznawanie siebie i integrację

• współpracy i współdziałania – organizowania pracy z innymi dla osiągnięcia wspólnego celu, wzmocnienie pozytywnych przejawów pracy grupowej oraz eliminowanie zachowań hamujących ten proces

• profesjonalnego stylu przewodzenia grupą – organizowania współdziałania wszystkich członków grupy dla osiągnięcia wspólnego celu

• praktycznego zastosowania Problem Solving – twórczych metod rozwiązywania problemów i pracy w grupie

• komunikacji jako narzędzie wpływu na zachowania innych – przezwyciężanie barier w komunikowaniu się

• zarządzania konfliktem

• rozwoju osobistego

Efektem szkolenia będzie osiągnięcie optymalnego poziomu współdziałania poszczególnych członków zespołu w procesie osiągania założonych celów.

Metody dydaktyczne

Uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia i metody pracy grupowej (arkusze prowadzenia zebrania, protokołów, kwestionariusze metod itp.) Przygotowane zadania wymagają współpracy i zaangażowania wszystkich członków zespołu.

Wszystkie ćwiczenia mają ściśle określony cel i porządek, a ich zadaniem jest modelowanie postaw i zachowań niezbędnych w tworzeniu relacji interpersonalnych wspierających proces osiągania przez zespół zamierzonych celów. Zostaną zaaranżowane sytuacje, w których uczestnicy poznają się nawzajem, dzielą wzajemnie emocjami, okazują wzajemne zaufanie i wsparcie. Zwycięskie drużyny zostaną nagrodzone.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
• Prezentacja i wykład
• Dyskusja
• Case study
• Odgrywanie ról
• Konkursy

Program szkolenia

1. Cechy zespołu zadaniowego
• grupa a zespół, rola jednostki w zespole, rodzaje zespołów
• wady i zalety pracy zespołowej
• osiągnąć wynik – warunki skuteczności pracy zespołu

2. Zasady budowania i rozwoju zespołu zadaniowego
• cykl funkcjonowania zespołu
• rozpoznawanie zdolności i ról w zespole
• potrzeby, cele i wartości grup zadaniowych
• planowanie, podział pracy w zespole
• bariery pracy zespołowej
• budowanie zaufania i sposoby integracji grupy
• umiejętności niezbędne dla efektywnej pracy zespołowej
• zarządzanie stosunkami w zespole – monitoring wewnętrzny Radarchard

3. Komunikacja jako efektywne narzędzie pracy zespołowej
• aktywne słuchanie
• zadawanie pytań (otwarte i zamknięte; neutralne i naprowadzające)
• parafrazowanie, istota i rozwój
• odzwierciedlenia
• bariery i przeszkody komunikacji zespołów
• fakty, pogłoski i plotki: czym są i o czym świadczą, jak im zapobiegać
• mechanizmy popełniania błędów w postrzeganiu innych osób
• zasady poprawnego zlecenia zadań; podsumowania, krótkie potwierdzenia
• początki bywają trudne, czyli budowanie asertywnego komunikatu „ja…”
• postawy interpersonalne – „bycie w porządku ja – ty” (koncepcja Harris’a)

4. Sztuka organizowania i prowadzenia zebrań
• przygotowanie zebrania :
– ustalenie celów, obszarów działania, czasu i funkcji
– rozwiązanie problemu powstałego podczas odtwarzania procesu
– sporządzenie siatki planowania zebrania

• praktyczne zastosowanie Problem Solving – ustrukturyzowanych metod pracy grupowej
– zastosowanie Diagramu Ishikawy
– przeprowadzenie burzy mózgów Philips 623
– aplikacja wyboru wyważonego ( alternatywy, kryteria ważenia alternatyw)
– zbiór indywidualny ( metoda wizytówek)
– zasada Pareto 20/80
– 5 razy dlaczego?
– drzewo usterek
– rozmowa wokół stołu – zasady prowadzenia

• Sporządzenie protokołu zebrania ( check list)

5. Style kierowania zespołem
• lider a menadżer
• psychologiczne właściwości efektywnego lidera
• naturalne predyspozycje a styl kierowania
• wybór optymalnego stylu kierowania
• rola coach’a w rozwoju zespołu

6. Motywowanie pracowników do skutecznej pracy zespołowej
• tworzenie środowiska pracy zespołowej
• zasady efektywnego kierowania motywacją
• narzędzia motywowania, a różnice temperamentu
(Flegmatyk, Melancholik, Sangwinik, Choleryk)
• właściwe stosowanie nagród i kar,
• pozafinansowe czynniki motywujące pracowników
• delegowanie odpowiedzialności a motywowanie podwładnych
• ocenianie pracy podwładnych przez przełożonych (kiedy i w jaki sposób)
• udzielanie konstruktywnej krytyki – „kanapka motywacyjna” – ćwiczenie
• feedback czyli motywowanie na gorąco

7. Postępowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
• rozwijanie asertywności. – test psychologiczny
• komunikowanie się w sytuacji braku zaufania
• zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych
• rozstrzyganie a rozwiązywanie konfliktów
• reakcje emocjonalne i sposoby ich unikania – analiza transakcyjna w praktyce
• wykorzystywanie zasad efektywnej komunikacji do rozwiązywania konfliktów
• techniki relaksacyjne dla kierujących ludźmi

8. Osadzenie w kontekście – jaki ma być zespół? Przykłady zespołów doskonałych

9. Synteza i ocena

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie