Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

Prawo pracy 2021 r. – szkolenie online

Uczestnikom szkolenia będą prezentowane najnowsze regulacje prawne w kontekście Covid-19 w zakresie zawierania i zakańczania umów z pracownikiem lub zleceniobiorcą, w tym zmian dot. umów o dzieło. Na szkoleniu będą podawane najlepsze rozwiązania dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy oraz sposób wdrażania i i rozliczania pracowników wykonujących pracę w formie zdalnej. Wykładowca będzie również wskazywał na nowe obowiązki jakie będą spoczywać na pracodawcach w zakresie tzw. „sygnalistów” Wykład prowadzony na podstawie prezentacji z przykładami zastosowań praktycznych z możliwością zadawania pytań.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Wskazanie najnowszych zmian w temacie prawa pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19 oraz zagadnień w zakresie pracy zdalnej. Szkolenie zawiera omówienie tematów dotyczących również umów z pracownikami, RODO, czasu pracy, rozwiazywanie umów z pracownikami oraz dokumentacji pracowniczej. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Korzyści
Zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami, najlepszymi rozwiązaniami oraz wskazanie zagrożeń dla organizacji dotyczące Prawa Pracy w 2021 roku.

Program szkolenia

Prawo Pracy 2021 – najnowsze obowiązki i wyzwania dla pracodawców

 Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę

 • Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
 • Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
 • Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
 • Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego
 • Nowy obowiązek rejestracji umów o dzieło

 RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy rekrutacyjne i kadrowe – z uwzględnieniem zmian od 4 maja 2019 r,

 • Zmiany w systemie ochrony danych osobowych
 • Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
 • Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
 • Pytania zakazane w procesie rekrutacji
 • Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
 • zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
 • RODO a ZFŚS

Czas pracy w 2021 roku – wybrane zagadnienia

 • Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
 • Obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
 • Rozliczanie kwarantanny, izolacji i innych okresów pozostawania bez świadczenia pracy
 • Ewidencja czasu pracy
 • Zmiany w systemach i rozkładach czasu pracy – COVID-19

Rozwiązanie stosunku pracy w dobie korona wirusa

 • Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
 • Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
 • Wypowiedzenie umowy
 • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 • Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
 • Porozumienie zmieniające
 • Wypowiedzenie zmieniające
 • Nowa kategoria osób chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę
 • Zmiany w wykonalności wyroków sądowych od 7 listopada 2019 r.

Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.

 • rachunek bankowy
 • przechowywanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
 • niszczenie dokumentacji pracowniczej
 • tworzenie i przechowywanie kopii dokumentacji]
 • digitalizacja akt osobowych

 Zmiany w Kodeksie Pracy od 07.09.2019 r.

 • mobbing i dyskryminacja
 • wydawanie świadectw pracy

 Praca zdalna

 • zakres wykonywania pracy zdalnej,
 • rozliczanie pracownika z wykonania pracy zdalnej
 • tajemnice służbowe, publiczne
 • mienie powierzone
 • RODO a praca zdalna

Nowe obowiązki pracodawców od 17.12.2021 r. dot. „Sygnalistów”

 • obowiązek dla urzędów
 • obowiązek dla firm zatrudniających pow. 250 pracowników
 • zakres normowania w Dyrektywie 2019/1937 z 23.10.2019 r.

Adresaci

Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działu kadr i płac, biura podatkowe lub rachunkowe

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie