PLANER

Kreatywność, wytrwałość, inspiracja, pasja to MY

Menu

TEAM BUILDING Budowanie i efektywność zespołów pracowniczych

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Outdoor

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zdobyta wiedza i umiejętności:

Trening integracyjny ma na celu w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi pogłębianie świadomości uczestników i rozwijanie umiejętności w zakresie:

• tworzenia więzi – wzmocnienie wśród członków zespołu świadomości bycia w grupie oraz poczucia wspólnego celu poprzez pracę w małych grupach, odwoływanie się do doświadczeń zawodowych i życiowych, poznawanie siebie i integrację

• współpracy i współdziałania – organizowania pracy z innymi dla osiągnięcia wspólnego celu, wzmocnienie pozytywnych przejawów pracy grupowej oraz eliminowanie zachowań hamujących ten proces

• profesjonalnego stylu przewodzenia grupą – organizowania współdziałania wszystkich członków grupy dla osiągnięcia wspólnego celu

• praktycznego zastosowania Problem Solving – twórczych metod rozwiązywania problemów i pracy w grupie

• komunikacji jako narzędzie wpływu na zachowania innych – przezwyciężanie barier w komunikowaniu się

• zarządzania konfliktem

• rozwoju osobistego

Efektem szkolenia będzie osiągnięcie optymalnego poziomu współdziałania poszczególnych członków zespołu w procesie osiągania założonych celów.

Metody dydaktyczne

Uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia i metody pracy grupowej (arkusze prowadzenia zebrania, protokołów, kwestionariusze metod itp.) Przygotowane zadania wymagają współpracy i zaangażowania wszystkich członków zespołu.

Wszystkie ćwiczenia mają ściśle określony cel i porządek, a ich zadaniem jest modelowanie postaw i zachowań niezbędnych w tworzeniu relacji interpersonalnych wspierających proces osiągania przez zespół zamierzonych celów. Zostaną zaaranżowane sytuacje, w których uczestnicy poznają się nawzajem, dzielą wzajemnie emocjami, okazują wzajemne zaufanie i wsparcie. Zwycięskie drużyny zostaną nagrodzone.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
• Prezentacja i wykład
• Dyskusja
• Case study
• Odgrywanie ról
• Konkursy

Program szczegółowy szkolenia

1. Cechy zespołu zadaniowego
• grupa a zespół, rola jednostki w zespole, rodzaje zespołów
• wady i zalety pracy zespołowej
• osiągnąć wynik – warunki skuteczności pracy zespołu

2. Zasady budowania i rozwoju zespołu zadaniowego
• cykl funkcjonowania zespołu
• rozpoznawanie zdolności i ról w zespole
• potrzeby, cele i wartości grup zadaniowych
• planowanie, podział pracy w zespole
• bariery pracy zespołowej
• budowanie zaufania i sposoby integracji grupy
• umiejętności niezbędne dla efektywnej pracy zespołowej
• zarządzanie stosunkami w zespole – monitoring wewnętrzny Radarchard

3. Komunikacja jako efektywne narzędzie pracy zespołowej
• aktywne słuchanie
• zadawanie pytań (otwarte i zamknięte; neutralne i naprowadzające)
• parafrazowanie, istota i rozwój
• odzwierciedlenia
• bariery i przeszkody komunikacji zespołów
• fakty, pogłoski i plotki: czym są i o czym świadczą, jak im zapobiegać
• mechanizmy popełniania błędów w postrzeganiu innych osób
• zasady poprawnego zlecenia zadań; podsumowania, krótkie potwierdzenia
• początki bywają trudne, czyli budowanie asertywnego komunikatu „ja…”
• postawy interpersonalne – „bycie w porządku ja – ty” (koncepcja Harris’a)

4. Sztuka organizowania i prowadzenia zebrań
• przygotowanie zebrania :
– ustalenie celów, obszarów działania, czasu i funkcji
– rozwiązanie problemu powstałego podczas odtwarzania procesu
– sporządzenie siatki planowania zebrania

• praktyczne zastosowanie Problem Solving – ustrukturyzowanych metod pracy grupowej
– zastosowanie Diagramu Ishikawy
– przeprowadzenie burzy mózgów Philips 623
– aplikacja wyboru wyważonego ( alternatywy, kryteria ważenia alternatyw)
– zbiór indywidualny ( metoda wizytówek)
– zasada Pareto 20/80
– 5 razy dlaczego?
– drzewo usterek
– rozmowa wokół stołu – zasady prowadzenia

• Sporządzenie protokołu zebrania ( check list)

5. Style kierowania zespołem
• lider a menadżer
• psychologiczne właściwości efektywnego lidera
• naturalne predyspozycje a styl kierowania
• wybór optymalnego stylu kierowania
• rola coach’a w rozwoju zespołu

6. Motywowanie pracowników do skutecznej pracy zespołowej
• tworzenie środowiska pracy zespołowej
• zasady efektywnego kierowania motywacją
• narzędzia motywowania, a różnice temperamentu
(Flegmatyk, Melancholik, Sangwinik, Choleryk)
• właściwe stosowanie nagród i kar,
• pozafinansowe czynniki motywujące pracowników
• delegowanie odpowiedzialności a motywowanie podwładnych
• ocenianie pracy podwładnych przez przełożonych (kiedy i w jaki sposób)
• udzielanie konstruktywnej krytyki – „kanapka motywacyjna” – ćwiczenie
• feedback czyli motywowanie na gorąco

7. Postępowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
• rozwijanie asertywności. – test psychologiczny
• komunikowanie się w sytuacji braku zaufania
• zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych
• rozstrzyganie a rozwiązywanie konfliktów
• reakcje emocjonalne i sposoby ich unikania – analiza transakcyjna w praktyce
• wykorzystywanie zasad efektywnej komunikacji do rozwiązywania konfliktów
• techniki relaksacyjne dla kierujących ludźmi

8. Osadzenie w kontekście – jaki ma być zespół? Przykłady zespołów doskonałych

9. Synteza i ocena

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania