Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

NA SZKOLENIU CZEKA CIĘ: Omówienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie delegacji służbowych. Analiza porównawcza regulacji prawnych związanych z odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych. Przegląd najbardziej kontrowersyjnych  problemów, praktyczne związanych  z rozliczaniem delegacji.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami.
Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian.

Korzyści dla uczestników:
Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych.
Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych w oparciu o  interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Program szkolenia

 

Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy

 • jak zdefiniowana jest podróż służbowa
 • jakie zapisy wprowadzić do umowy o pracę aby podróż pracownika była podróżą służbową
 • jakie wprowadzić zapisy do układu zbiorowego itp. aby pracodawca mógł swobodnie regulować wysokość przysługującej diety
 • czy pracodawcy mogą sami ustalać warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej
 • czy istnieje obowiązek pisemnego zlecenia wyjazdu pracownika w podróż służbową
 • czy polecenie wyjazdu służbowego musi być potwierdzone przez jednostkę, w której pracownik realizował zadania służbowe

Rozliczanie podróży służbowych

 1. Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych
 • jakie należności przysługują pracownikowi z tyt. podróży służbowej
 • czy pracownikowi należy się zwrot za wyżywienie
 • czy samowolna zmiana środka transportu w podróży jest podstawą do zwrotu poniesionych kosztów
 • jakie należy spełnić warunki aby pracownik mógł odbyć podróż prywatnym samochodem
 • czy pracownikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku utraty np. biletu na przejazd PKP
 • czy pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi wydatki za przejazd płatną autostradą lub za płatny parking
 • czy pracodawca ma prawo odmówić zwrotu poniesionych wydatków jeżeli pracownik rozliczył się po terminie
 1. Podróż krajowa

Dieta:

 • jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który powrócił z podróży w tej samej dobie
 • jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który przebywał w podróży kilka dni
 • jakie sytuacje powodują, że dieta pracownikowi  nie przysługuje
 • o ile należy pomniejszyć wysokość diety, w przypadku gdy w hotelu zapewniono pracownikowi śniadanie
 • czy rozpoczęcie podróży służbowej w dniu wolnym daje pracownikowi prawo do diety

Koszt noclegu:

 • w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu a kiedy ryczałt
 • czy kierowcy należy wypłacić ryczałt za nocleg w przypadku kiedy pracodawca wyposażył samochód w miejsce do spania
 • czy powstanie u pracownika przychód w przypadku zwrotu kosztu noclegu powyżej określonego limitu
 • w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu

Koszty dojazdów:

 • w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu a kiedy ryczałt
 • w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu

Podróż zagraniczna

 • jak liczyć czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu
 • jak liczyć czas łącznej podróży służbowej połączonej z odbyciem podróży krajowej
 • jak udokumentować moment przekroczenia granicy poszczególnych państw

Dieta:

 • na jaki cel przeznaczona jest dieta
 • czy istnieje możliwość wypłaty diety niższej niż z rozporządzenia
 • czy zapewnione śniadanie w cenie noclegu ma wpływ na wysokość diety
 • jakie sytuacje zwalniają z obowiązku wypłaty diety

Koszty przejazdów i dojazdów:

 • jaka wysokość ryczałtu przysługuje pracownikowi, któremu zapewniono dojazd do hotelu z lotniska
 • czy pracownikowi można zwrócić faktyczne koszty poniesione w związku z dojazdem środkami komunikacji miejscowej
 • w jakich sytuacjach ryczałt nie przysługuje

Koszty noclegu:

 • jaka wysokość zwrotu przysługuje pracownikowi za nocleg
 • czy zwrot wyższych kosztów niż ustalony limit wygeneruje u pracownika przychód

Zaliczki pieniężne

 • czy pracodawca ma obowiązek wypłacić zaliczkę w przypadku podróży krajowej lub zagranicznej
 • czy w przypadku zaliczki na podróż zagraniczną wypłacamy ją w walucie obcej czy polskiej
 • po jakim kursie należy rozliczyć zwrot kosztów poniesionych w podróży zagranicznej

Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

 • jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej
 • czy dojazd i powrót z podróży przypadającej poza godzinami pracy należy wliczyć do czasu pracy
 • ile godzin odpoczynku należy zapewnić pracownikowi po zakończonej podróży służbowej
 • kiedy powstaną nadgodziny w podróży służbowej i jak je zrekompensować

Samochód osobowy w firmie na gruncie podatków dochodowych

 • wydatki związane z używaniem samochodu – w jakiej części stanowią koszty podatkowe? przykłady wydatków uznawanych za eksploatacyjne przez organy podatkowe
 • samochód wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej, a tzw. użytek „mieszany” – skutki podatkowe
 • samochód niestanowiący składnika majątku podatnika – najem, dzierżawa, leasing samochodu a podatek dochodowy; sposób rozliczania kosztów eksploatacyjnych i czynszowych w oparciu o interpretacje podatkowe
 • samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne – ryczałty za używanie auta, najnowsze orzecznictwo w zakresie paliwa, aktualne stanowiska organów
 • samochód służbowy używany do celów prywatnych a VAT
 • zasady odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu osobowego w aspekcie zmian w podatku VAT
 • odliczanie VAT od paliwa zakupionego do firmowego samochodu

 

Metody szkoleniowe

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Adresaci

Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych.
Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie