Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI – Dyrektywa 2008/98/WE o odpadach

Celem szkolenia jest omówienie projektowanych zmian prawnych w gospodarce odpadami podyktowane koniecznością wdrożenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań wprowadzanych w nowej dyrektywie odpadowej (2008/98/WE). Podczas szkolenia omawiany jest aktualny stan prawny w zakresie wytwarzania oraz gospodarowania odpadami wraz z wyszczególnieniem…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest omówienie projektowanych zmian prawnych w gospodarce odpadami podyktowane koniecznością wdrożenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań wprowadzanych w nowej dyrektywie odpadowej (2008/98/WE).

Podczas szkolenia omawiany jest aktualny stan prawny w zakresie wytwarzania oraz gospodarowania odpadami wraz z wyszczególnieniem i omówieniem zmian wymaganych implementacją Dyrektywy 2008/98/WE o odpadach do polskiego prawodawstwa.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów, w trakcie działania których powstają odpady, zakładów produkcyjnych, usługodawców a także przedsiębiorstw zajmujących się odzyskiem, recyklingiem czy przetwarzaniem odpadów.

Program szkolenia

 1. Dotychczasowe zasady gospodarki odpadami – wprowadzenie do dotychczas obowiązujących przepisów z Ustawy o odpadach.
 2. Zmiany w 2010 r. – najważniejsze zmiany w przepisach dotyczące gospodarki odpadami uchwalone w 2010 r.
 3. Omówienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów.
 4. Nowe oraz zaktualizowane definicje w gospodarce odpadami i zasady klasyfikacji odpadów oraz ich konsekwencje.
 5. Kiedy przedmioty lub substancje można uznać za produkty uboczne.
 6. Minimalne standardy przetwarzania odpadów – hierarchia postępowania z odpadami w nawiązaniu do cyklu życia produktu.
 7. Utrata statusu odpadów – nowość w gospodarowaniu odpadami.
 8. Nowe regiony gospodarki odpadami komunalnymi – zasada samowystarczalności i bliskości.
 9. Obowiązek uzyskiwania decyzji, zezwoleń i pozwoleń – nowe reguły, nowe obowiązki.
 10. Transport, magazynowanie, składowanie i przekazanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
 11. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.
 12. Nowe zasady sprawozdawczości i ewidencji.
 13. Wstrzymywanie działalności.
 14. Nowe opłaty i kary.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie