Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Jakość

AUDITOR Procesu wg VDA 6.3

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Przygotowanie Auditorów, których zadaniem będzie prowadzenie auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie oraz zewnętrznych u dostawców zgodnie z wymaganiami Niemieckiego Przemysłu Samochodowego (VDA)
 • Nabycie umiejętności: znajomość i interpretacja wymagań VDA 6.3, przygotowanie, planowanie i prowadzenie auditów jakości, formułowanie niezgodności, sporządzanie raportów z auditu
 • Nabycie wiedzy na temat  jak korzystać z katalogu pytań dla całego łańcucha dostaw P1 – P7 na podstawie ich interpretacji i praktycznych przykładów

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Cel i zakres specyfikacji VDA 6.3
 • Wymagania ISO/TS 16949:2009 w zakresie auditu procesu
 • Podejście procesowe a audit procesu
 • Powiązania między rodzajami auditów
 • Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia

Korzyści: Uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni do tematyki zarządzania jakością pod kątem prowadzenia auditów wewnętrznych. Zostanie wyrównany poziom podstawowej wiedzy uczestników szkolenia.
2. Definicje

 • Wymagania Klienta CSR
 • Dokumentacja techniczna
 • Charakterystyka specjalna
 • Próbka
 • Zarządzanie projektem
 • Skuteczność
 • Efektywność

Korzyści: Uczestnicy nauczą się poszukiwać podstawowymi definicjami z zakresu auditowania procesów.
3. Wymagania dla auditorów

 • Wymagania techniczne, zawodowe
 • Doświadczenie auditorów i ich odpowiedzialność
 • Kodeks postępowania dla auditorów

Korzyści: Poznanie podstawowych wymagań i kompetencji dla auditorów wewnętrznych i zewnętrznych  (powiązanie z ISO 19011)
4. Wytyczne do auditowania wg normyISO 19011:2011

 • Zawartość ISO 19011
 • Zasady wybierania auditorów
 • Ocena skuteczności auditorów
 • Omówienie zadań auditora w trakcie przygotowywania i prowadzenia auditu

Korzyści: Uczestnicy poznają zawartość normy, która jest podstawą  VDA 6.3 jako źródło informacji o tym, jak prowadzić audity.
5. Proces auditu

 • Ustalenia do auditu procesu
 • Warunki przeprowadzania
 • Proces auditowania
 • Przygotowanie auditu
 • Auditowanie
 • Ocena – klasyfikacja
 • Spotkanie zamykające
 • Działania korygujące i weryfikacja skuteczności
 • Sprawozdanie i dokumentacja z auditu
 • Lista pytań do auditu procesu

Korzyści: Uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności przeprowadzenia auditu dla wskazanego procesu. Nauczą się przygotowywać listę kontrolną, sporządzać dokumentację z auditu procesu np. z zastosowa­niem formularzy.
6. Analiza potencjału (P1)

 • Analiza potencjału – ocena nowych projektów, nieznanych dostawców
 • Analiza lokalizacji i technologii
 • Proces rozwoju i potencjału kandydata – dostawcy
 • Przygotowanie decyzji o akceptacji dostawcy

Korzyści: Nauka podejmowania decyzji: Wstępnej akceptacji projektu/dostawcy, warunkowej dostawy np. w ograniczonym zakresie.
7. Przegląd pytań (P2-P7)

 • Zarządzanie projektem (P2)
 • Planowanie i rozwój produktu, procesu (P3)
 • Wdrożenie rozwój produktów i procesów (P4)
 • Zarządzanie dostawcami (P5)
 • Produkcja seryjna (P6)
 • Obsługa klienta, satysfakcja klienta (P7)

Korzyści: Nauka i zapoznanie się z katalogami pytań w zależności od celu i zakresu planowanego auditu.
8. Nauka systemu oceny

 • Wytyczne do oceny
 • Klasyfikacja wyników auditu i niezgodności
 • Prowadzenie oceny pod kątem: mierzalnych charakterystyk, funkcji, charakterystyk materiałów oraz czasu życia produktu

Korzyści: Poprawna interpretacja przyznawania punktów. „Ważenie” niezgodności celem  właściwej i rzetelnej oceny sytuacji podczas auditu.
9. Ćwiczenia praktyczne – studium przypadku – audit wybranego procesu

 • Prowadzenie zapisów auditowych, sporządzanie raportu
 • interpretacja uzyskanych danych
 • Formularze auditowe i zasady ich wypełniania

Korzyści: Ugruntowana będzie praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie planowania, przygotowania do auditu procesu, jego realizacji dla osiągnięcia wartości dodanej i opracowania przydatnego raportu.
10. Działania poaudytowe

 • Określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących
 • Działania korygujące techniczne i organizacyjno-administracyjne

Korzyści: Podjęcie właściwych i poprawnych działań korygujących/ zapobiegawczych i doskonalących.
11. TEST weryfikujący zdobytą wiedzę – test wyboru

Korzyści: Weryfikacja zdobytej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatu uprawniającego do samodzielnej pracy w roli auditora VDA 6.3.

Metody szkoleniowe

Szkolenie  obejmuje  część  teoretyczną  w  formie  prezentacji,  analizy  przykładów  oraz  dyskusji,  a  także  w  formie warsztatów ćwiczeniowych, pozwalających praktycznie wykorzystać wiedzę.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie