Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Jakość

CERTYFIKOWANY ASYSTENT BIURA ZARZĄDU

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ:

 • znać rodzaje dokumentacji spółki związane z pracą zarządu
 • znać obowiązki zarządu związane z zakończeniem roku obrotowego
 • znać zasady funkcjonowania spółek kapitałowych
 • znać powody i zasady przesyłania dokumentów do KRS
 • potrafić sporządzać protokół posiedzenia organów spółki

Program szkolenia

1. Problematyka obrotu gospodarczego i zawieranych w nim umów

 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej w kraju
 • Miejsce rejestracji przedsiębiorców
 • Dokumenty zaświadczające o wiarygodności przedsiębiorców (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie z CEIDG, sprawozdanie finansowe)
 • Omówienie zasad reprezentacji spółek prawa handlowego w kontekście odpisu z KRS (praca z dokumentem)
 • Osoby uprawnione do zawierania umów w firmie: działanie przez wspólników, członków zarządu, pełnomocników, prokurentów
 • Pełnomocnictwo a odpis z KRS
 • Co to jest prokura? Rodzaje prokury. Analiza odpisu z KRS w kontekście prokury
 • Formy czynności prawnych i problem zawierania umów drogą e-mailową

2. Rodzaje dokumentacji w firmie

 • Umowa z kontrahentami
 • Dokumentacja korporacyjna (umowa spółki, statut, akt założycielski, uchwały, protokoły, regulaminy zarządu i rady nadzorczej)
 • Regulaminy w firmie i ich rodzaje

3. Szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa spółek

 • Rodzaje spółek
 • Kapitał zakładowy, pojęcie wkładu, udziału, aportu
 • Organy spółek, czy każda spółka musi mieć organy

4. Zarząd

 • Rola zarządu w spółce, zadania i kompetencje
 • Tryb zwoływania posiedzeń zarządu i podejmowania uchwał
 • Uchwały zarządu i zasady protokołowania posiedzeń
 • Obowiązki członków zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego
 • Sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu? (podstawowe błędy popełniane przy pisaniu sprawozdań)
 • Sprawozdanie biegłego rewidenta, kiedy jest sporządzane oraz jego znaczenie
 • Sprawozdanie finansowe i jego elementy
 • Jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego? Zasady przesyłania dokumentów

5. Rada Nadzorcza

 • Rola Rady Nadzorczej w spółce, zadania i kompetencje
 • Tryb zwoływania i podejmowania uchwał

6. Zgromadzenie wspólników

 •  Rola Rady Nadzorczej w spółce, zadania i kompetencje
 • Tryb zwoływania i podejmowania uchwał

7. Savoir vivre

 • Savoir vivre w pracy asystenta biura zarządu
 • Zasady prowadzenia korespondencji e-mailowej

Metody szkoleniowe

 • praca z dokumentem (odpis z KRS, pełnomocnictwo)
 • dyskusja kierowana
 • omawianie problemów praktycznych
 • wykład wzbogacony o przykłady
 • prezentacja w PP

Adresaci

Asystenci i kierownicy biura zarządu.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie