Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Outdoor

Kreatywność w biznesie, czyli jak skutecznie rozwiązywać problemy w pracy

Celem zasadniczym jest przełamanie barier psychicznych i organizacyjnych, które na co dzień blokują kreatywne rozwiązywanie problemów oraz zmotywowanie do kreatywnego zaangażowania się w rozwiązywanie powierzonych problemów Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia – zwiększanie twórczego potencjału Doskonalenie umiejętności identyfikacji i analizy problemów, wyznaczania celów i twórczego wdrażania rozwiązań w pracy zawodowej Przełamywanie barier i ograniczeń w kreatywnym myśleniu i działaniu Tworzenie grup i zespołów twórczych – umiejętność współpracy i wykorzystania potencjału grupy w rozwiązywaniu problemów Doskonalenie przedsiębiorczości, zdolności komunikacyjnych oraz kreatywności – niezbędnych dla uzyskania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku Podczas zajęć analizowane będą rzeczywiste przypadki z pracy grup zadaniowych: Prezentowane podejście do tematyki kreatywności pozwoli w praktyce nawiązywać do technik metodologii Problem Solving (burza mózgów, metoda „5 razy dlaczego?”, wybór wyważony, koło PDCA, diagram Ishikawy Zajęcia przygotowują uczestników do podejmowania odpowiedzialności za rezultat powierzonych im zadań Budują u uczestników motywację konieczną do zaakceptowania zmian orz zaangażowania się w proces ich realizacji Generują silną identyfikację z przedsiębiorstwem i jego celami Przekazują uczestnikom umiejętności posługiwania się technikami motywującymi współpracowników i podwładnych

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem zasadniczym jest przełamanie barier psychicznych i organizacyjnych, które na co dzień blokują kreatywne rozwiązywanie problemów oraz zmotywowanie do kreatywnego zaangażowania się w rozwiązywanie powierzonych problemów

 • Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia – zwiększanie twórczego potencjału
 • Doskonalenie umiejętności identyfikacji i analizy problemów, wyznaczania celów i twórczego wdrażania rozwiązań w pracy zawodowej
 • Przełamywanie barier i ograniczeń w kreatywnym myśleniu i działaniu
 • Tworzenie grup i zespołów twórczych – umiejętność współpracy i wykorzystania potencjału grupy w rozwiązywaniu problemów
 • Doskonalenie przedsiębiorczości, zdolności komunikacyjnych oraz kreatywności – niezbędnych dla uzyskania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku

Podczas zajęć analizowane będą rzeczywiste przypadki z pracy grup zadaniowych:

 • Prezentowane podejście do tematyki kreatywności pozwoli w praktyce nawiązywać do technik metodologii Problem Solving (burza mózgów, metoda „5 razy dlaczego?”, wybór wyważony, koło PDCA, diagram Ishikawy
 • Zajęcia przygotowują uczestników do podejmowania odpowiedzialności za rezultat powierzonych im zadań
 • Budują u uczestników motywację konieczną do zaakceptowania zmian orz zaangażowania się w proces ich realizacji
 • Generują silną identyfikację z przedsiębiorstwem i jego celami
 • Przekazują uczestnikom umiejętności posługiwania się technikami motywującymi współpracowników i podwładnych

Po jego ukończeniu uczestnik będzie potrafił:

 • Spojrzeć kreatywnie na otaczającą rzeczywistość
 • Wydobyć ze swojego umysłu innowatorskie umiejętności, które posiada
 • W sposób twórczy rozwiązywać problemy dotyczące pracy i życia prywatnego
 • Znajdować alternatywne rozwiązania problemów
 • Zwiększyć potencjał intelektualny praktycznie bez ograniczeń

Metody szkoleniowe:

 • wykład interaktywny
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • gry symulacyjne
 • testy

Uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia i metody twórczego rozwiązywania problemów (arkusze prowadzenia zebrania, protokołów, kwestionariusze metod np. burza mózgów itp.).

Program szkolenia

Każdy problem w organizacji winien stwarzać możliwość do zwiększenia efektywności działania, a nie tylko przywrócenia uprzedniego stanu rzeczy” P. Drucker

1. Podstawowe pojęcia kreatywnego myślenia

 • Kreatywność a twórczość
 • Osobowość twórcza i twórcze funkcjonowanie
 • Zasady rządzące procesem twórczym

2. Bariery twórczego rozwiązywania problemów

 • Bariery zewnętrzne – konformizm i presja środowiska
 • Bariery wewnętrzne – rola doświadczenia i stereotypów
 • Bariery ograniczające kreatywność indywidualną i zespołową – jak je omijać

3. Podejście do problemów

 • Analiza i proces rozwiązywania problemu
 • Problem – schemat i kreatywność – metody i techniki rozwiązywania problemów
 • SWOT problemu – techniki odkrywania istoty problemu i jego redefinicji
 • SWOT mojej osoby – cechy osoby twórczej

4. Własny styl uczenia się i twórczego rozwiązywania problemów

 • Jak przyswajamy informacje
 • Określenie własnego stylu uczenia się i przetwarzania informacji
 • Określenie preferowanego stylu pracy i rytmu biologicznego
 • Zadbanie o połączenie umysł – ciało oraz umysł – mózg
 • Specjalistyczna kinezjologia – model Dennisona
 • Efektywne wykorzystanie obu półkul mózgowych

5. Osobowość jako czynnik kształtujący nasze reakcje i zachowanie w różnych sytuacjach, osobowość typu A i B

 • Stres i tryb życia
 • Skala znaczenia zjawisk społecznych HOLMESA i RAHE’A
 • Rola wsparcia emocjonalnego – skuteczne sposoby odreagowywania napięć
 • Omówienie i próbki technik relaksacyjnych
 • Stres zawodowy a kreatywność, zespół wypalenia zawodowego

6. Metody wsparcia kreatywności w życiu i biznesie

 • Rola wyobraźni, marzenia i wizji, wykorzystanie twórczego myślenia w zarządzaniu
 • Mózg jako narzędzie przetwarzania informacji
 • Formułowanie i ustalanie celów
 • Wykorzystanie notatek linearnych i mapy skojarzeń
 • Poziomy i pułapki inteligencji, a kreatywność
 • Wykorzystanie potencjału grupy. Cechy zespołu kreatywnego

7. Skuteczne strategie rozwiązywania problemów – metody heurystyczne

 • Metody rozwiązywania problemów: recepcyjne, asocjacyjne, zbierania i porządkowania, kombinacyjne, dedukcyjne, zbierania i porządkowania, modelowania
 • Rozbijanie schematów myślowych
 • Twórcze rozwiązywanie problemów – techniki analityczne, skojarzenia przymusowe
  i swobodne, odwrócenie punktu widzenia, projektowanie idealne
 • Dialog
 • Burza mózgów
 • Technika Synektyczna Gordona
 • Metoda Le Bono

8. Od pomysłu do decyzji, czyli jak szybko i skutecznie działać

 • Schemat procesu decyzyjnego – pułapki w procesie podejmowania decyzji
 • Psychologiczne aspekty złudzeń w procesach oceny i podejmowania decyzji
 • Użyteczne metody stosowane w procesie decyzyjnym

9. Odtworzenie procesu pracy w podgrupach – ćwiczenie

10. Osiągnąć wynik – warunki skuteczności pracy zespołu

11. Przygotowanie zebrania

 • Ustalenie celów, obszarów działania, czasu i funkcji
 • Rozwiązanie problemu powstałego podczas odtwarzania procesu wybranej usługi wewnętrznej

12. Sporządzenie siatki planowania zebrania

13. Praktyczne zastosowanie Problem Solving – ustrukturyzowanych metod twórczego rozwiązywania problemów

 • Zastosowanie Diagramu Ishikawy
 • Przeprowadzenie burzy mózgów Philips 623
 • Aplikacja wyboru wyważonego ( alternatywy, kryteria ważenia alternatyw)
 • Zbiór indywidualny ( metoda wizytówek)
 • Zasada Pareto 20/80
 • 5 razy dlaczego?
 • Drzewo usterek
 • Rozmowa wokół stołu – zasady prowadzenia

14. Sporządzenie protokołu zebrania (check list)

15. Zarządzanie stosunkami w zespole – monitoring wewnętrzny Radarchard

16. Spotkania w podgrupach: analiza problemu i wyodrębnienie rozwiązań celem poprawy procesu pracy – analiza przypadku niedotrzymania terminu w firmie usługowej

17. Przygotowanie prezentacji

18. Monitoring pracy w grupach – Radarchard

 • Zarządzanie potencjałem intelektualnym zespołu
 • Tworzenie klimatu w grupie – zastosowanie radarchart i linijki

19. Synteza i ocena

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie