PLANER
logotyp-prestige-eck

Tam, gdzie wystarczają normy społeczne, niepotrzebne są prawa. Tam, gdzie nie wystarczają społeczne normy, praw nie da się wprowadzić życie.Emile Durkheim

Menu

AUDITOR Procesu wg VDA 6.3

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Jakość

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Szkolenie  koncentruje się na realizacji auditu procesu produkcji wyrobów materialnych.
Stosowanie analizy potencjału i przeprowadzania auditów procesu usług nie jest przedmiotem szkolenia.

Szkolenie  obejmuje  część  teoretyczną  w  formie  prezentacji,  analizy  przykładów  oraz  dyskusji,  a  także  w  formie warsztatów ćwiczeniowych, pozwalających praktycznie wykorzystać wiedzę.

Cele i korzyści szkolenia
 • Przygotowanie Auditorów, których zadaniem będzie prowadzenie auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie oraz zewnętrznych u dostawców zgodnie z wymaganiami Niemieckiego Przemysłu Samochodowego (VDA)
 • Nabycie umiejętności: znajomość i interpretacja wymagań VDA 6.3, przygotowanie, planowanie i prowadzenie auditów jakości, formułowanie niezgodności, sporządzanie raportów z auditu
 • Nabycie wiedzy na temat  jak korzystać z katalogu pytań dla całego łańcucha dostaw P1 – P7 na podstawie ich interpretacji i praktycznych przykładów
Program szczegółowy szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Cel i zakres specyfikacji VDA 6.3
 • Wymagania ISO/TS 16949:2009 w zakresie auditu procesu
 • Podejście procesowe a audit procesu
 • Powiązania między rodzajami auditów
 • Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia

Korzyści: Uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni do tematyki zarządzania jakością pod kątem prowadzenia auditów wewnętrznych. Zostanie wyrównany poziom podstawowej wiedzy uczestników szkolenia.
2. Definicje

 • Wymagania Klienta CSR
 • Dokumentacja techniczna
 • Charakterystyka specjalna
 • Próbka
 • Zarządzanie projektem
 • Skuteczność
 • Efektywność

Korzyści: Uczestnicy nauczą się poszukiwać podstawowymi definicjami z zakresu auditowania procesów.
3. Wymagania dla auditorów

 • Wymagania techniczne, zawodowe
 • Doświadczenie auditorów i ich odpowiedzialność
 • Kodeks postępowania dla auditorów

Korzyści: Poznanie podstawowych wymagań i kompetencji dla auditorów wewnętrznych i zewnętrznych  (powiązanie z ISO 19011)
4. Wytyczne do auditowania wg normyISO 19011:2011

 • Zawartość ISO 19011
 • Zasady wybierania auditorów
 • Ocena skuteczności auditorów
 • Omówienie zadań auditora w trakcie przygotowywania i prowadzenia auditu

Korzyści: Uczestnicy poznają zawartość normy, która jest podstawą  VDA 6.3 jako źródło informacji o tym, jak prowadzić audity.
5. Proces auditu

 • Ustalenia do auditu procesu
 • Warunki przeprowadzania
 • Proces auditowania
 • Przygotowanie auditu
 • Auditowanie
 • Ocena – klasyfikacja
 • Spotkanie zamykające
 • Działania korygujące i weryfikacja skuteczności
 • Sprawozdanie i dokumentacja z auditu
 • Lista pytań do auditu procesu

Korzyści: Uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności przeprowadzenia auditu dla wskazanego procesu. Nauczą się przygotowywać listę kontrolną, sporządzać dokumentację z auditu procesu np. z zastosowa­niem formularzy.
6. Analiza potencjału (P1)

 • Analiza potencjału – ocena nowych projektów, nieznanych dostawców
 • Analiza lokalizacji i technologii
 • Proces rozwoju i potencjału kandydata – dostawcy
 • Przygotowanie decyzji o akceptacji dostawcy

Korzyści: Nauka podejmowania decyzji: Wstępnej akceptacji projektu/dostawcy, warunkowej dostawy np. w ograniczonym zakresie.
7. Przegląd pytań (P2-P7)

 • Zarządzanie projektem (P2)
 • Planowanie i rozwój produktu, procesu (P3)
 • Wdrożenie rozwój produktów i procesów (P4)
 • Zarządzanie dostawcami (P5)
 • Produkcja seryjna (P6)
 • Obsługa klienta, satysfakcja klienta (P7)

Korzyści: Nauka i zapoznanie się z katalogami pytań w zależności od celu i zakresu planowanego auditu.
8. Nauka systemu oceny

 • Wytyczne do oceny
 • Klasyfikacja wyników auditu i niezgodności
 • Prowadzenie oceny pod kątem: mierzalnych charakterystyk, funkcji, charakterystyk materiałów oraz czasu życia produktu

Korzyści: Poprawna interpretacja przyznawania punktów. „Ważenie” niezgodności celem  właściwej i rzetelnej oceny sytuacji podczas auditu.
9. Ćwiczenia praktyczne – studium przypadku – audit wybranego procesu

 • Prowadzenie zapisów auditowych, sporządzanie raportu
 • interpretacja uzyskanych danych
 • Formularze auditowe i zasady ich wypełniania

Korzyści: Ugruntowana będzie praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie planowania, przygotowania do auditu procesu, jego realizacji dla osiągnięcia wartości dodanej i opracowania przydatnego raportu.
10. Działania poaudytowe

 • Określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących
 • Działania korygujące techniczne i organizacyjno-administracyjne

Korzyści: Podjęcie właściwych i poprawnych działań korygujących/ zapobiegawczych i doskonalących.
11. TEST weryfikujący zdobytą wiedzę – test wyboru

Korzyści: Weryfikacja zdobytej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatu uprawniającego do samodzielnej pracy w roli auditora VDA 6.3.

Metody szkoleniowe

Szkolenie  obejmuje  część  teoretyczną  w  formie  prezentacji,  analizy  przykładów  oraz  dyskusji,  a  także  w  formie warsztatów ćwiczeniowych, pozwalających praktycznie wykorzystać wiedzę.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii